A person smiling holding a tablet.

Microsoft Security là Đơn vị dẫn đầu trong 7 danh mục Forrester Wave™

Đơn giản hóa sự phức tạp với các giải pháp bảo mật của Microsoft được Forrester công nhận trong bảy hạng mục

Ngăn chặn các mối đe dọa bằng khả năng bảo vệ tích hợp, tự động

Bảo vệ doanh nghiệp của bạn bằng công nghệ quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM), khả năng phát hiện và phản hồi mở rộng (XDR).

Bảo vệ ứng dụng và tài nguyên trên các đám mây

Bảo vệ toàn bộ tài sản mây của bạn với khả năng quan sát đầy đủ và bảo vệ toàn diện trên nhiều khối lượng công việc.

Bảo vệ và quản trị dữ liệu nhạy cảm

Bảo vệ dữ liệu trên các đám mây, ứng dụng và điểm cuối bằng cách đặt cấu hình nhãn bảo vệ và lưu giữ.

1. Forrester Wave™: Nền tảng phân tích bảo mật, Q4 2020, Joseph Blankenship, Claire O'Malley, Tháng Mười Hai 2020.
2. Forrester Wave™: Phát hiện và ứng phó trong doanh nghiệp, Q1 2020, Josh Zelonis cùng với Joseph Blankenship, Matthew Flug, Peggy Dostie, Tháng Ba 2020.
3. Forrester Wave™: Bảo mật email doanh nghiệp, Q2 2021 Joseph Blankenship, Claire O'Malley, Tháng Năm 2021.
4. Forrester Wave™: Phần mềm bảo mật điểm cuối dưới dạng dịch vụ, Q2 2021, Chris Sherman cùng với Merritt Maxim, Allie Mellen, Shannon Fish, Peggy Dostie, Tháng Năm 2021.
5. Forrester Wave™: Quản lý điểm cuối hợp nhất, Q4 2019, Andrew Hewitt, Tháng Mười Một 2019.
6. Forrester Wave™: Nền tảng bảo mật dữ liệu không có cấu trúc, Q2 2021 Heidi Shey, Tháng Năm 2021.
7. Forrester Wave™: Cổng bảo mật đám mây, Q2 2021, Andras Cser, Tháng Năm 2021.