Tăng cường bảo mật mật khẩu

Giúp bảo vệ trước các vi phạm do thông tin xác thực bị mất hoặc bị đánh cắp gây ra.

Các biện pháp tốt nhất về chính sách mật khẩu

Khi nói đến an toàn mật khẩu, chính sách bảo vệ bằng mật khẩu càng mạnh càng tốt. Để giúp cải thiện tính bảo mật, bạn nên thay thế phương pháp xác thực cơ bản bằng các phương pháp xác minh mạnh hơn, chẳng hạn như xác thực đa yếu tố.

Bảo vệ bằng mật khẩu cho Azure Active Directory

Tính năng bảo vệ bằng mật khẩu cho Azure Active Directory (Azure AD) phát hiện và chặn mật khẩu yếu đã biết và các biến thể của chúng cũng như các thuật ngữ phổ biến khác dành riêng cho tổ chức của bạn. Điều này cũng bao gồm danh sách mật khẩu bị cấm tùy chỉnh và chức năng tự đặt lại mật khẩu.

Chặn mật khẩu yếu trong đám mây

Tính năng bảo vệ bằng mật khẩu trên nền điện toán đám mây có thể giúp bạn ngăn chặn việc sử dụng mật khẩu yếu, các biến thể của chúng và các thuật ngữ mang tính rủi ro khác trong tổ chức.

Chặn mật khẩu yếu tại chỗ

Tính năng bảo vệ bằng mật khẩu tại chỗ sử dụng chính danh sách mật khẩu bị cấm toàn cầu và tùy chỉnh được lưu trữ trong Azure AD. Tính năng này cũng kiểm tra các thay đổi mật khẩu tương tự mà Azure AD giám sát trên đám mây.

Giảm thiểu xung đột với việc tự quản lý

Chức năng tự phục vụ của Azure AD giúp người dùng đặt lại mật khẩu khi được nhắc, xác minh đăng nhập khi phát hiện hành vi nguy hiểm và cập nhật thông tin bảo mật của họ.

Tìm hiểu chuyên sâu về tính năng bảo vệ bằng mật khẩu của Azure AD

Các tài nguyên khác về bảo bằng mật khẩu

Khái niệm

Xem tổng quan về các phương pháp xác thực và xác minh trong Azure AD.

Hướng dẫn cách thực hiện

Xem hướng dẫn từng bước để lập kế hoạch tự đặt lại mật khẩu.

Hướng dẫn

Tìm hiểu cách giúp người dùng mở khóa tài khoản hoặc đặt lại mật khẩu.

Bảo vệ tổ chức của bạn bằng giải pháp danh tính liền mạch

Xác thực đa yếu tố trong Azure Active Directory tăng cường mức độ bảo mật so với việc chỉ sử dụng mật khẩu khi người dùng đăng nhập. Người dùng có thể được nhắc sử dụng các hình thức xác thực bổ sung, chẳng hạn như phản hồi thông báo đẩy, nhập mã từ mã thông báo phần mềm hoặc phần cứng hay trả lời tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi điện thoại.