Với Windows, bạn có thể làm những điều thật tuyệt vời

Ai cũng có thể làm mọi thứ nhờ các công cụ phù hợp. Nhận các mẹo, thủ thuật và phím tắt để xem mức độ hữu ích của Windows 10 đối với bạn.


Mới và phổ biến

Tìm kiếm nhanh

Tùy chỉnh PC của bạn

Học tập, làm việc và giải trí

Thiết đặt và trợ năng


Khai thác tối đa Windows 10 bằng tài khoản Microsoft

Khi đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, bạn có thể tận dụng tối đa các tính năng và chức năng trên PC Windows 10.

TÌM HIỂU THÊM


1 Tính khả dụng và trải nghiệm của ứng dụng có thể thay đổi theo khu vực và thiết bị.
2 Dòng thời gian hiển thị các hoạt động trong 30 ngày qua.
1 Tính khả dụng và trải nghiệm của ứng dụng có thể thay đổi theo khu vực và thiết bị.