Bảo vệ thông tin nhạy cảm của bạn

Tìm hiểu cách các giải pháp của chúng tôi giúp bạn khám phá, phân loại và bảo vệ thông tin nhạy cảm tại nơi lưu trữ hoặc nơi thông tin đi đến.

Photograph of two people in the lobby of a building, one person is talking while using the touchscreen of a Surface tablet while the other person looks on

Bảo vệ thông tin Microsoft

Toàn diện

Sở hữu phạm vi bảo vệ rộng trên khắp các thiết bị, ứng dụng, dịch vụ đám mây và tại chỗ.

Linh hoạt

Tùy chỉnh các chính sách bảo vệ để đáp ứng yêu cầu bảo vệ và tuân thủ của riêng bạn.

Được tích hợp

Giúp mọi người làm việc hiệu quả với trải nghiệm tích hợp sẵn trong ứng dụng và dịch vụ.

Có thể mở rộng

Sở hữu phạm vi bảo vệ bổ sung từ việc các đối tác trong hệ sinh thái mở rộng bảo vệ cho ứng dụng và dịch vụ của họ.


Giải pháp bảo vệ thông tin

Azure Information Protection

Tìm hiểu cách Azure Information Protection giúp bạn phân loại, đánh nhãn và bảo vệ dữ liệu của mình.

Microsoft 365 Information Protection

Giúp ngăn chặn việc chia sẻ thông tin vô tình hoặc không phù hợp với ngăn mất dữ liệu (DLP) của Microsoft 365.

Microsoft Cloud App Security

Sở hữu biện pháp bảo mật đám mây toàn diện để bảo vệ và kiểm soát dữ liệu nhạy cảm trong ứng dụng đám mây.

Windows Information Protection

Giúp ngăn rò rỉ dữ liệu kinh doanh quan trọng trên thiết bị chạy Windows 10.


Câu chuyện khách hàng

Stade de France duy trì bảo mật cho dữ liệu

Là sân vận động lớn nhất ở Pháp và là chủ nhà của Thế vận hội 2024, Stade de France triển khai các giải pháp từ Microsoft để giúp bảo vệ những tài sản quan trọng của công ty. 

Nakilat logo

Nakilat cân bằng sự bảo mật

Nakilat, một công ty vận chuyển của Qatar sử dụng Microsoft Cloud App Security và Azure Information Protection để giúp bảo vệ thông tin nhạy cảm được lưu trữ và chia sẻ trong dịch vụ đám mây.

Blog và sách trắng

Có gì mới

Tìm hiểu về các chức năng bảo vệ thông tin mới nhất.

Mở rộng việc bảo vệ thông tin

Tìm hiểu về việc tích hợp biện pháp đánh nhãn và bảo vệ vào ứng dụng và giải pháp bảo mật của riêng bạn.

Bắt đầu với sách trắng

Tìm hiểu thêm về cách tăng tốc quá trình triển khai các giải pháp bảo vệ thông tin.


Xem thêm thông tin về bảo vệ thông tin

Hợp lý hóa hành trình dẫn tới tuân thủ của bạn

Tìm hiểu cách Microsoft 365 giúp bạn đánh giá và quản lý rủi ro, nhận thông tin chuyên sâu có thể thực thi, tạo báo cáo dễ dàng hơn, bảo vệ dữ liệu cá nhân và đơn giản hóa việc tuân thủ GDPR.

Tài nguyên bổ sung về Information Protection

Giải pháp của đối tác

Xem cách các nhà cung cấp phần mềm và nhà cung cấp bảo mật tích hợp biện pháp đánh nhãn và bảo vệ vào các ứng dụng và dịch vụ.

Azure Information Protection

Tìm hiểu cách đặt cấu hình và triển khai Azure Information Protection.

Hướng dẫn sử dụng Cloud App Security

Tìm hiểu thêm về cách đặt cấu hình và triển khai Microsoft Cloud App Security.

Xem cách chúng tôi thực hiện

Tìm hiểu để có cái nhìn trong cuộc về cách Microsoft sử dụng Azure Information Protection nhằm bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.

Chuyên gia phân tích nói gì

Đọc tổng quan về giải pháp chia sẻ thông tin bảo mật từ KuppingerCole.

Bảo vệ thông tin nhạy cảm của bạn