ĐIỀU KHOẢN BÁN HÀNG CỦA MICROSOFT

Cập nhật vào tháng 2 năm 2017 

Chào mừng bạn đến với Store trực tuyến và bán lẻ của Microsoft. "Store" đề cập đến các điểm bán lẻ và trực tuyến cho phép bạn duyệt, xem, nhận, mua cũng như xếp hạng và đánh giá sản phẩm và dịch vụ bao gồm các thiết bị, bảng điều khiển trò chơi, nội dung kỹ thuật số, ứng dụng, trò chơi, dịch vụ, v.v. Các Điều khoản bán hàng này ("Điều khoản bán hàng") quy định việc sử dụng Microsoft Store, Office Store, Xbox Store, Windows Store và các dịch vụ khác của Microsoft tuân theo Điều khoản bán hàng này (gọi chung là "Store"). Thông qua Store, Microsoft cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nhiều tài nguyên khác nhau, bao gồm khu vực tải xuống, phần mềm, công cụ và thông tin về phần mềm, dịch vụ cũng như hàng hóa khác (gọi chung là "Dịch vụ" và cùng với Store, "Store"). Nhiều sản phẩm, dịch vụ và nội dung được cung cấp trong Store là sản phẩm của bên thứ ba do các pháp nhân không phải là Microsoft cung cấp. Bằng cách sử dụng Store hoặc mua sản phẩm và dịch vụ từ Store, bạn chấp nhận và đồng ý với những Điều khoản bán hàng này, Điều khoản về quyền riêng tư của Microsoft (xem mục Bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân bên dưới) cũng như các điều khoản và điều kiện, chính sách hoặc tuyên bố từ chối trách nhiệm hiện hành được đề cập trong Store hoặc trong các Điều khoản bán hàng này (gọi chung là "Chính sách của Store"). Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ Chính sách của Store. BẠN KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG STORE HOẶC CÁC DỊCH VỤ NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH CỦA STORE. 

Nếu chúng tôi có Cửa hàng bán lẻ Microsoft ở quốc gia hoặc khu vực của bạn, thì các chính sách khác hoặc chính sách bổ sung có thể được áp dụng. Microsoft có thể cập nhật hoặc sửa đổi mọi chính sách bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. 

Các điều khoản liên quan đến việc bạn sử dụng Store 

1. Tài khoản thành viên. Nếu bất kỳ Store nào yêu cầu bạn mở tài khoản, bạn phải hoàn tất quy trình đăng ký bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin hiện tại, đầy đủ và chính xác theo yêu cầu của mẫu đăng ký được áp dụng. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn chấp nhận thỏa thuận dịch vụ hoặc các điều khoản sử dụng riêng như điều kiện mở tài khoản. Việc bạn sử dụng tài khoản để truy cập Store và nội dung bạn đã nhận được từ Store sẽ phải tuân theo mọi điều khoản áp dụng cho tài khoản Microsoft. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Thỏa thuận dịch vụ của Microsoft. Bạn chịu trách nhiệm giữ bảo mật các thông tin tài khoản và mật khẩu đồng thời chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra trong tài khoản của mình. 

2. Không sử dụng trái phép hoặc phi pháp. Theo điều kiện sử dụng Store và Dịch vụ, bạn bảo đảm với chúng tôi rằng bạn sẽ không sử dụng Store cho bất cứ mục đích phi pháp hoặc bị cấm nào theo những Điều khoản bán hàng này, Chính sách của Store hoặc mọi điều khoản khác áp dụng cho việc bạn sử dụng Store. Bạn không được phép sử dụng Store theo bất kỳ cách nào có thể làm tổn hại, vô hiệu, làm quá tải hoặc làm hỏng bất kỳ máy chủ nào của Microsoft hay (các) mạng được kết nối với bất kỳ máy chủ nào của Microsoft, hoặc can thiệp vào việc sử dụng và khai thác Store của bất kỳ bên nào khác. Bạn không được tìm cách truy cập trái phép vào Store, các tài khoản khác, hệ thống máy tính hoặc các mạng được kết nối với bất kỳ máy chủ nào của Microsoft hoặc với Store, thông qua việc lấy cắp dữ liệu, lấy trộm mật khẩu hoặc bất kỳ cách nào khác. Bạn không được nhận hoặc tìm cách nhận được bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp có chủ ý thông qua Store. Bạn không được sử dụng Store theo cách vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm cố tình làm hại đến cá nhân hoặc tổ chức, kể cả Microsoft. Bạn không được phép phân phối, xuất bản, cấp phép hoặc bán bất kỳ sản phẩm, thông tin hoặc dịch vụ nào nhận được từ Store cho mục đích thương mại.

3. Tài liệu bạn cung cấp cho Microsoft hoặc đăng lên Store. Microsoft không tuyên bố quyền sở hữu tài liệu mà bạn cung cấp cho Microsoft (bao gồm phản hồi, xếp hạng, đánh giá và đề xuất) hoặc đăng, tải lên, nhập hay gửi cho Store hoặc các dịch vụ được liên kết của Microsoft để được xem xét bởi những bên khác (từng tài liệu gọi là "Tài liệu đệ trình", gọi chung là "Các tài liệu đệ trình"). Tuy nhiên, bạn cấp cho Microsoft quyền miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, toàn cầu, không độc quyền và có thể được cấp phép lại để sử dụng, sửa đổi, điều chỉnh, tái tạo, tạo ra sản phẩm phái sinh, dịch thuật, biên tập, thực hiện, phân phối và hiển thị Tài liệu đệ trình của bạn, bao gồm cả tên của bạn theo bất kỳ phương tiện nào. Nếu bạn xuất bản Tài liệu đệ trình của mình trong các khu vực của Store nơi Tài liệu đệ trình được cung cấp rộng rãi trực tuyến mà không có hạn chế, thì Tài liệu đệ trình của bạn có thể xuất hiện trong các bản trình diễn hoặc tài liệu quảng cáo cho Store và/hoặc sản phẩm, dịch vụ cũng như nội dung được cung cấp trong Store. Bạn bảo đảm và chứng nhận rằng bạn có (và sẽ có) tất cả các quyền cần thiết để tạo bất kỳ Tài liệu đệ trình nào bạn cung cấp và để cấp các quyền này cho Microsoft.

Bạn sẽ không được đền bù cho việc sử dụng Đệ trình của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm đăng hoặc sử dụng bất kỳ Tài liệu đệ trình nào và Microsoft có thể tùy ý xóa bỏ mọi Tài liệu đệ trình vào bất cứ lúc nào. Microsoft không chịu trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý nào đối với Tài liệu đệ trình của bạn hoặc tài liệu mà người khác đăng, tải lên, nhập hoặc gửi bằng cách sử dụng Store.

Nếu bạn xếp hạng hoặc đánh giá ứng dụng trong Store, bạn có thể nhận được email từ Microsoft với nội dung từ nhà xuất bản ứng dụng.

4. Liên kết tới các trang web của bên thứ ba. Store có thể bao gồm liên kết tới các trang web của bên thứ ba cho phép bạn rời khỏi Store. Các trang web được liên kết này không thuộc quyền kiểm soát của Microsoft và Microsoft không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào hay bất kỳ liên kết nào có trong trang web được liên kết. Microsoft chỉ cung cấp những liên kết này cho bạn tạo sự thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất kỳ liên kết nào cũng không ngụ ý sự tán thành của Microsoft đối với trang web đó. Việc bạn sử dụng trang web của bên thứ ba có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của bên thứ ba đó.

Các điều khoản liên quan đến việc bán sản phẩm VÀ DỊCH VỤ cho bạn

5. Tính sẵn có theo địa lý. Các sản phẩm và dịch vụ sẵn có có thể khác nhau tùy theo khu vực hoặc thiết bị của bạn. Ngoài ra, có thể có giới hạn về địa điểm chúng tôi có thể giao sản phẩm theo quy định trong chính sách giao hàng của chúng tôi. Để hoàn tất mua hàng, bạn có thể phải có địa chỉ thanh toán và giao hàng hợp lệ tại quốc gia hoặc khu vực của Store mà bạn đang mua hàng.

6. Chỉ người dùng cuối. Bạn phải là người dùng cuối để mua các sản phẩm và dịch vụ từ Store. Đại lý không đủ điều kiện để mua hàng.

7. Giới hạn xuất khẩu. Các sản phẩm và dịch vụ được mua từ Store có thể phải tuân thủ các luật và quy định kiểm soát xuất khẩu và hải quan. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các quy định cũng như luật pháp quốc tế và quốc gia hiện hành.

8. Thanh toán. Bằng cách cung cấp cho Microsoft một phương thức thanh toán, bạn: (i) chứng nhận rằng bạn được phép sử dụng phương thức thanh toán mà bạn đã cung cấp và mọi thông tin thanh toán bạn cung cấp đều đúng và chính xác; (ii) cho phép Microsoft tính phí đối với mọi sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung có sẵn được mua bằng phương thức thanh toán của bạn; và (iii) cho phép Microsoft tính phí đối với bất cứ tính năng trả tiền nào của Store mà bạn chọn đăng ký hoặc sử dụng. Bạn đồng ý cập nhật ngay tài khoản của bạn và các thông tin khác, bao gồm địa chỉ email và số thẻ tín dụng của bạn cũng như ngày hết hạn, để chúng tôi có thể hoàn tất các giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần thiết về giao dịch của bạn. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn thanh toán (a) trước; (b) tại thời điểm mua hàng; (c) ngay sau khi mua hàng; hoặc (d) định kỳ đối với đăng ký. Đồng thời, chúng tôi có thể tính phí ở mức tối đa số tiền mà bạn đã chấp nhận và chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về bất cứ sự thay đổi nào đối với số tiền sẽ tính cho các đăng ký thanh toán định kỳ theo điều khoản đăng ký của bạn. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn thanh toán một lần cho nhiều hơn một kỳ thanh toán trước đó của bạn đối với các khoản chưa được thanh toán trước đó. Xem mục Tự động gia hạn bên dưới.

Nếu tham gia vào bất cứ giai đoạn dùng thử dịch vụ nào, thì bạn phải hủy bỏ dịch vụ đó vào thời điểm kết thúc giai đoạn dùng thử để tránh phải chịu các chi phí phát sinh mới, trừ khi chúng tôi có thông báo khác. Nếu bạn không hủy bỏ dịch vụ vào thời điểm kết thúc giai đoạn dùng thử, bạn cho phép chúng tôi tính phí vào phương thức thanh toán của bạn đối với sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

9. Thanh toán định kỳ. Khi bạn mua sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung theo đăng ký (ví dụ: hàng tuần, hàng tháng, 3 tháng một lần hoặc hàng năm (như có thể áp dụng)), bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn đang ủy quyền thanh toán định kỳ và bạn sẽ thực hiện thanh toán cho Microsoft bằng phương thức mà bạn đã chọn vào khoảng thời gian định kỳ do bạn chọn, cho tới khi bạn hoặc Microsoft chấm dứt đăng ký hoặc được quy định khác theo điều khoản của đăng ký. Khi ủy quyền thanh toán định kỳ, bạn ủy quyền cho Microsoft xử lý các thanh toán đó bằng khoản ghi nợ điện tử hoặc chuyển tiền hoặc dưới dạng các bản nháp điện tử từ tài khoản được chỉ định của bạn (trong trường hợp là Hệ thống thanh toán tự động hoặc các thanh toán tương tự) hoặc dưới dạng tính phí cho tài khoản được chỉ định của bạn (trong trường hợp là thẻ tín dụng hoặc các thanh toán tương tự) (gọi chung là "Thanh toán điện tử"). Phí đăng ký thường được lập hóa đơn và tính phí trước thời gian đăng lý áp dụng. Nếu mọi khoản thanh toán hoàn trả chưa được chi trả hoặc nếu bất kỳ thẻ tín dụng hay giao dịch tương tự nào bị từ chối, Microsoft hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Microsoft có quyền thu mọi khoản phí trả lại mặt hàng, từ chối hoặc khoản phí khác có thể áp dụng theo sự cho phép của luật hiện hành.

10. Tính sẵn có của sản phẩm cũng như giới hạn về số lượng và đặt hàng. Giá cả và tính sẵn có của sản phẩm có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không có thông báo. Microsoft có thể đặt ra giới hạn về số lượng có thể mua trên mỗi đơn hàng, mỗi tài khoản, mỗi thẻ tín dụng, mỗi người hoặc mỗi hộ gia đình. Nếu chúng tôi không thể cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã đặt hàng, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để cung cấp cho bạn sản phẩm thay thế. Nếu bạn chọn không mua sản phẩm thay thế, chúng tôi sẽ hủy đơn hàng của bạn.

Microsoft có thể từ chối hoặc loại bỏ bất kỳ đơn hàng nào vào bất cứ lúc nào, hoàn lại bất cứ khoản tiền nào mà bạn đã thanh toán cho đơn hàng, vì các lý do bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, trường hợp bạn không đáp ứng các điều kiện đã nêu vào thời điểm đặt hàng, trường hợp thanh toán của bạn không thể xử lý được, trường hợp sản phẩm hoặc dịch vụ đã đặt hàng hiện không có hoặc vì các lỗi về giá hoặc lỗi khác. Trong trường hợp có lỗi về giá hoặc lỗi khác, chúng tôi có quyền đơn phương (a) hủy đơn hàng hoặc giao dịch mua hàng của bạn hoặc (b) liên hệ với bạn để được hướng dẫn. Trong trường hợp hủy, bạn sẽ không được phép truy cập nội dung được liên kết nữa.

Chúng tôi có thể vô hiệu quyền truy cập vào nội dung được liên kết với tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi cũng có thể xóa hoặc vô hiệu các trò chơi, ứng dụng, nội dung hay dịch vụ trên thiết bị của bạn nhằm bảo vệ Store hay bất kỳ bên nào khác có khả năng bị ảnh hưởng. Một số nội dung và ứng dụng đôi khi có thể không sẵn có hoặc có thể được cung cấp trong một khoảng thời gian có giới hạn. Tính sẵn có có thể bị ảnh hưởng theo khu vực. Do đó, nếu bạn thay đổi tài khoản hoặc thiết bị của mình sang khu vực khác, thì bạn không thể tải xuống lại nội dung hoặc ứng dụng hay phát lại trực tuyến một số nội dung mà bạn đã mua; bạn có thể cần phải mua lại nội dung hoặc ứng dụng bạn đã thanh toán ở khu vực trước đây của mình. Trừ trường hợp do luật hiện hành yêu cầu, chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp bản tải xuống lại hoặc thay thế nội dung hay ứng dụng bạn đã mua.

11. Bản cập nhật. Nếu có, Microsoft sẽ tự động kiểm tra và tải xuống bản cập nhật cho ứng dụng của bạn, ngay cả khi bạn chưa đăng nhập vào Store. Bạn có thể thay đổi cài đặt của mình nếu không muốn nhận bản cập nhật tự động cho ứng dụng trên Store. Tuy nhiên, một số ứng dụng nhất định của Office Store được lưu trữ hoàn toàn hoặc một phần có thể được nhà phát triển ứng dụng cập nhật bất kỳ lúc nào và có thể không yêu cầu quyền cập nhật của bạn.

12. Quyền sử dụng và giấy phép phần mềm. Phần mềm và nội dung kỹ thuật số khác được cung cấp thông qua Store được cấp phép chứ không bán cho bạn. Ứng dụng được tải xuống trực tiếp từ Store tuân thủ Điều khoản cấp phép ứng dụng tiêu chuẩn ("SALT") có tại [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x042a], trừ khi các điều khoản cấp phép khác được cung cấp kèm theo ứng dụng. (Các ứng dụng được tải xuống từ Office Store không phải tuân theo SALT và áp dụng các điều khoản riêng biệt.) Ứng dụng, trò chơi và nội dung kỹ thuật số khác nhận được thông qua Store tuân thủ quy định sử dụng có tại https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Bạn hiểu và thừa nhận rằng quyền của bạn đối với các hàng hóa kỹ thuật số này bị giới hạn bởi các Điều khoản bán hàng này, luật bản quyền và các quy định sử dụng nêu trên. Giấy phép phần mềm được mua tại Cửa hàng bán lẻ Microsoft tuân thủ thỏa thuận cấp phép đi kèm phần mềm và bạn sẽ phải đồng ý với thỏa thuận cấp phép khi cài đặt phần mềm. Mọi hành vi sao chép hoặc phân phối lại phần mềm hoặc hàng hóa không theo điều khoản cấp phép, quy định sử dụng và luật hiện hành đều bị nghiêm cấm rõ ràng và có thể phải chịu các hình phạt hình sự và dân sự nặng. Người vi phạm có thể bị khởi tố tới mức tối đa của luật.

VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CỬA HÀNG BÁN LẺ MICROSOFT (NHƯ ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG MỤC THÔNG BÁO VÀ LIÊN LẠC BÊN DƯỚI) NẾU BẠN MUỐN NHẬN MIỄN PHÍ BẢN SAO THỎA THUẬN CẤP PHÉP HIỆN HÀNH DÀNH CHO PHẦN MỀM TRONG HỘP TRƯỚC KHI MỞ GÓI PHẦN MỀM BẤT KỲ.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN KHÁC. Ngoài phần mềm và các sản phẩm có thể tải xuống khác, các sản phẩm và dịch vụ khác có sẵn để mua hoặc dùng thử trong Store cũng có thể được cung cấp cho bạn theo các thỏa thuận cấp phép người dùng cuối riêng, điều khoản sử dụng, điều khoản dịch vụ hoặc các điều khoản và điều kiện khác. Nếu bạn mua hoặc sử dụng những sản phẩm đó, bạn cũng có thể được yêu cầu chấp nhận những điều khoản đó như điều kiện mua, cài đặt hoặc sử dụng.

ĐỂ THUẬN TIỆN CHO BẠN, MICROSOFT CÓ THỂ CUNG CẤP CÁC CÔNG CỤ VÀ TIỆN ÍCH ĐỂ SỬ DỤNG VÀ/HOẶC TẢI XUỐNG KHÔNG PHẢI LÀ MỘT PHẦN CỦA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC BÁN, NHƯ MỘT PHẦN CỦA STORE HOẶC DỊCH VỤ, HOẶC TRONG PHẦN MỀM HAY HÀNG HÓA CỦA MICROSOFT. TRONG PHẠM VI LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, MICROSOFT KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ TUYÊN BỐ, BẢO HÀNH HOẶC ĐẢM BẢO NÀO LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA KẾT QUẢ HOẶC SẢN PHẨM ĐẦU RA CÓ ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ CÔNG CỤ HOẶC TIỆN ÍCH NÀO NHƯ VẬY.

Xin hãy tôn trọng các quyền sở hữu trí tuệ của người khác khi sử dụng các công cụ và tiện ích trên được cung cấp thông qua Store, hoặc trong phần mềm hay hàng hóa.

13. Quy tắc tải xuống phần mềm và nội dung. Một số phần mềm và nội dung được cung cấp cho bạn bằng cách tạo một liên kết tải xuống trong tài khoản Microsoft được liên kết với giao dịch mua của bạn. Theo đoạn dưới đây, chúng tôi thường lưu trữ liên kết tải xuống và khóa kỹ thuật số liên quan cho các giao dịch mua này trong tài khoản Microsoft của bạn trong 3 năm kể từ ngày mua nhưng không cam kết lưu trữ chúng trong bất kỳ khoảng thời gian cụ thể nào. Đối với sản phẩm đăng ký được cung cấp thông qua liên kết tải xuống, các điều khoản khác và quyền lưu trữ có thể được áp dụng, bạn sẽ có thể xem xét và đồng ý với các điều khoản này vào lúc đăng ký.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể hủy hoặc sửa đổi chương trình lưu trữ khóa kỹ thuật số của mình bất cứ lúc nào. Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi có thể ngừng hỗ trợ lưu trữ khóa cho một hoặc nhiều sản phẩm vào bất cứ lúc nào và vì lý do bất kỳ, bao gồm, theo ví dụ, vào cuối chu kỳ hỗ trợ sản phẩm, sau đó bạn sẽ không có quyền truy cập vào liên kết tải xuống hoặc khóa kỹ thuật số nữa. Nếu chúng tôi hủy hoặc sửa đổi chương trình của mình khiến bạn không có quyền truy cập vào liên kết tải xuống hoặc (các) khóa kỹ thuật số trong tài khoản của bạn nữa, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn ít nhất 90 ngày bằng thông tin liên hệ cho tài khoản Microsoft liên quan.

14. Giá. Nếu chúng tôi có Cửa hàng bán lẻ Microsoft tại quốc gia hoặc khu vực của bạn, thì giá, lựa chọn sản phẩm và khuyến mại được cung cấp tại đó có thể khác so với trên Store trực tuyến. Trong phạm vi cho phép của luật pháp hiện hành, Microsoft không đảm bảo rằng giá, sản phẩm hoặc khuyến mại được cung cấp trực tuyến cũng sẽ có sẵn hoặc được áp dụng tại Cửa hàng bán lẻ Microsoft hay ngược lại.

Store không có đảm bảo đối chiếu giá. Chúng tôi sẽ không đối chiếu với giá quảng cáo mà các nhà bán lẻ khác cung cấp cho cùng mặt hàng.

Chúng tôi có thể cung cấp tùy chọn đặt hàng một số sản phẩm trước ngày phát hành. Để tìm hiểu thêm về chính sách đặt hàng trước, vui lòng xem trang Đặt hàng trước https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x042a của chúng tôi.

Trừ khi có quy định khác, giá hiển thị trong Store không bao gồm các khoản thuế hoặc phí khác ("Thuế") có thể được áp dụng cho giao dịch mua hàng của bạn. Giá hiển thị trong Store cũng không bao gồm chi phí giao hàng. Thuế và các chi phí giao hàng (nếu có) sẽ được cộng vào số tiền mua hàng của bạn và được hiển thị trên trang thanh toán. Bạn tự chịu trách nhiệm đối với việc thanh toán các loại Thuế và chi phí đó.

Tùy thuộc vào vị trí của bạn, một số giao dịch có thể yêu cầu chuyển đổi ngoại tệ hoặc được xử lý ở một quốc gia khác. Ngân hàng của bạn có thể tính thêm phí đối với các dịch vụ đó khi bạn sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Hãy liên hệ với ngân hàng của bạn để biết thông tin chi tiết.

15. Lựa chọn tự động gia hạn. Nếu việc tự động gia hạn được cho phép ở quốc gia, khu vực, tỉnh/lãnh thổ hoặc tiểu bang của bạn, thì bạn có thể chọn tự động gia hạn sản phẩm hoặc dịch vụ khi hết thời hạn dịch vụ cố định. Nếu bạn đã chọn tự động gia hạn sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, chúng tôi có thể tự động gia hạn sản phẩm hoặc dịch vụ đó khi hết thời hạn dịch vụ hiện tại và tính phí cho bạn với mức giá hiện hành cho thời gian hiệu lực của gia hạn đó, trừ trường hợp bạn đã chọn hủy sản phẩm hoặc dịch vụ như mô tả ở bên dưới. Chúng tôi sẽ tính phí theo phương thức thanh toán mà bạn đã chọn cho việc gia hạn, dù phương thức đó đã được lưu trên hồ sơ vào ngày gia hạn hay được cung cấp sau. Bạn có thể hủy bỏ các sản phẩm hoặc dịch vụ trước ngày gia hạn. Bạn phải hủy bỏ trước ngày gia hạn để tránh bị tính phí gia hạn.

16. Chính sách hoàn trả. Chúng tôi sẽ chấp nhận việc đổi và trả các sản phẩm đủ điều kiện trong 14 ngày kể từ ngày mua hoặc tải xuống, nếu có. Chỉ cần trả lại sản phẩm đủ điều kiện trong tình trạng như mới và trong bao bì gốc của sản phẩm, cùng với tất cả các bộ phận, thành phần, hướng dẫn sử dụng và tài liệu đi kèm từ đầu. Chính sách hoàn trả này không ảnh hưởng đến mọi quyền pháp lý có thể được áp dụng cho giao dịch mua của bạn.

Phần mềm và trò chơi được đóng gói phải được trả lại với nguyên dấu niêm phong và phải bao gồm tất cả các khóa phương tiện và sản phẩm. Là một ngoại lệ hạn chế, bạn có thể trả lại gói phần mềm và trò chơi đã mở trong thời gian trả lại nếu bạn không đồng ý với thỏa thuận cấp phép, nhưng chỉ khi bạn không sao chép hoặc sử dụng bất kỳ bản sao nào.

Một số mặt hàng không đủ điều kiện trả lại; trừ khi có quy định khác theo luật pháp hoặc theo một đề nghị cung cấp sản phẩm cụ thể, tất cả các giao dịch mua các loại sản phẩm sau đây đều là cuối cùng và không thể hoàn trả:

ứng dụng kỹ thuật số, trò chơi, đăng ký và nội dung trong ứng dụng, nhạc, phim, chương trình truyền hình và nội dung liên quan;

thẻ quà tặng và thẻ dịch vụ/đăng ký (ví dụ: Skype, Xbox Live, Groove Music Pass);

sản phẩm đã được cá nhân hóa hoặc tùy chỉnh;

sản phẩm đặt hàng đặc biệt, nếu không phải là một phần trong ưu đãi khuyến mại của Store;

sản phẩm bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên ("RAM");

các dịch vụ đã được thực hiện hoặc sử dụng; và

các mặt hàng giảm giá hoặc các mặt hàng được đánh dấu xác định như "Hàng bán cuối cùng" hoặc "Không trả lại".

Khi bạn trả lại hàng đủ điều kiện, chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền, trừ đi phí giao hàng và xử lý ban đầu (nếu có) và bạn thường sẽ nhận được khoản tiền hoàn trả trong khoảng 3-5 ngày làm việc. Bất kỳ khoản tiền hoàn trả nào sẽ được áp dụng cho cùng một tài khoản và sử dụng cùng một phương thức thanh toán đã được sử dụng để đặt hàng (trừ khi bạn chọn một tín dụng Store trong số tiền hoàn trả).

Để biết thông tin chi tiết đầy đủ về cách trả lại các sản phẩm đủ điều kiện, hãy xem trang Trả hàng và Hoàn lại tiền https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x042a của chúng tôi.

Nếu bạn sinh sống tại Đài Loan, xin lưu ý rằng theo Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng cùng các quy định có liên quan của Đài Loan thì tất cả các giao dịch mua có liên quan đến nội dung kỹ thuật số ở dạng vô hình và/hoặc dịch vụ trực tuyến đều là giao dịch mua không thể thay đổi cũng như không được hoàn lại tiền khi các nội dung hoặc dịch vụ đó được cung cấp trực tuyến. Bạn sẽ không có quyền yêu cầu bất kỳ giai đoạn thăm dò hoặc lần hoàn lại tiền nào.

17. Các khoản thanh toán cho bạn. Nếu chúng tôi nợ bạn một khoản thanh toán, thì bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi một cách kịp thời và chính xác bất cứ thông tin nào mà chúng tôi cần để thu xếp khoản thanh toán đó cho bạn. Bạn chịu trách nhiệm đối với bất cứ khoản thuế và chi phí nào mà bạn có thể phải chịu do việc thanh toán này. Trong phạm vi cho phép của luật pháp hiện hành, bạn cũng phải tuân thủ các điều kiện khác mà chúng tôi áp dụng đối với quyền lợi của bạn về bất cứ khoản thanh toán nào. Nếu bạn nhận được một khoản thanh toán do sai sót, chúng tôi có thể hoán đổi hoặc yêu cầu trả lại khoản thanh toán. Bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi trong các nỗ lực thực hiện công việc này. Chúng tôi cũng có thể trừ khoản thanh toán cho bạn mà không cần thông báo điều chỉnh cho bất cứ khoản thanh toán quá hạn nào trước đó.

18. Thẻ quà tặng. Thẻ quà tặng được mua tại Cửa hàng bán lẻ Microsoft tuân theo Thỏa thuận về thẻ quà tặng bán lẻ có tại https://www.microsoftstore.com/store/msusa/html/pbPage.Help_Retail_Stores#GiftCards.

Thông tin về các thẻ quà tặng Skype có sẵn trên trang Trợ giúp của Skype (https://support.skype.com/en/faq/FA12197/what-is-a-skype-gift-card-and-where-can-i-buy-one).

Việc quy đổi và sử dụng thẻ quà tặng khác của Microsoft tuân theo Điều khoản và điều kiện về thẻ quà tặng của Microsoft (https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62).

19. Dịch vụ khách hàng. Vui lòng truy cập trang Bán hàng và hỗ trợ https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x042a của chúng tôi để biết thêm thông tin về các tùy chọn dịch vụ khách hàng.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

20. Thay đổi điều khoản. Microsoft có thể thay đổi Điều khoản bán hàng bất cứ lúc nào mà không thông báo cho bạn. Điều khoản bán hàng có hiệu lực vào lúc bạn đặt hàng sẽ quy định việc mua hàng của bạn và là hợp đồng mua hàng giữa chúng ta. Trước khi bạn mua hàng lần sau, Microsoft có thể đã thay đổi Điều khoản bán hàng mà không thông báo cho bạn. Vui lòng xem lại Điều khoản bán hàng mỗi lần bạn truy cập Store. Chúng tôi khuyên bạn nên lưu hoặc in một bản sao Điều khoản bán hàng để tham khảo sau này khi bạn mua hàng.

21. Các giới hạn về độ tuổi. Giới hạn về độ tuổi có thể áp dụng cho việc bạn sử dụng Store, bao gồm mua hàng.

22. Bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân. Quyền riêng tư của bạn là điều quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi sử dụng một số thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn để vận hành và cung cấp Store. Vui lòng đọc Điều khoản về quyền riêng tư của Microsoft vì tài liệu này mô tả các loại dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ bạn và thiết bị của bạn ("Dữ liệu") cũng như cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu của bạn. Điều khoản về quyền riêng tư cũng mô tả cách Microsoft sử dụng nội dung bạn trao đổi với những người khác; bài đăng hoặc phản hồi do bạn gửi cho Microsoft qua Store; cùng tệp, ảnh, tài liệu, âm thanh, tác phẩm kỹ thuật số và video mà bạn tải lên, lưu trữ hoặc chia sẻ trên các thiết bị của mình hoặc thông qua Store ("Nội dung của bạn"). Bằng cách sử dụng Store, bạn hoàn toàn đồng ý cho Microsoft thu thập, sử dụng cũng như tiết lộ Dữ liệu và Nội dung của bạn như được mô tả trong Điều khoản về quyền riêng tư.

23. Hiển thị và màu sắc sản phẩm. Microsoft cố gắng hiển thị màu và hình ảnh sản phẩm một cách chính xác, tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng màu bạn nhìn thấy trên màn hình thiết bị của mình sẽ khớp chính xác với màu của sản phẩm.

24. Lỗi trình bày trên Store. Chúng tôi nỗ lực hết sức nhằm công bố thông tin chính xác, cập nhật Store thường xuyên và sửa lỗi khi phát hiện thấy. Tuy nhiên, bất kỳ nội dung nào trong Store đều có thể không chính xác hoặc lỗi thời vào bất kỳ thời điểm cụ thể nào. Chúng tôi có quyền thực hiện thay đổi đối với Store bất cứ lúc nào, bao gồm giá sản phẩm, thông số kỹ thuật, ưu đãi và tính sẵn có.

25. Chấm dứt sử dụng hoặc quyền truy cập. Microsoft có thể chấm dứt tài khoản hoặc việc sử dụng Store của bạn bất cứ lúc nào vì lý do bất kỳ, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, trường hợp bạn vi phạm các Điều khoản bán hàng này hoặc Chính sách của Store hay trường hợp Store không còn được Microsoft điều hành nữa. Bằng việc sử dụng Store, bạn đồng ý chịu trách nhiệm (theo các điều khoản này) đối với mọi đơn hàng bạn đặt hoặc các khoản phí bạn phải chịu trước khi chấm dứt. Microsoft có thể thay đổi, ngừng hoặc tạm ngừng Store bất cứ lúc nào, vì bất cứ lý do gì, có hoặc không thông báo trước cho bạn.

26. Bảo hành và giới hạn biện pháp khắc phục. TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN CHO PHÉP, MICROSOFT VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP, NHÀ PHÂN PHỐI, ĐẠI LÝ VÀ NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG CỦA MÌNH KHÔNG ĐƯA RA BẢO HÀNH, ĐẢM BẢO HOẶC ĐIỀU KIỆN RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý NÀO, KỂ CẢ VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC SẢN PHẨM, MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ CHẤT LƯỢNG, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, NỖ LỰC HOÀN THIỆN, TÁC QUYỀN HOẶC KHÔNG VI PHẠM. CÁC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC BÁN HOẶC CÓ SẴN TRONG STORE ĐƯỢC BẢO HÀNH, NẾU CÓ, CHỈ THEO MỌI ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP HOẶC BẢO HÀNH CỦA NHÀ SẢN XUẤT ĐI KÈM SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ ĐÓ. TRỪ KHI ĐƯỢC CUNG CẤP THEO THỎA THUẬN CẤP PHÉP ĐI KÈM HOẶC BẢO HÀNH CỦA NHÀ SẢN XUẤT VÀ THEO QUYỀN PHÁP LÝ CỦA BẠN:

BẠN PHẢI TỰ CHỊU RỦI RO KHI MUA HÀNG VÀ SỬ DỤNG;

CHÚNG TÔI CUNG CẤP SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ "NGUYÊN TRẠNG", "VỚI TẤT CẢ LỖI" VÀ "NHƯ SẴN CÓ";

BẠN CHỊU RỦI RO VỀ CHẤT LƯỢNG CŨNG NHƯ HIỆU SUẤT CỦA SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ; VÀ

BẠN CHỊU TOÀN BỘ CHI PHÍ SỬA CHỮA HOẶC BẢO TRÌ CẦN THIẾT.

MICROSOFT KHÔNG BẢO ĐẢM SỰ CHÍNH XÁC HOẶC KỊP THỜI CỦA CÁC THÔNG TIN SẴN CÓ TỪ STORE HOẶC CÁC DỊCH VỤ. BẠN XÁC NHẬN RẰNG CÁC HỆ THỐNG MÁY VI TÍNH VÀ VIỄN THÔNG KHÔNG PHẢI LÀ CÁC HỆ THỐNG KHÔNG BAO GIỜ BỊ LỖI VÀ ĐÔI KHI PHẢI TẠM DỪNG DO GẶP SỰ CỐ. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG VIỆC TRUY CẬP STORE HAY DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN, HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, HOẶC ĐẢM BẢO RẰNG NỘI DUNG SẼ KHÔNG BỊ MẤT.

Bất kể các Điều khoản bán hàng này, nếu bạn có bất kỳ cơ sở nào để yêu cầu bồi thường cho những thiệt hại phát sinh từ hoặc LIÊN QUAN ĐẾN Store, Dịch vụ hay bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp, TRONG PHẠM VI LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, thì biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là nhận khoản bồi thường từ Microsoft, nhà cung cấp ITS, đại lý, nhà phân phối và nhà cung cấp nội dung cho tổng thiệt hại TRỰC TIẾP tối đa bằng (1) mức giá hoặc phí sử dụng trong một tháng của bất kỳ dịch vụ, đăng ký nào hoặc khoản phí tương tự (không bao gồm giá mua của phần cứng, phần mềm, hỗ trợ hoặc bảo hành gia hạn), hoặc (2) US $100,00 nếu không có dịch vụ, đăng ký hoặc khoản phí tương tự nào.

BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN NHẤT ĐỊNH THEO LUẬT PHÁP ĐỊA PHƯƠNG CỦA MÌNH. KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH NÀO TRONG HỢP ĐỒNG NÀY NHẰM MỤC ĐÍCH TÁC ĐỘNG ĐẾN CÁC QUYỀN ĐÓ, NẾU ĐƯỢC ÁP DỤNG.

Đối với người tiêu dùng sinh sống ở New Zealand, bạn có các quyền pháp lý theo Đạo luật bảo đảm cho người tiêu dùng New Zealand và không có mục nào trong các Điều khoản bán hàng này nhằm mục đích tác động đến các quyền đó.

27. Giới hạn Trách nhiệm pháp lý. TRONG PHẠM VI CHO PHÉP CỦA LUẬT HIỆN HÀNH, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN KHÔNG THỂ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CHO BẤT CỨ THUA LỖ HOẶC THIỆT HẠI HAY TỔN THẤT NÀO KHÁC, BAO GỒM CÁC THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC DO TRỪNG PHẠT. Các giới hạn và ngoại lệ trong MỤC 26 VÀ 27 cũng được áp dụng ngay cả khi bạn gánh chịu các thiệt hại và chúng tôi đã biết hoặc đáng lẽ phải biết về khả năng xảy ra các thiệt hại đó. MỘT SỐ TIỂU BANG HAY TỈNH/vùng lãnh thổ KHÔNG CHO PHÉP VIỆC LOẠI TRỪ HAY GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HAY DO HẬU QUẢ, VÌ VẬY, GIỚI HẠN HAY LOẠI TRỪ TRÊN ĐÂY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

Trong phạm vi tối đa mà luật hiện hành cho phép, các giới hạn và loại trừ này áp dụng cho MỌI KHIẾU NẠI ĐỐI VỚI BẤT KỲ VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀO, liên quan đến Store, Dịch vụ, các điều khoản bán hàng này, hoặc bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào được cung cấp, bao gồm mất mát nội dung, bất kỳ vi-rút HAY PHẦN MỀM ĐỘC HẠI nào ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Store hoặc Dịch vụ HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM HAY DỊCH VỤ NÀO NHẬN ĐƯỢC TỪ CỬA HÀNG; VÀ sự chậm trễ hoặc không thể bắt đầu hay hoàn thành các lệnh truyền tải hoặc giao dịch.

28. Giải thích các điều khoản này. Tất cả các phần của Điều khoản bán hàng này áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật liên quan cho phép; bạn có thể có nhiều quyền hơn theo khu vực thẩm quyền pháp lý tại nơi cư trú của bạn (hoặc tại địa điểm kinh doanh chính của bạn nếu là doanh nghiệp). Nếu có quyết định rằng chúng tôi không thể thực thi một phần của các Điều khoản bán hàng này như đã được lập, thì chúng tôi có thể thay thế các điều khoản đó bằng các điều khoản tương tự trong phạm vi được phép theo quy định của pháp luật liên quan, nhưng phần còn lại của các Điều khoản bán hàng này sẽ không thay đổi. Các điều khoản bán hàng này chỉ vì quyền lợi của bạn và của chúng tôi chứ không vì quyền lợi của bất cứ người nào khác, trừ trường hợp đó là những người thừa kế hoặc được ủy nhiệm của Microsoft. Các điều khoản khác có thể được áp dụng nếu bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ các trang web khác của Microsoft.

29. Chuyển nhượng. Trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép, chúng tôi có thể nhượng lại, chuyển giao hoặc hủy bỏ các quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản bán hàng này, toàn bộ hay từng phần, bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn không thể nhượng lại hoặc chuyển giao bất kỳ quyền nào theo các Điều khoản bán hàng này.

30. Thông báo và liên lạc. Đối với các yêu cầu hỗ trợ khách hàng, vui lòng xem trang Bán hàng và hỗ trợ trong Store. Đối với các tranh chấp, hãy làm theo quy trình thông báo trong mục này.

31. Pháp nhân ký hợp đồng, lựa chọn luật và địa điểm giải quyết tranh chấp.

a. Khu vực Bắc Mỹ hoặc Nam Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ và Canada. Nếu bạn đang sống ở (hoặc nếu là một doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh chính của bạn là ở) Bắc hoặc Nam Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ và Canada thì bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Luật tiểu bang sẽ chi phối việc giải thích các Điều khoản bán hàng này và các khiếu nại vi phạm, bất kể sự lựa chọn các quy định pháp luật. Luật pháp củaquốc gia mà chúng tôi hướng dẫn cho Store và Dịch vụ sẽ chi phối tất cả các khiếu nại khác (bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng và khiếu nại dân sự).

b. Trung Đông hoặc Châu Phi. Nếu bạn đang sống ở (hoặc nếu là một doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh chính của bạn là ở) Trung Đông hoặc Châu Phi, thì bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Ireland Operations Limited, The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland. Luật của Ireland chi phối việc giải thích các Điều khoản bán hàng này và khiếu nại đối với vi phạm, bất kể sự xung đột của các quy định pháp luật. Luật pháp của quốc gia mà chúng tôi hướng dẫn cho Store và Dịch vụ sẽ chi phối tất cả các khiếu nại khác (bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng và khiếu nại dân sự). Bạn và chúng tôi đồng ý không hủy ngang việc chấp nhận thẩm quyền duy nhất và địa điểm xét xử của các tòa án tại Ireland đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản bán hàng này hoặc Store.

c. Châu Á hoặc Nam Thái Bình Dương, ngoại trừ các quốc gia được nêu tên cụ thể dưới đây. Nếu bạn đang sống ở (hoặc nếu là một doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh chính của bạn là ở) Châu Á (ngoại trừ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Đài Loan), thì bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Regional Sales Corporation, một công ty được thành lập theo luật pháp của Tiểu bang Nevada, Hoa Kỳ, có chi nhánh tại Singapore và Hồng Kông, có trụ sở kinh doanh chính tại 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968. Luật pháp của tiểu bang Washington sẽ chi phối việc giải thích các Điều khoản bán hàng này và các khiếu nại vi phạm, bất kể sự xung đột của các quy định pháp luật. Luật pháp của quốc gia mà chúng tôi hướng dẫn cho Store sẽ chi phối tất cả các khiếu nại khác (bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng và khiếu nại dân sự). Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản bán hàng này hoặc Store, kể cả các vấn đề liên quan đến tính tồn tại, tính hiệu lực hoặc việc chấm dứt các Điều khoản bán hàng này hoặc Store sẽ được đệ trình lên và chịu sự phán quyết cuối cùng của trọng tài tại Singapore theo Quy tắc hòa giải của Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (SIAC), các quy tắc được kết hợp vào điều khoản này làm tài liệu tham chiếu. Tòa án hòa giải sẽ bao gồm một trọng tài do Chủ tịch SIAC chỉ định. Ngôn ngữ sử dụng trong hòa giải sẽ là tiếng Anh. Quyết định của trọng tài sẽ là cuối cùng, có tính ràng buộc và không thể chối cãi và có thể được sử dụng làm cơ sở cho việc xét xử ở bất cứ quốc gia hoặc khu vực nào.

d. Nhật Bản. Nếu bạn đang sống ở (hoặc nếu là một doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh chính của bạn là ở) Nhật Bản, thì bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Luật pháp của Nhật Bản sẽ chi phối các Điều khoản bán hàng này và mọi vấn đề phát sinh từ hoặc liên quan đến chúng hay Store.

e. Hàn Quốc. Nếu bạn sống ở (hoặc nếu là một doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh chính của bạn là ở) Hàn Quốc thì bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150. Luật pháp của Hàn Quốc sẽ chi phối các Điều khoản bán hàng này và mọi vấn đề phát sinh từ hoặc liên quan đến chúng hay Store.

f. Đài Loan. Nếu bạn đang sống ở (hoặc nếu là một doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh chính của bạn là ở) Đài Loan, thì bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Taiwan Corporation, 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan. Luật pháp của Đài Loan sẽ chi phối các Điều khoản bán hàng này và mọi vấn đề phát sinh từ hoặc liên quan đến chúng hay Store. Để biết thêm thông tin về Microsoft Taiwan Corporation, vui lòng xem trang web do Bộ kinh tế Đài Loan cung cấp. (https://gcis.nat.gov.tw/main/index.jsp). Bạn và chúng tôi không hủy ngang việc chỉ định Tòa án cấp Quận ở Đài Bắc, Đài Loan làm tòa án đầu tiên có thẩm quyền về mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Store với phạm vi tối đa được pháp luật của Đài Loan cho phép.

32. Thông báo.

a. Thông báo và quy trình đưa ra khiếu nại về vi phạm sở hữu trí tuệ. Microsoft tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên thứ ba. Nếu bạn muốn gửi thông báo về vi phạm sở hữu trí tuệ, bao gồm khiếu nại vi phạm bản quyền, vui lòng làm theo quy trình của chúng tôi để gửi Thông báo về Vi phạm (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). TẤT CẢ NHỮNG YÊU CẦU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN QUY TRÌNH NÀY SẼ KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LỜI.

Microsoft sử dụng các quy trình nêu trong Tiêu đề 17, Bộ luật Hoa Kỳ, Phần 512 để trả lời những thông báo về vi phạm bản quyền. Trong những trường hợp thích hợp, Microsoft cũng có thể vô hiệu hóa hoặc chấm dứt tài khoản của người dùng các dịch vụ của Microsoft có hành vi vi phạm nhiều lần.

b. Thông báo Bản quyền và Thương hiệu.

Tất cả nội dung của Store và Dịch vụ thuộc Bản quyền ©2016 Microsoft Corporation và/hoặc các nhà cung cấp của hãng cũng như nhà cung cấp bên thứ ba, tại địa chỉ One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Mọi quyền được bảo lưu. Chúng tôi hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi và nhà cung cấp bên thứ ba có quyền sở hữu, quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong Store, Dịch vụ và nội dung. Microsoft và các tên, biểu trưng và biểu tượng của tất cả các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft có thể là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Microsoft tại Hoa Kỳ, Canada và/hoặc các quốc gia khác.

Bạn có thể tìm thấy danh sách các thương hiệu của Microsoft tại: https://www.microsoft.com/trademarks. Tên của các công ty và sản phẩm thực sự có thể là thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng. Bất cứ quyền nào không được cấp rõ ràng trong các Điều khoản bán hàng này đều được bảo lưu.

33. Cảnh báo về An toàn. Để tránh thương tích, cảm giác khó chịu hoặc mỏi mắt tiềm ẩn, bạn nên định kỳ ngừng sử dụng các trò chơi hoặc các ứng dụng khác, đặc biệt là nếu bạn cảm thấy đau hoặc mệt mỏi khi sử dụng. Nếu bạn thấy khó chịu, hãy ngừng sử dụng. Cảm giác khó chịu có thể bao gồm buồn nôn, cảm giác như say tàu xe, chóng mặt, mất phương hướng, nhức đầu, mệt mỏi, mỏi mắt hoặc khô mắt. Bạn có thể bị phân tâm và không chú ý đến mọi thứ xung quanh khi sử dụng ứng dụng. Tránh các mối nguy hiểm do vấp ngã, cầu thang, trần nhà thấp, các vật dụng dễ vỡ hoặc có giá trị mà có thể bị hỏng. Một phần trăm rất nhỏ người dùng có thể gặp phải cơn tai biến ngập máu khi tiếp xúc với một số hình ảnh trực quan như ánh sáng nhấp nháy hoặc các mẫu có thể xuất hiện trong ứng dụng. Ngay cả khi những người không có tiền sử bị tai biến ngập máu có thể rơi vào tình trạng không chẩn đoán được có thể gây ra các cơn tai biến ngập máu này. Các triệu chứng có thể bao gồm đầu quay cuồng, thay đổi thị lực, co giật, chấn động hoặc rung chân tay, mất định hướng, nhầm lẫn, mất tỉnh táo hoặc rối loạn. Dừng ngay việc sử dụng và thăm khám bác sĩ nếu bạn gặp phải bất kỳ triệu chứng nào trong các triệu chứng này hoặc tham khảo bác sĩ trước khi sử dụng ứng dụng nếu bạn đã bị các triệu chứng liên quan đến cơn tai biến ngập máu. Phụ huynh nên giám sát việc sử dụng ứng dụng của con để biết dấu hiệu của các triệu chứng.