Crossy Road

Crossy Road

Yodo1 Ltd
Miễn phí +
+Chứa giao dịch mua trong ứng dụng
Có thể yêu cầu phần cứng nhất định. Xem Yêu cầu Hệ thống để biết chi tiết.
+Chứa giao dịch mua trong ứng dụng
Có thể yêu cầu phần cứng nhất định. Xem Yêu cầu Hệ thống để biết chi tiết.
Miễn phí +

Ảnh chụp màn hình

Mô tả

Join over 100 MILLION players worldwide and experience Hipster Whale's massive viral #1 hit! “A smorgasbord of vibrant, rewarding moments” - Gamezebo “You can play it for two minutes or two hours and love every second of it” - Time "Just pure love and frustration, in equal doses" - Polygon Why did the Chicken cross the road? Why did the Pigeon leave THAT there? Why did Specimen 115 abduct that cow? Why did Unihorse eat all that candy? FEATURES: - Collect retro-styled, pop art inspired characters - Cross roads, train tracks, and rivers – endlessly hop forever - Simple, pure, innovative gameplay - Free to play Crossy Road is completely free to play but some in-game items such as characters, can be purchased with hard currency. Characters are priced between $0.99 and $3.99. Have any problems or suggestions? You can reach us at gpsupport@yodo1.com.

Khả dụng trên

HoloLens

PC

Thiết bị di động

Chức năng

  • Xbox Live

Có gì mới trong phiên bản này

Play as DADDY by PSY! *3 new PSY figurines *floating dance floor islands *yachts and dancers *3 all-new dance beats

Yêu cầu Hệ thống

Tối thiểu
Your device must meet all minimum requirements to open this product
Tên yêu cầu Chi tiết yêu cầu
HĐH Windows 10, Windows 8.1, Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1
Kiến trúc ARM, x86, x64
Được đề xuất
Your device should meet these requirements for the best experience
Tên yêu cầu Chi tiết yêu cầu
HĐH Windows 10, Windows 8.1, Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1
Kiến trúc ARM, x86, x64

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Yodo1 Ltd
Copyright © 2015, Hipster Whale Pty Ltd

Được phát triển bởi

Yodo1 Ltd

Ngày phát hành

30/04/2015

Kích thước gần đúng

45,44 MB


Xếp hạng độ tuổi

PEGI 3

Mua nội dung kỹ thuật số


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài
Truy cập kết nối Internet của bạn

Mua trong ứng dụng

Khoảng giá: 21.000,00 ₫ đến 85.000,00 ₫

Cài đặt

Cài đặt trên PC chạy Windows 10 và nhận quyền truy cập khi bạn đã kết nối với tài khoản Microsoft của mình

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
العربية (المملكة العربية السعودية)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
中文(中华人民共和国)
中文(香港特別行政區)
中文(台灣)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Crossy Road
Hỗ trợ Crossy Road


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft

Name:

Type: onestore-filtersdropdown

Use STORE APP to preview

Xếp hạng và đánh giá

Để xếp hạng và đánh giá, hãy đăng nhập.