1 Chi tiết Ưu đãi Windows

Đúng vậy, miễn phí! Ưu đãi nâng cấp này dành cho phiên bản Windows 10 đầy đủ, không dành cho phiên bản dùng thử. Yêu cầu bản tải xuống 3 GB; bạn có thể mất phí truy cập Internet. Để tận dụng ưu đãi miễn phí này, bạn phải nâng cấp lên Windows 10 trong vòng một năm kể từ ngày sử dụng. Sau khi nâng cấp, bạn sẽ có Windows 10 miễn phí trên thiết bị đó.

Ưu đãi Nâng cấp lên Windows 10 dành cho các thiết bị Windows 7 và Windows 8.1 đủ điều kiện và chính hãng, bao gồm những thiết bị bạn đã sở hữu. Áp dụng một số yêu cầu về phần cứng/phần mềm và tính khả dụng của tính năng có thể khác nhau tùy theo thiết bị và thị trường. Tính khả dụng của bản nâng cấp Windows 10 cho các thiết bị Windows Phone 8.1 có thể thay đổi theo OEM, nhà cung cấp hoặc nhà điều hành dịch vụ di động. Các thiết bị phải được kết nối với Internet và đã bật Windows Update. Yêu cầu Windows 7 SP1 và Windows 8.1 Update. Ngoại trừ một số phiên bản: Windows 7 Enterprise, Windows 8/8.1 Enterprise và Windows RT/RT 8.1. Những khách hàng được cấp phép số lượng lớn có Bảo hiểm Phần mềm Có hiệu lực được hưởng lợi ích nâng cấp lên dịch vụ Windows 10 dành cho doanh nghiệp ngoài ưu đãi này. Để kiểm tra tính tương thích và các thông tin cài đặt quan trọng khác, hãy truy cập trang web của nhà sản xuất thiết bị của bạn và Trang Thông số kỹ thuật Windows 10. Windows 10 được tự động cập nhật. Có thể áp dụng yêu cầu bổ sung theo thời gian cho bản cập nhật. Xem trang Bản nâng cấp Windows 10 để biết chi tiết.

2 bản tải xuống 3GB; có thể áp dụng phí truy cập internet. Kết nối Internet đo được là khi nhà cung cấp dịch vụ tính phí theo lượng dữ liệu được gửi và nhận trên PC của bạn. Windows 10 là tệp lớn: khoảng 3 GB. Trước khi bạn bắt đầu tải xuống trên kết nối Internet được đo, hãy nhớ: (1) Kiểm tra mức sử dụng hiện tại của bạn và sau đó tìm hiểu xem bản tải xuống này có thể gây ra các khoản phí bổ sung không; (2) Cho phép đủ thời gian để hoàn thành tải xuống. Hầu hết mọi người có kết nối Internet băng rộng hoàn tất quá trình tải xuống trong một hoặc hai giờ, nhưng thời gian tải xuống sẽ thay đổi tùy theo tốc độ kết nối của bạn và các yếu tố khác.

3 Phải đang chạy phiên bản mới nhất của Windows 7 (Gói Dịch vụ 1) để nhận được bản nâng cấp miễn phí lên Windows 10 qua Windows Update.

4 Phải đang chạy phiên bản mới nhất của Windows 8 (Windows 8.1 Update) để nhận được bản nâng cấp miễn phí lên Windows 10 qua Windows Update.

5 Tính khả dụng của bản nâng cấp Windows 10 dành cho thiết bị Windows Phone 8.1 có thể khác nhau theo OEM, nhà cung cấp hoặc nhà điều hành dịch vụ di động.

6 Cũng áp dụng với các phiên bản Windows 8.1 dành riêng cho quốc gia, Windows 8.1 Single Language, Windows 8.1 với Bing.

7 Nếu bạn có Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8 Pro với Media Center hoặc Windows 8.1 Pro với Media Center và bạn cài đặt Windows 10, Windows Media Center sẽ bị xóa. Trong khoảng thời gian giới hạn (“thời gian hợp lệ”), trên các hệ thống đã nâng cấp lên Windows 10 từ một trong các phiên bản Windows cũ hơn này (“hệ thống đủ điều kiện”), một ứng dụng phát lại DVD (“Windows DVD Player”) sẽ được cài đặt. Lưu ý: Windows DVD Player có thể không được cài đặt ngay mà sẽ được cài đặt sau Windows Update thành công lần đầu. Windows DVD Player sẽ có sẵn để mua từ Window Store cho các hệ thống (i) là hệ thống đủ điều kiện nhưng thời gian hợp lệ đã hết hạn; (ii) là hệ thống không đủ điều kiện; hoặc (iii) là các hệ thống đủ điều kiện nhưng Windows 10 đã được cài đặt sạch vào lần tiếp theo (trong trường hợp này, Windows Update không thể phát hiện rằng trước đây đó là hệ thống đủ điều kiện).