Tài liệu được liên kết từ trang này có thể chỉ có bằng tiếng Anh.


Các tài nguyên bảo mật bổ sung

Thông tin bảo mật về Bộ bảo vệ Windows

Khám phá nghiên cứu đẳng cấp thế giới và thông tin bảo mật được dùng để bảo vệ thiết bị khỏi các cuộc tấn công độc hại.

Trung tâm Tin cậy Microsoft

Tìm hiểu cách chúng tôi hỗ trợ bảo mật, tuân thủ và quyền riêng tư trong mọi sản phẩm và dịch vụ điện toán đám mây của mình.

Bảng tin bảo mật của Microsoft

Luôn cập nhật về các lỗ hổng bảo mật đo Trung tâm Ứng phó Bảo mật của Microsoft (MSRC) báo cáo.

Hướng dẫn cập nhật bảo mật

Đọc nguồn thông tin chính thống về các bản cập nhật bảo mật của Microsoft.

Cổng thông tin gửi phân tích phần mềm xấu

Báo cáo phần mềm xấu hoặc tệp bạn cho rằng đã được phân loại sai là phần mềm xấu.

Trung tâm Ứng phó Bảo mật của Microsoft

Báo cáo các sự cố, lỗi về bảo mật và tìm hiểu các bản sửa lỗi bảo mật mới nhất từ blog MSRC của chúng tôi.

Vòng đời phát triển bảo mật

Xem hướng dẫn, phương thức tối ưu, công cụ và quy trình để có các cân nhắc về bảo mật và quyền riêng tư.