Kết thúc hỗ trợ Windows Phone 8.1

TRUY CẬP TRANG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Điện thoại chạy Windows 10 Mobile

Điện thoại chạy Windows 10 Mobile

Tải Windows 10 Mobile

Nâng cấp

Windows 10 Mobile đã có sẵn cho điện thoại thông minh chạy Windows Phone 8.1 được hỗ trợ. Điện thoại và thiết bị có thể nâng cấp lên Windows 10: Biểu tượng Lumia, 1520, 930, 640, 640XL, 730, 735, 830, 532, 535, 540, 635 1GB, 636 1GB, 638 1GB, 430, 435, BLU Win HD w510u, BLU Win HD LTE x150q, MCJ Madosma Q5011.

Có một trong những loại điện thoại đề cập ở trên? Tải ứng dụng Trình tư vấn Nâng cấp Windows 10 - có sẵn miễn phí trong Microsoft Store - để dễ dàng kiểm tra khả năng nâng cấp và chuẩn bị cài đặt bản nâng cấp cho điện thoại của bạn.


Lý do nâng cấp?1 Tính khả dụng của Windows 10 Mobile dưới dạng bản nâng cấp dành cho thiết bị Windows Phone 8.1 hiện có sẽ khác nhau theo nhà sản xuất thiết bị, kiểu thiết bị, quốc gia hoặc vùng, nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà điều hành dịch vụ di động, giới hạn phần cứng và các yếu tố khác. Yêu cầu bản tải xuống 1.4 GB hoặc lớn hơn. Cần có kết nối internet Wi-Fi để tải xuống và cài đặt bản nâng cấp; có thể phải trả phí truy cập Internet. Để kiểm tra tính tương thích và các thông tin cài đặt quan trọng khác, hãy xem trang Thông số kỹ thuật Windows 10.
2 Tính khả dụng và trải nghiệm của ứng dụng và tính năng có thể thay đổi theo khu vực và thiết bị.
3 Các tính năng có thể khác nhau theo thiết bị. Cần có tài khoản Microsoft, kết nối Wi-Fi hoặc kết nối mạng dữ liệu cho một số tính năng; có thể mất phí truy cập Internet.