Bộ bảo vệ Microsoft 365

Ngăn chặn các cuộc tấn công với tính năng bảo mật tự động trên nhiều miền và AI tích hợp sẵn.

Lợi ích của Microsoft 365 E5 với Azure Sentinel

Khách hàng của Microsoft 365 E5 và Microsoft 365 E5 Security có thể nhận tín dụng Azure lên đến 100 MB tải nạp dữ liệu Microsoft 365 trên mỗi người dùng/tháng, tiết kiệm 1.500 USD cho việc triển khai 3.500 chỗ điển hình/tháng.


Ngăn chặn các cuộc tấn công trên khắp các dịch vụ Microsoft 365

Khi các mối đe dọa ngày càng trở nên phức tạp và liên tục, cảnh báo không ngừng gia tăng và các nhóm bảo mật trở nên quá tải. Bộ bảo vệ Microsoft 365, một phần trong giải pháp XDR của Microsoft, tận dụng danh mục của Trung tâm bảo mật Microsoft 365 để tự động phân tích dữ liệu về mối đe dọa trên nhiều miền, xây dựng bức tranh hoàn chỉnh về từng cuộc tấn công trong một bảng điều khiển duy nhất. Với mức độ rõ ràng sâu rộng này, đội ngũ bảo vệ giờ đây có thể tập trung vào các mối đe dọa quan trọng và tìm kiếm những vi phạm tinh vi, tin tưởng rằng khả năng tự động hóa mạnh mẽ trong Bộ bảo vệ Microsoft 365 sẽ phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công ở bất kỳ đâu trong chuỗi tiêu diệt và đưa tổ chức về trạng thái an toàn.

Ngăn chặn các cuộc tấn công trước khi chúng xảy ra

Giảm tấn công bề mặt và loại bỏ các mối đe dọa liên tục.

Phát hiện và tự động hóa trên nhiều miền

Tích hợp dữ liệu về mối đe dọa để phản hồi nhanh và toàn diện.

Tìm kiếm trên toàn bộ dữ liệu của bạn

Tận dụng thời gian tiết kiệm được để áp dụng chuyên môn của riêng bạn.

Các chức năng của Bộ bảo vệ Microsoft 365


Bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn

Tận dụng danh mục tốt nhất của Trung tâm bảo mật Microsoft 365 để tự động phân tích dữ liệu trên nhiều miền.

Danh tính

Quản lý và bảo mật các danh tính dạng kết hợp đồng thời đơn giản hóa hoạt động truy nhập của khách hàng, đối tác và nhân viên.

Điểm cuối

Cung cấp khả năng bảo vệ phòng ngừa, phát hiện sau vi phạm, điều tra tự động và phản hồi điểm cuối.

Ứng dụng đám mây

Có được khả năng quan sát, kiểm soát dữ liệu và phát hiện mối đe dọa trên khắp các dịch vụ và ứng dụng đám mây.

Email và tài liệu

Bảo mật email, tài liệu và các công cụ cộng tác bằng Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Office 365.

Sự công nhận trong ngành

Screenshot from video.

SIEM và XDR

Bảo vệ doanh nghiệp có nghĩa là tập hợp các thông tin chuyên sâu từ tất cả công cụ bảo mật của bạn. Bộ bảo vệ Microsoft 365 tích hợp với Azure Sentinel, trình quản lý sự kiện và thông tin bảo mật dựa trên đám mây (SIEM).

 

Azure Sentinel cung cấp chức năng phân tích bảo mật thông minh cho toàn bộ doanh nghiệp từ một bảng điều khiển duy nhất. Kết nối với dữ liệu từ các sản phẩm Microsoft và tất cả các nguồn khác, đồng thời tận dụng AI để khiến hoạt động phát hiện và phản hồi mối đe dọa của bạn thông minh hơn, nhanh chóng hơn. Loại bỏ việc thiết lập, bảo trì và thay đổi quy mô cơ sở hạ tầng bảo mật để đáp ứng nhu cầu bảo mật.

 

Azure Sentinel cũng kết nối với Azure Defender, một công cụ tích hợp sẵn, cung cấp tính năng bảo vệ chống lại mối đe dọa cho khối lượng công việc chạy trên Azure, tại chỗ hoặc trên các đám mây khác. Azure Defender bảo vệ dữ liệu kết hợp, dịch vụ dựa trên đám mây và máy chủ khỏi các mối đe dọa, đồng thời tích hợp một cách liền mạch với các giải pháp bảo mật hiện có trong khi tận dụng thông tin phong phú về mối đe dọa của Microsoft.

Tìm hiểu thêm về Bộ bảo vệ Microsoft 365

Chuỗi blog

Luôn cập nhật các thông tin và tính năng mới nhất của Bộ bảo vệ Microsoft 365.

Cấp phép

Bộ bảo vệ Microsoft 365 nằm trong một số giấy phép của Microsoft 365, Office 365 Security và Enterprise.

Cộng đồng kỹ thuật

Tìm hiểu các biện pháp tốt nhất, nhận các bản cập nhật và tham gia với các nhóm sản xuất trong cộng đồng kỹ thuật của Bộ bảo vệ Microsoft 365.

1. Gartner không quảng bá cho bất kỳ nhà cung cấp, sản phẩm hay dịch vụ nào được mô tả trong các ấn phẩm nghiên cứu của Gartner và không khuyên người dùng công nghệ chỉ chọn các nhà cung cấp có xếp loại cao nhất hoặc có danh hiệu khác. Ấn phẩm nghiên cứu của Gartner tập hợp ý kiến của tổ chức nghiên cứu Gartner và không nên được hiểu là nội dung khẳng định sự thật. Gartner không chịu trách nhiệm về mọi bảo đảm, dù được thể hiện rõ hay ngụ ý, liên quan đến nghiên cứu này, bao gồm bất cứ bảo đảm nào về khả năng thương mại hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.