Bộ bảo vệ Microsoft 365

Giúp ngăn chặn các cuộc tấn công với tính năng bảo vệ trước mối đe dọa tự động trên nhiều miền và AI tích hợp sẵn cho doanh nghiệp của bạn.

A person smiling while using a laptop.

Ngăn chặn các cuộc tấn công trên khắp các dịch vụ Microsoft 365

Khi mối đe dọa trở nên phức tạp hơn, giải pháp này giúp bảo vệ người dùng bằng tính năng bảo vệ, phát hiện và phản hồi trước mối đe dọa được tích hợp trên các điểm cuối, email, danh tính, ứng dụng và dữ liệu.

Danh tính

Quản lý và bảo mật các danh tính dạng kết hợp đồng thời đơn giản hóa hoạt động truy nhập của khách hàng, đối tác và nhân viên.

Điểm cuối

Sử dụng khả năng phát hiện mối đe dọa hàng đầu, phát hiện sau vi phạm, điều tra tự động và phản hồi điểm cuối.

Ứng dụng đám mây

Có được khả năng quan sát, kiểm soát dữ liệu và phát hiện mối đe dọa trên khắp các dịch vụ và ứng dụng đám mây.

Email và tài liệu

Bảo vệ toàn bộ Office 365 trước các mối đe dọa nâng cao, như lừa đảo qua mạng và xâm phạm email doanh nghiệp.

Chức năng

Prevent cross-domain

Ngăn các cuộc tấn công trên nhiều miền và các mối đe dọa liên tục

Tự động ngăn chặn các mối đe dọa vi phạm tổ chức của bạn và chặn đứng các cuộc tấn công trước khi chúng xảy ra. Hiểu rõ các cuộc tấn công và bối cảnh trên khắp các miền để loại bỏ những mối đe dọa chực chờ và các mối đe dọa liên tục, đồng thời bảo vệ trước những vi phạm ở hiện tại và tương lai.

Methven-Incident Reduce signal noise

Giảm độ nhiễu tín hiệu

Xem các sự cố được ưu tiên trong một bảng điều khiển duy nhất để giảm tình trạng nhầm lẫn, lộn xộn và mệt mỏi vì cảnh báo. Sử dụng các chức năng điều tra tự động để tiết kiệm thời gian phát hiện mối đe dọa, đồng thời giúp bạn tập trung vào những cảnh báo quan trọng được sắp xếp theo thứ tự nguy cấp và ứng phó trước các mối đe dọa.

Auto-heal

Tự động phục hồi tài nguyên bị ảnh hưởng

Đảm nhiệm biện pháp khắc phục định kỳ và phức tạp bằng tính năng tự động phát hiện, điều tra và ứng phó trước mối đe dọa trên các loại tài nguyên. Sau đó, đưa các tài nguyên bị ảnh hưởng về trạng thái an toàn và tự động khắc phục các cuộc tấn công cô lập.

Sandgate-AdvHunting

Tìm kiếm các mối đe dọa trên nhiều miền

Tìm kiếm trên toàn bộ dữ liệu Microsoft 365 của bạn bằng các truy vấn tùy chỉnh để chủ động tìm kiếm mối đe dọa. Sử dụng chuyên môn và kiến thức của tổ chức bạn về các hành vi nội bộ để điều tra và phát hiện những vi phạm tinh vi nhất, nguyên nhân cốt lõi và lỗ hổng.

Prevent cross-domain

Ngăn các cuộc tấn công trên nhiều miền và các mối đe dọa liên tục

Tự động ngăn chặn các mối đe dọa vi phạm tổ chức của bạn và chặn đứng các cuộc tấn công trước khi chúng xảy ra. Hiểu rõ các cuộc tấn công và bối cảnh trên khắp các miền để loại bỏ những mối đe dọa chực chờ và các mối đe dọa liên tục, đồng thời bảo vệ trước những vi phạm ở hiện tại và tương lai.

Methven-Incident Reduce signal noise

Giảm độ nhiễu tín hiệu

Xem các sự cố được ưu tiên trong một bảng điều khiển duy nhất để giảm tình trạng nhầm lẫn, lộn xộn và mệt mỏi vì cảnh báo. Sử dụng các chức năng điều tra tự động để tiết kiệm thời gian phát hiện mối đe dọa, đồng thời giúp bạn tập trung vào những cảnh báo quan trọng được sắp xếp theo thứ tự nguy cấp và ứng phó trước các mối đe dọa.

Auto-heal

Tự động phục hồi tài nguyên bị ảnh hưởng

Đảm nhiệm biện pháp khắc phục định kỳ và phức tạp bằng tính năng tự động phát hiện, điều tra và ứng phó trước mối đe dọa trên các loại tài nguyên. Sau đó, đưa các tài nguyên bị ảnh hưởng về trạng thái an toàn và tự động khắc phục các cuộc tấn công cô lập.

Sandgate-AdvHunting

Tìm kiếm các mối đe dọa trên nhiều miền

Tìm kiếm trên toàn bộ dữ liệu Microsoft 365 của bạn bằng các truy vấn tùy chỉnh để chủ động tìm kiếm mối đe dọa. Sử dụng chuyên môn và kiến thức của tổ chức bạn về các hành vi nội bộ để điều tra và phát hiện những vi phạm tinh vi nhất, nguyên nhân cốt lõi và lỗ hổng.

Chức năng bảo vệ trước mối đe dọa được tích hợp từ SIEM và XDR

Microsoft hỗ trợ bộ phận bảo vệ của tổ chức bạn bằng cách cung cấp các công cụ và thông tin phù hợp cho người phù hợp. Kết hợp khả năng quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM) với khả năng phát hiện và phản hồi mở rộng (XDR) để tăng hiệu quả và hiệu suất, đồng thời bảo mật hạ tầng kỹ thuật số của bạn.
 

Tìm hiểu thêm về bảo vệ trước mối đe dọa

Bộ bảo vệ Microsoft 365
 

Ngăn chặn và phát hiện các cuộc tấn công trên toàn bộ khối lượng công việc Microsoft 365 của bạn với các chức năng XDR tích hợp sẵn.

The homepage on Microsoft 365 Defender showing active threats and more.

Bộ bảo vệ Microsoft 365
 

Ngăn chặn và phát hiện các cuộc tấn công trên toàn bộ khối lượng công việc Microsoft 365 của bạn với các chức năng XDR tích hợp sẵn.

Sự công nhận trong ngành

Khách hàng của chúng tôi nói gì

Sản phẩm liên quan

Sử dụng các sản phẩm bảo mật tốt nhất của Microsoft để ngăn chặn và phát hiện các cuộc tấn công trên khối lượng công việc Microsoft 365 của bạn. 

Hướng dẫn sử dụng và nội dung đào tạo về Bộ bảo vệ Microsoft 365

Bảo vệ mọi thứ

Giúp tương lai của bạn an toàn hơn. Khám phá các tùy chọn bảo mật của bạn ngay hôm nay.

  1. Forrester và Forrester Wave là các nhãn hiệu của Forrester Research, Inc.
  2. The Forrester New Wave™: Nhà cung cấp dịch vụ phát hiện và phản hồi mở rộng (XDR), Q4 2021, Allie Mellen, Tháng Mười 2021.
  3. Đánh giá MITRE Engenuity ATT&CK®, Đánh giá doanh nghiệp Wizard Spider + Sandworm 2022, Tập đoàn MITRE và MITRE Engenuity.
  4. Magic Quadrant của Gartner về Nền tảng bảo vệ điểm cuối, 05/05/2021, Paul Webber, Peter Firstbrook, Rob Smith, Mark Harris, Prateek Bhajanka.

    GARTNER và Magic Quadrant là thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký của Gartner, Inc. và/hoặc các chi nhánh ở Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới và được phép sử dụng ở đây. Bảo lưu mọi quyền.

    Gartner không quảng bá cho bất kỳ nhà cung cấp, sản phẩm hay dịch vụ nào được mô tả trong các ấn phẩm nghiên cứu của Gartner và không khuyên người dùng công nghệ chỉ chọn các nhà cung cấp có xếp loại cao nhất hoặc có danh hiệu khác. Ấn phẩm nghiên cứu của Gartner tập hợp ý kiến từ tổ chức nghiên cứu của Gartner và không nên được hiểu là nội dung khẳng định sự thật. Gartner không chịu trách nhiệm về mọi bảo đảm, dù được thể hiện rõ hay ngụ ý, liên quan đến nghiên cứu này, bao gồm bất cứ bảo đảm nào về khả năng thương mại hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.