Microsoft Ignite event graphic composed of a bright orange geometric pattern with a clear band forming a path over the top

Ngày khởi động về tuân thủ của Microsoft Ignite

Hãy cùng chúng tôi tham gia ngày khởi động về tuân thủ của Microsoft Ignite vào Chủ Nhật, 03 Tháng Mười Một. Có quyền tiếp cận đặc biệt với nội dung, diễn giả và trải nghiệm đặc biệt.


Microsoft Ignite là dành cho bạn


Lịch trình ngày khởi động về tuân thủ của Microsoft Ignite

9:00 SA–10:00 SA  

Bài phát biểu độc quyền từ Giám đốc Bảo mật Thông tin của Microsoft

Trong bài phát biểu này, Bret Arsenault, Phó Chủ tịch Tập đoàn và Giám đốc Bảo mật Thông tin, chia sẻ chiến lược của mình về bảo mật và tuân thủ trong doanh nghiệp phức tạp của Microsoft. Ông cũng nói chi tiết về một số thành tựu mà chúng tôi đã đạt được, các sự cố mà chúng tôi đang nỗ lực giải quyết và những điều chúng tôi rút ra được trong quá trình làm việc.

10:30 SA–12:00 CH

Nhóm hội thảo khách hàng được các nhà phân tích hỗ trợ

Lắng nghe phát biểu từ các nhà lãnh đạo ngành về các thử thách, cơ hội và những điều sắp tới cho tuân thủ. Tham gia vào nhóm hội thảo tương tác của chúng tôi.

1:00 CH–2:45 CH

Tọa đàm cùng các chuyên gia về tuân thủ của Microsoft

Cùng các chuyên gia về tuân thủ của Microsoft tham gia thảo luận về các thử thách thời gian thực và các biện pháp tốt nhất về rủi ro cho người dùng nội bộ, bảo vệ thông tin và yêu cầu chủ thể dữ liệu.

3:00 CH–3:45 CH

Lý do để Microsoft tham gia vào công cuộc tuân thủ: việc chúng tôi đầu tư cho đổi mới

Lắng nghe các kỹ sư từ Microsoft giải thích về cách thức và lý do để chúng tôi đầu tư vào công cuộc tuân thủ.

3:45 CH–4:30 CH

Buổi thảo luận của nhóm đối tác

Bài học từ các đối tác về cách xác định và triển khai chiến lược tuân thủ một cách hiệu quả cùng các bên liên quan chính của bạn.

6:00 CH–9:00 CH

Xây dựng cộng đồng

Tổng kết ngày với bữa tối đặc biệt cùng chúng tôi và tha hồ kết nối với các đồng nghiệp cùng đối tác.


Các diễn giả nổi bật

Hẹn gặp bạn tại Microsoft Ignite!