A person analyzing data being shown on a monitor at their desk.

Quản lý quyền riêng tư dành cho Microsoft 365

Chủ động xác định và giúp bảo vệ khỏi các rủi ro về quyền riêng tư, hỗ trợ nhân viên đưa ra các quyết định xử lý dữ liệu thông minh, tự động hóa và quản lý các yêu cầu chủ đề trên quy mô lớn.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng một nơi làm việc phù hợp với quyền riêng tư

Xác định các rủi ro và xung đột quan trọng về quyền riêng tư

Dễ dàng kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn và các rủi ro liên quan đến quyền riêng tư phát sinh từ việc tiếp xúc quá mức, tích trữ và chuyển giao với tính năng khám phá dữ liệu tự động, thông tin ánh xạ người dùng và các tín hiệu tương quan.

Tự động hóa các hoạt động về quyền riêng tư và phản hồi các yêu cầu về quyền của chủ thể

Giảm thiểu hiệu quả các rủi ro về quyền riêng tư với các chính sách tự động, khả năng phát hiện và khắc phục rủi ro tích hợp sẵn, quy trình làm việc cộng tác, đồng thời tự động hóa và quản lý các yêu cầu quyền của chủ thể trên quy mô lớn.

Hỗ trợ nhân viên đưa ra các quyết định xử lý dữ liệu thông minh

Khuyến khích văn hóa quyền riêng tư chủ động bằng cách nâng cao nhận thức và trách nhiệm giải trình đối với các sự cố và rủi ro về quyền riêng tư mà không cản trở năng suất của nhân viên.

Các tính năng chính của Privacy Management

Xác định các rủi ro về quyền riêng tư

Dễ dàng kiểm soát vị thế quyền riêng tư của tổ chức, bao gồm bối cảnh và trạng thái dữ liệu cá nhân cũng như xu hướng của các rủi ro liên quan đến quyền riêng tư phát sinh từ việc chuyển dữ liệu cá nhân, tiếp xúc quá mức và tích trữ.

Dễ dàng kiểm soát vị thế quyền riêng tư của tổ chức, bao gồm bối cảnh và trạng thái dữ liệu cá nhân cũng như xu hướng của các rủi ro liên quan đến quyền riêng tư phát sinh từ việc chuyển dữ liệu cá nhân, tiếp xúc quá mức và tích trữ.

Các gói Privacy Management và giá

Có thể truy nhập các chức năng Privacy Management qua 2 mô-đun. Mô-đun Privacy Management – Risk cung cấp quyền truy nhập vào các chức năng quản lý rủi ro cho quyền riêng tư, còn mô-đun Privacy Management – Subject Rights Request cho phép tạo và quản lý yêu cầu quyền chủ thể.

Quản lý Quyền riêng tư–rủi ro

giá mới USD$5.00 người dùng/tháng
Giá chưa bao gồm thuế.

(đăng ký hàng năm - tự động gia hạn)

Privacy Management – Risk cho phép bạn:

• Dễ dàng kiểm soát dữ liệu cá nhân trong môi trường Microsoft 365 (Exchange Online, SharePoint, OneDrive cho Doanh nghiệp và Microsoft Teams) và các rủi ro liên quan về quyền riêng tư.

 

• Tận dụng các mẫu chính sách quyền riêng tư mặc định, bao gồm giảm thiểu dữ liệu, tiếp xúc dữ liệu quá mức và truyền dữ liệu hoặc tùy chỉnh chúng để đáp ứng nhu cầu tổ chức riêng của bạn.

 

• Nhận các biện pháp khắc phục được khuyến nghị để chủ động giảm thiểu rủi ro về quyền riêng tư.

 

• Tương tác với nhân viên thông tin từ bộ năng suất và thúc đẩy thay đổi hành vi.

 

Privacy Management – Risk sẵn có với khách hàng Microsoft 365 và Office 365 đủ điều kiện. Tìm hiểu thêm.

 

Bạn có thể dùng thử Privacy Management – Risk hoàn toàn miễn phí trong 90 ngày.

Privacy Management - subject rights request (1)

giá mới USD$199.80 người dùng/năm
Giá chưa bao gồm thuế.

Privacy Management – Subject Rights Request cho phép bạn:

• Tự động phản hồi với các yêu cầu quyền chủ thể và quản lý chúng trong quy mô lớn.

 

• Sử dụng các mẫu Microsoft Power Automate với các quy trình kinh doanh hiện có (cần có giấy phép phù hợp cho Power Automate).

 

• Sử dụng quyền truy nhập lập trình vào các API.

 

• Cộng tác an toàn với các bên liên quan khác thông qua Teams (cần có giấy phép phù hợp cho Teams).
 

Privacy Management – Subject Right Request sẵn có với khách hàng Microsoft 365 và Office 365 đủ điều kiện. Tìm hiểu thêm.

 

Bạn có thể dùng thử Privacy Management - Subject Rights Request trong 90 ngày hoặc tạo tới 50 yêu cầu quyền của chủ thể (bất kể giới hạn nào đến hạn trước) hoàn toàn miễn phí.

Khách hàng của chúng tôi nói gì

Novartis logo

Privacy Management dành cho Microsoft 365 sẽ giúp chúng tôi xác định và ngăn chặn các rủi ro nghiêm trọng về quyền riêng tư phát sinh từ việc chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới và chia sẻ quá mức. Chúng tôi sẽ hỗ trợ nhân viên của mình để họ tự giảm thiểu rủi ro, giải phóng nguồn lực CNTT của chúng tôi để tập trung vào những rủi ro có mức độ nghiêm trọng cao cấp bách hơn.

Beni Gelzer, Trưởng phòng Quyền riêng tư Dữ liệu (Thụy Sĩ), Novartis

Tài nguyên

Blog về Privacy Management

Đọc thông báo mới nhất về Privacy Management.

Video Microsoft Mechanics

Tìm hiểu thêm về các chức năng của Privacy Management trong video này.

Tài liệu kỹ thuật

Tìm hiểu cách thiết lập và sử dụng Privacy Management.

Privacy Management

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng một nơi làm việc phù hợp với quyền riêng tư.