Office 365 Home

1.699.000,00 ₫

Chọn sản phẩm của bạn:

Mô tả

• Cho 5 PC hoặc máy Mac, 5 máy tính bảng, bao gồm iPad, các máy tính bảng chạy Android hoặc Windows và 5 điện thoại • Các phiên bản được cài đặt đầy đủ của Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote và nhiều ứng dụng khác • Mỗi người dùng được hưởng 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây cho tối đa 5 người dùng • Truy nhập liên tục vào các bản cập nhật Tương thích với Windows 7 trở lên và Mac OS X 10.10 Tất cả ngôn ngữ được bao gồm

Xếp hạng và đánh giá

Chưa có ai xếp hạng hoặc đánh giá sản phẩm này.

Để xếp hạng và đánh giá, hãy đăng nhập.

Đăng nhập