Phát hiện và bảo vệ chống lại cuộc tấn công mạng cấp quốc gia gần đây

Bảo vệ tổ chức của bạn bằng các thông tin cơ bản về bảo mật và các giải pháp Microsoft Security.

Nhận thông tin mới nhất về cuộc tấn công mạng cấp quốc gia gần đây

Kể từ khi phát hiện cuộc tấn công cấp quốc gia gần đây, Microsoft đã làm việc với các đối tác của chúng tôi để hiểu rõ thông tin về mối đe dọa và các chỉ báo xâm phạm (IoC) mới nhất. Chúng tôi cam kết bảo vệ khách hàng và cộng đồng của mình, đồng thời chúng tôi tự hào vì được làm việc với các đối tác trong ngành để ứng phó với cuộc tấn công này và tăng cường khả năng phòng thủ tập thể.

 

Chúng tôi sẽ duy trì cập nhật cho bạn khi có thông tin mới.

Quản lý rủi ro của bạn khi các mối đe dọa phát triển

Cuộc tấn công cấp quốc gia gần đây là một cuộc tấn công tinh vi sử dụng DLL Nền tảng SolarWinds Orion bị xâm phạm để giành quyền kiểm soát các tài nguyên và tài khoản đám mây mục tiêu. Nhận trợ giúp tăng cường khả năng phòng thủ của bạn trước cuộc tấn công nhiều bước này và các cuộc tấn công nhiều bước khác với đề xuất từ các chuyên gia bảo mật tại Microsoft cũng như trong cộng đồng rộng lớn hơn.

Bảo vệ tổ chức của bạn bằng các giải pháp Microsoft Security

Bộ bảo vệ Microsoft và Azure Sentinel

Ngăn chặn vi phạm trong toàn tổ chức của bạn

Azure AD

Quyền truy nhập bảo mật cho một thế giới kết nối

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối

Có được giải pháp bảo mật điểm cuối toàn diện