Một cây bút kỹ thuật số có thể làm tất cả mọi việc

Ghi chú, dẫn hướng, vẽ, vẽ nguệch ngoạc và chỉnh sửa. Khám phá tất cả những cách để bạn có thể làm việc năng suất và sáng tạo với một cây bút kỹ thuật số.1

Một phụ nữ đang sử dụng bút kỹ thuật số trên thiết bị chạy Windows 10 của mình.

Một phụ nữ đang sử dụng bút kỹ thuật số trên thiết bị chạy Windows 10 của mình.

Ứng dụng dành cho bút kỹ thuật số Hiện tất cả1 Cần có PC hoặc máy tính bảng hỗ trợ bút cảm ứng. Phụ kiện bút có thể được bán riêng.
2 Người dùng phải bật cài đặt và có nút Bluetooth trên bút.
3 Chức năng này chỉ có ở một số thị trường; trải nghiệm có thể khác nhau tùy theo khu vực và thiết bị.