A person working at a desk with multiple screens. A person working at a desk with multiple screens. A person working at a desk with multiple screens.

Chương trình tuân thủ dành cho đám mây của Microsoft

Kết nối với chuyên gia theo chủ đề để hỗ trợ các nhóm rủi ro, kiểm tra và tuân thủ nội bộ cũng như bên ngoài, đồng thời tăng tốc quá trình tiếp nhận đám mây của bạn.

Tăng tốc quá trình tiếp nhận đám mây của bạn với đảm bảo tuân thủ chủ động

Xác định thách thức về quy định

Hiểu rõ các thay đổi về quy định và mối đe dọa trên mạng ảnh hưởng đến môi trường đám mây của bạn như thế nào.

Chủ động đánh giá rủi ro

Đánh giá rủi ro, tuân thủ và yêu cầu về quyền riêng tư của tài sản đám mây của bạn.

Giảm thiểu liên tục các mối đe dọa

Có được thông tin chuyên sâu thông qua việc phân tích rủi ro liên tục và giám sát trên toàn bộ tài sản đám mây kết hợp của bạn.

Đơn giản hóa việc di chuyển lên đám mây

A person holding up a laptop to show two coworkers information that is being displayed.

Hỏi chuyên gia

Trao đổi một-một trực tiếp với các chuyên gia của Microsoft để hỗ trợ các bên liên quan chịu rủi ro nhằm thúc đẩy đánh giá và chu kỳ phê duyệt.

A person wearing headphones and working at a desk with two laptops and multiple screens.

Ánh xạ điều khiển rủi ro

Nhận hỗ trợ từ các chuyên gia của Microsoft để hoàn thành một số lượng bảng câu hỏi đánh giá rủi ro cố định.

A person working at a desk with multiple screens.

Cộng đồng tuân thủ

Tìm hiểu về các phát triển tuân thủ quy định gần đây nhất trực tiếp từ các chuyên gia, nhà quản lý và đồng nghiệp trong ngành của Microsoft.

A person at a desk that has two desktop monitors.

Đảm bảo rủi ro chủ động

Chủ động liên lạc về kết quả kiểm tra bên ngoài, các bản cập nhật cho tài sản Microsoft Cloud, thay đổi yêu cầu tuân thủ quy định và các công nghệ đám mây liên quan đến ngành, bao gồm tin tức về quản lý rủi ro của bên thứ ba.

A person holding up a laptop to show two coworkers information that is being displayed.

Hỏi chuyên gia

Trao đổi một-một trực tiếp với các chuyên gia của Microsoft để hỗ trợ các bên liên quan chịu rủi ro nhằm thúc đẩy đánh giá và chu kỳ phê duyệt.

A person wearing headphones and working at a desk with two laptops and multiple screens.

Ánh xạ điều khiển rủi ro

Nhận hỗ trợ từ các chuyên gia của Microsoft để hoàn thành một số lượng bảng câu hỏi đánh giá rủi ro cố định.

A person working at a desk with multiple screens.

Cộng đồng tuân thủ

Tìm hiểu về các phát triển tuân thủ quy định gần đây nhất trực tiếp từ các chuyên gia, nhà quản lý và đồng nghiệp trong ngành của Microsoft.

A person at a desk that has two desktop monitors.

Đảm bảo rủi ro chủ động

Chủ động liên lạc về kết quả kiểm tra bên ngoài, các bản cập nhật cho tài sản Microsoft Cloud, thay đổi yêu cầu tuân thủ quy định và các công nghệ đám mây liên quan đến ngành, bao gồm tin tức về quản lý rủi ro của bên thứ ba.

Tìm hiểu thêm về Chương trình tuân thủ

Những cân nhắc chính

Khám phá tài liệu

Tham gia cộng đồng

Thông tin khác

Các tài nguyên khác

Tuân thủ Microsoft

Xem lại các sản phẩm tuân thủ và hướng dẫn sử dụng đảm bảo dịch vụ của Microsoft.

Lộ trình học tập

Hiểu rõ thông tin cơ bản về bảo mật, tuân thủ và quyền riêng tư của Microsoft.

Service Trust Portal

Khám phá nội dung, các công cụ và tài nguyên bao gồm báo cáo kiểm tra và đánh giá khả năng bị tổn thương.

Trình quản lý tuân thủ

Truy nhập 300 đánh giá tích hợp sẵn cho các quy định chung của ngành và khu vực.

Câu hỏi thường gặp

|

Các tổ chức sử dụng dịch vụ đám mây kết hợp thường phải đối mặt với những thách thức khi đánh giá rủi ro và đáp ứng yêu cầu về tuân thủ quy định. Chương trình tuân thủ dành cho đám mây của Microsoft là chương trình cao cấp có thu phí cung cấp hỗ trợ điều hành được cá nhân hóa để giải quyết những thách thức này cùng với cơ hội về giáo dục và kết nối mạng.

Trước đây, chương trình tuân thủ ngành dịch vụ tài chính chỉ dành cho các doanh nghiệp trong ngành dịch vụ tài chính như được xác định trong mục Sửa đổi dịch vụ tài chính. Dựa trên nền tảng này, Microsoft hiện hỗ trợ tất cả các doanh nghiệp có tính năng nâng cao ngoài tính năng quyền kiểm tra.

Không. Microsoft sẽ không cung cấp tư vấn pháp lý hay tuyên bố về tuân thủ. Các cuộc hội thoại sẽ tập trung vào những chủ đề mà bạn tin rằng mình có thể không sử dụng được đám mây dựa trên các quy định mới hoặc đang phát triển.

Bàn tròn là các phiên được tổ chức nhằm mục đích cụ thể, thường với các nhóm nhỏ hơn, cho phép chúng tôi tập trung vào các nhu cầu cụ thể chỉ ảnh hưởng đến nhóm nhỏ hơn. Giờ làm việc thường diễn ra hai tháng một lần và tập trung vào các chủ đề hữu ích cho tất cả mọi người. Cộng đồng tuân thủ bao gồm bàn tròn hoặc giờ làm việc nhưng tập trung vào một ngành cụ thể và bao gồm các sự kiện như hội nghị thượng đỉnh thường niên.

Điều đó phụ thuộc vào mức độ phức tạp của câu hỏi và thông tin có sẵn. Nhóm Chương trình tuân thủ làm việc chăm chỉ để hoàn thành các câu hỏi này nhanh nhất có thể.

Không, Chương trình tuân thủ được cung cấp dưới dạng gói trả phí.

Có, chương trình được thiết kế bao gồm tất cả các dịch vụ đám mây của Microsoft và không tính giá theo các dịch vụ đám mây riêng lẻ.

Không, bạn không cần phải là thành viên của Chương trình tuân thủ để thực hiện quyền kiểm tra của mình. Tuy nhiên, khi trở thành thành viên, bạn có thể nhận được hỗ trợ từ nhóm chuyên gia của Microsoft với các đánh giá của họ và có quyền truy nhập vào các thành phần lạ bí mật, điều này có thể làm giảm nhu cầu kiểm tra của bạn.

Hãy nói với nhóm tài khoản của bạn để biết các tùy chọn chuyển đổi từ chương trình tuân thủ ngành dịch vụ tài chính sang Chương trình tuân thủ dành cho đám mây của Microsoft.

Hầu hết các tính năng là mới hoặc được nâng cao, bao gồm ánh xạ rủi ro và kiểm soát cũng như đảm bảo rủi ro chủ động. Ngoài ra, Microsoft còn cung cấp tính năng liên lạc cá nhân mà hầu hết các đối thủ cạnh tranh không có.

Không. Bạn phải là thành viên của Chương trình tuân thủ để được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh. Hội nghị thượng đỉnh không có sẵn dưới dạng sản phẩm có tính phí.

Các điều khoản R2A và R2E vẫn được giữ nguyên và đã được giải quyết trong ngăn xếp hợp đồng Điều khoản dịch vụ trực tuyến (OST) và Phụ lục hợp đồng bảo vệ dữ liệu (DPA) cũng như các thỏa thuận riêng của từng ngành.

Decorative Image

Chương trình tuân thủ dành cho đám mây của Microsoft