Mua Tất cả Office

Đang xem 1-25 / 25 kết quả

Office 365 Home

Office 365 Home

Đang xếp hạng: 4/5

1.699.000,00 ₫ mỗi năm
170.000,00 ₫ mỗi tháng
• Cho 5 PC hoặc máy Mac, 5 máy tính bảng, bao gồm iPad, các máy tính bảng chạy Android hoặc Windows và 5 điện thoại
• Các phiên bản được cài đặt đầy đủ của Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote và nhiều ứng dụng khác
• Mỗi người dùng được hưởng 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây cho tối đa 5 người dùng
• Truy nhập liên tục vào các bản cập nhật

Tương thích với Windows 7 trở lên và Mac OS X 10.10
Tất cả ngôn ngữ được bao gồm
Office 365 Personal

Office 365 Personal

Đang xếp hạng: 3,9/5

1.299.000,00 ₫ mỗi năm
130.000,00 ₫ mỗi tháng
• Cho 1 PC hoặc máy Mac, 1 máy tính bảng, bao gồm iPad, máy tính bảng chạy Android hoặc Windows và 1 điện thoại
• Các phiên bản được cài đặt đầy đủ của Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote và nhiều ứng dụng khác
• 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây
• Truy nhập liên tục vào các bản cập nhật

Tương thích với Windows 7 trở lên và Mac OS X 10.10
Tất cả ngôn ngữ được bao gồm
Office Home & Student 2016

Office Home & Student 2016

Đang xếp hạng: 3,7/5

2.499.000,00 ₫
• Cho 1 PC
• Các phiên bản được cài đặt đầy đủ của Word, Excel, PowerPoint và OneNote
• Lưu trữ tệp trong nền tảng điện toán đám mây với OneDrive

Tương thích với Windows 7 trở lên
Tất cả ngôn ngữ được bao gồm
Office Home & Business 2016

Office Home & Business 2016

Đang xếp hạng: 3,3/5

6.099.000,00 ₫
• Các phiên bản được cài đặt đầy đủ của Outlook, Word, Excel, PowerPoint và OneNote
• Cho 1 PC
• Lưu trữ tệp trong nền tảng điện toán đám mây với OneDrive

Tương thích với Windows 7 trở lên
Tất cả ngôn ngữ được bao gồm
Office Home & Business 2016 for Mac

Office Home & Business 2016 for Mac

Đang xếp hạng: 2,4/5

6.099.000,00 ₫
• Dành cho 1 máy Mac
• Các phiên bản được cài đặt đầy đủ của Outlook, Word, Excel, PowerPoint và OneNote
• Lưu trữ tệp trong nền tảng điện toán đám mây với OneDrive

Tương thích với Mac OS X 10.10
Tất cả ngôn ngữ được bao gồm
Office Home & Student 2016 for Mac

Office Home & Student 2016 for Mac

Đang xếp hạng: 2,9/5

2.499.000,00 ₫
• Các phiên bản được cài đặt đầy đủ của Word, Excel, PowerPoint và OneNote
• Dành cho 1 máy Mac
• Lưu trữ tệp trong nền tảng điện toán đám mây với OneDrive

Tương thích với Mac OS X 10.10
Tất cả ngôn ngữ được bao gồm
Office Professional 2016

Office Professional 2016

Đang xếp hạng: 3,6/5

10.499.000,00 ₫
• Các phiên bản được cài đặt đầy đủ của Outlook, Publisher, Access, Word, Excel, PowerPoint và OneNote
• Cho 1 PC
• Lưu trữ tệp trong nền tảng điện toán đám mây với OneDrive

Tương thích với Windows 7 trở lên
Tất cả ngôn ngữ được bao gồm
Outlook 2016

Outlook 2016

Đang xếp hạng: 2,8/5

2.899.000,00 ₫
• Cho 1 PC
• Outlook 2016 giúp bạn tập trung vào những nội dung quan trọng với chế độ xem rõ ràng cho email, lịch và danh bạ

Tương thích với Windows 7 trở lên
Tất cả ngôn ngữ được bao gồm
Outlook 2016 for Mac

Outlook 2016 for Mac

Đang xếp hạng: 1,8/5

2.899.000,00 ₫
• Dành cho 1 máy Mac
• Outlook 2016 for Mac giúp bạn tập trung vào những nội dung quan trọng với chế độ xem rõ ràng cho email, lịch và danh bạ.

Tương thích với Mac OS X 10.10
Tất cả ngôn ngữ được bao gồm
Access 2016

Access 2016

Đang xếp hạng: 3,4/5

2.899.000,00 ₫
• Dễ dàng tạo các ứng dụng cơ sở dữ liệu.
• Cho 1 PC

Tương thích với Windows 7 trở lên
Tất cả ngôn ngữ được bao gồm
Excel 2016

Excel 2016

Đang xếp hạng: 2,8/5

2.899.000,00 ₫
• Khám phá thông tin chuyên sâu và kể chuyện bằng dữ liệu của bạn
• Cho 1 PC

Tương thích với Windows 7 trở lên
Tất cả ngôn ngữ được bao gồm
Excel 2016 for Mac

Excel 2016 cho Mac

Đang xếp hạng: 2/5

2.899.000,00 ₫
• Khám phá thông tin chuyên sâu và kể chuyện bằng dữ liệu của bạn
• Dành cho 1 máy Mac

Tương thích với Mac OS X 10.10
Tất cả ngôn ngữ được bao gồm
Excel 2016 (Non-Commercial)

Excel 2016 (Phi Thương mại)

Đang xếp hạng: 3,1/5

1.499.000,00 ₫
• Khám phá thông tin chuyên sâu và kể chuyện bằng dữ liệu của bạn
• Cho 1 PC

Tương thích với Windows 7 trở lên
Tất cả ngôn ngữ được bao gồm
Sử dụng cho mục đích phi thương mại
Word 2016

Word 2016

Đang xếp hạng: 3,3/5

2.899.000,00 ₫
• Tạo những tài liệu tuyệt đẹp và thu hút hơn
• Cho 1 PC

Tương thích với Windows 7 trở lên
Tất cả ngôn ngữ được bao gồm
Word 2016 for Mac

Word 2016 cho Mac

Đang xếp hạng: 2,9/5

2.899.000,00 ₫
• Tạo những tài liệu tuyệt đẹp và thu hút hơn
• Dành cho 1 máy Mac

Tương thích với Mac OS X 10.10
Tất cả ngôn ngữ được bao gồm
Word 2016 (Non-Commercial)

Word 2016 (Phi Thương mại)

Đang xếp hạng: 3,9/5

1.499.000,00 ₫
• Tạo những tài liệu tuyệt đẹp và thu hút hơn
• Cho 1 PC

Tương thích với Windows 7 trở lên
Tất cả ngôn ngữ được bao gồm
Sử dụng cho mục đích phi thương mại
Publisher 2016

Publisher 2016

Đang xếp hạng: 3,3/5

2.899.000,00 ₫
• Publisher 2016 là một phương thức đơn giản có thể giúp các ấn phẩm chuyên nghiệp tạo được ấn tượng
• Cho 1 PC

Tương thích với Windows 7 trở lên
Tất cả ngôn ngữ được bao gồm
PowerPoint 2016

PowerPoint 2016

Đang xếp hạng: 3,6/5

2.899.000,00 ₫
• Sáng tạo, cộng tác và trình bày ý tưởng của bạn một cách hiệu quả
• Cho 1 PC

Tương thích với Windows 7 trở lên
Tất cả ngôn ngữ được bao gồm
PowerPoint 2016 for Mac

PowerPoint 2016 cho Mac

Đang xếp hạng: 3,1/5

2.899.000,00 ₫
• Sáng tạo, cộng tác và trình bày ý tưởng của bạn một cách hiệu quả
• Dành cho 1 máy Mac

Tương thích với Mac OS X 10.10
Tất cả ngôn ngữ được bao gồm
PowerPoint 2016 (Non-Commercial)

PowerPoint 2016 (Phi Thương mại)

Đang xếp hạng: 4,1/5

1.499.000,00 ₫
• Cho 1 PC
• PowerPoint 2016 giúp bạn dễ dàng tạo, cộng tác và trình bày các ý tưởng của mình một cách hiệu quả

Tương thích với Windows 7 trở lên
Tất cả ngôn ngữ được bao gồm
Sử dụng cho mục đích phi thương mại
Project Standard 2016

Project Standard 2016

Đang xếp hạng: 3,4/5

11.999.000,00 ₫
• Nhanh chóng bắt đầu và thực hiện các dự án thành công
• Cho 1 PC

Tương thích với Windows 7 trở lên
Tất cả ngôn ngữ được bao gồm
Project Professional 2016

Project Professional 2016

Đang xếp hạng: 3,9/5

23.999.000,00 ₫
• Cộng tác với người khác để dễ dàng bắt đầu và thực hiện các dự án thành công
• Cho 1 PC

Tương thích với Windows 7 trở lên
Tất cả ngôn ngữ được bao gồm
Visio Standard 2016

Visio Standard 2016

Đang xếp hạng: 2,8/5

6.299.000,00 ₫
• Đơn giản hóa các thông tin phức tạp thông qua những sơ đồ đơn giản, dễ hiểu
• Cho 1 PC

Tương thích với Windows 7 trở lên
Tất cả ngôn ngữ được bao gồm
Visio Professional 2016

Visio Professional 2016

Đang xếp hạng: 2,8/5

11.999.000,00 ₫
• Dễ dàng tạo và chia sẻ sơ đồ liên kết dữ liệu, giúp đơn giản hoá thông tin phức tạp
• Cho 1 PC

Tương thích với Windows 7 trở lên
Tất cả ngôn ngữ được bao gồm
Office 365 University

Office 365 University

Đang xếp hạng: 4,2/5

1.499.000,00 ₫
• Đăng ký 4 năm
• Cho 2 PC, máy Mac hoặc máy tính bảng, bao gồm iPad, các máy tính bảng chạy Android hoặc Windows và 2 điện thoại
• Các phiên bản được cài đặt đầy đủ của Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote và nhiều ứng dụng khác
• 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây
• Truy nhập liên tục vào các bản cập nhật

Tương thích với Windows 7 trở lên và Mac OS X 10.10
Tất cả ngôn ngữ được bao gồm

Đang xem 1-25 / 25 kết quả