Two coworkers analyzing information being displayed on two monitors and a laptop at a desk.

Chống lại các cuộc tấn công tinh vi ở cấp quốc gia

Luôn đón đầu các mối đe dọa tân tiến và liên tục, các cuộc tấn công chuỗi cung ứng tinh vi cũng như những kẻ tấn công được nhà nước bảo trợ. Nhận thông tin chuyên sâu và hướng dẫn từ các chuyên gia đẳng cấp thế giới tại Microsoft.

Giải mã NOBELIUM: Chuỗi tài liệu

Quan sát từ góc nhìn nội bộ của đội ngũ bảo mật tuyến đầu, những người đã theo dõi và ứng phó với sự cố NOBELIUM, cuộc tấn công chuỗi cung ứng cấp quốc gia tiên tiến nhất trong lịch sử. Có được thông tin chuyên sâu và tìm hiểu các bước quan trọng để cải thiện vị thế bảo mật của bạn trước làn sóng tấn công tiếp theo.

Trung tâm Ứng phó Bảo mật của Microsoft

Báo cáo các tệp và URL đáng ngờ, khám phá bách khoa toàn thư về mối đe dọa của chúng tôi và xem hoạt động của mối đe dọa toàn cầu.

A person using a laptop connected to two monitors to take a video call on Teams and view documents and data at the same time.

Tài nguyên

Công cụ tự đánh giá độ trưởng thành của hoạt động bảo mật

Tìm hiểu xem trung tâm hoạt động bảo mật của bạn đã sẵn sàng để phát hiện, ứng phó và phục hồi trước các mối đe dọa chưa.

A person using a tablet and pen.

Giúp bảo vệ tổ chức của bạn bằng các giải pháp Microsoft Security

Bộ bảo vệ Microsoft và Microsoft Sentinel

Chống lại các vi phạm trong toàn tổ chức của bạn.

Azure Active Directory (Azure AD)

Giúp bảo vệ doanh nghiệp bằng nền tảng phổ quát giúp bạn quản lý và bảo mật danh tính.

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối

Sở hữu giải pháp bảo mật điểm cuối toàn diện.