Microsoft Security Services dành cho Ứng phó Sự cố

Nhận các dịch vụ phục hồi và ứng phó sự cố chuyên sâu trước, trong và sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng an ninh mạng.

Hỗ trợ khắc phục khủng hoảng về bảo mật chuyên sâu

Sử dụng dịch vụ này để loại bỏ kẻ xấu khỏi môi trường của bạn, xây dựng khả năng phục hồi trước các cuộc tấn công trong tương lai và hỗ trợ hệ thống phòng thủ sau khi xảy ra hành vi vi phạm.

Ứng phó trên toàn cầu

Dựa trên dịch vụ điều tra toàn diện cung cấp các dịch vụ phục hồi và ứng phó từ xa và tại chỗ.

Các biện pháp đã được chứng minh trong ngành

Khôi phục độ tin cậy và các hoạt động doanh nghiệp bằng các quy trình được tinh chỉnh trên hàng nghìn sự gắn kết của khách hàng.

Báo cáo có thể thực thi

Nhận thông tin tổng quan với các đề xuất về các bước ngắn và dài hạn để cải thiện vị thế bảo mật tổng thể.

Các chức năng được tích hợp

Các chuyên gia tận tâm sẽ làm việc với bạn trước, trong và sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng an ninh mạng.

Dịch vụ chủ động trước khi xảy ra sự cố

 • Tìm kiếm mối đe dọa nâng cao

  Tìm kiếm các mối đe dọa hiện có trong môi trường sản xuất của bạn và cung cấp cho nhóm hoạt động bảo mật của bạn những kiến thức họ cần để tìm kiếm các mối đe dọa mới và tập trung vào những rủi ro nghiêm trọng nhất.

 • Các hoạt động ứng phó trước khủng hoảng và bảo mật

  Tham gia các hoạt động tập trung vào các quan sát trong thế giới thực và chiến thuật giảm thiểu do đội ứng phó sự cố của chúng tôi cung cấp.

 • Dịch vụ hoạt động an ninh mạng

  Nhận bài nghiên cứu về thời điểm xác định và điều tra pháp lý chủ động để hiểu rõ hơn về vị thế bảo mật và mức rủi ro của tổ chức bạn.

Ứng phó hành vi vi phạm trong khi xảy ra sự cố

 • Dịch vụ ứng phó sự cố an ninh mạng

  Nhận hỗ trợ về khả năng điều tra và ứng phó với sự cố chuyên sâu trong khi xảy ra cuộc khủng hoảng an ninh mạng.

 • Ứng phó trước sự cố của Office 365

  Nhận bản phân tích về sự tồn tại của kẻ tấn công trong Office 365, các tài khoản bị xâm phạm, cũng như ngăn chặn các tài khoản tiềm ẩn.

Phục hồi sau khi xảy ra sự cố

 • Phục hồi nhanh chóng trước mã độc tống tiền

  Chứa các cuộc tấn công, khôi phục cơ sở hạ tầng danh tính quan trọng và hạn chế mức rủi ro của mã độc tống tiền trong môi trường của bạn.

 • Khôi phục sau khi bị xâm phạm

  Loại bỏ quyền điều khiển của kẻ tấn công khỏi môi trường, giành lại quyền điều khiển của người quản trị sau sự cố an ninh mạng và chủ động tăng cường quyền điều khiển tác động mạnh nhằm giúp ngăn chặn các hành vi vi phạm trong tương lai.

Tìm hiểu thêm về cuộc tấn công NOBELIUM

Hiểu rõ những tác nhân đe dọa dưới góc nhìn lịch sử và hấp dẫn về cuộc tấn công cấp quốc gia lớn nhất này.

Các tài nguyên khác

Các biện pháp tối ưu trong Microsoft Security

Nhận hướng dẫn rõ ràng, có thể thực thi cho các quyết định liên quan đến bảo mật.

Đội Phát hiện và Ứng phó Microsoft

Đọc về các phương pháp tấn công mới nhất cũng như biện pháp an ninh mạng tốt nhất từ các cuộc điều tra và cam kết của chúng tôi.

Biện pháp bảo mật phục hồi sau khi xảy ra hành vi xâm phạm

Gặp đội ứng phó khẩn cấp tại Microsoft chống lại các cuộc tấn công qua mạng cùng với khách hàng của chúng tôi.

Báo cáo phòng vệ kỹ thuật số của Microsoft

Có được thông tin phân tích chuyên sâu về xu hướng mối đe dọa hiện tại với thông tin chuyên sâu bao quát về mã độc tống tiền nghiêm trọng, lừa đảo qua mạng, mối đe dọa IoT và hoạt động cấp quốc gia.

Hỗ trợ chuyên sâu trước, trong và sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng về bảo mật

Cho phép Microsoft Security Services dành cho Ứng phó Sự cố giúp loại bỏ những kẻ xấu khỏi môi trường của bạn, xây dựng khả năng phục hồi trước các cuộc tấn công trong tương lai và hỗ trợ hệ thống phòng thủ sau khi xảy ra hành vi vi phạm. Liên hệ với bộ phận phụ trách tài khoản Microsoft của bạn để tìm hiểu thêm.