Các giải pháp Windows dành cho Sản xuất

Truyền cảm hứng thiết kế và sản xuất mang tính cộng tác

Các thiết bị di động cho phép công nhân trong nhà máy chia sẻ các thiết kế 3D một cách dễ dàng và cộng tác một cách hiệu quả. Lỗi có thể được sớm phát hiện và sửa nhanh chóng khi nhân viên cộng tác và thực hiện các sửa chữa trong thời gian thực.


Mang tới cho khách hàng trải nghiệm cá nhân hóa

Các thiết bị di động chạy Windows cho phép nhân viên tiếp thị và bán hàng theo dõi các tùy chọn, thông tin của khách hàng cũng như cung cấp các đề xuất khách hàng từ bất kỳ đâu. Quyền truy cập vào thông tin về khách hàng thân thiết cho phép nhân viên bán hàng quản lý mối quan hệ và các phân khúc có giá trị cao cũng như nhắm mục tiêu khách hàng trong khi đang di chuyển.

Kết nối hoạt động sản xuất và hoạt động thực địa

Nhóm thực địa sẽ hoạt động hiệu quả hơn khi các thiết bị chạy Windows được triển khai trong nhà máy hoặc tại nơi làm việc. Các thiết bị di động mạnh mẽ có thể chịu được điều kiện khắc nghiệt cho phép nhóm truy cập vào dữ liệu trong thời gian thực và cung cấp cho khách hàng và đồng nghiệp thông tin và dịch vụ được cập nhật.


Kết nối hoạt động sản xuất và hoạt động thực địa

Nhóm thực địa sẽ hoạt động hiệu quả hơn khi các thiết bị chạy Windows được triển khai trong nhà máy hoặc tại nơi làm việc. Các thiết bị di động mạnh mẽ có thể chịu được điều kiện khắc nghiệt cho phép nhóm truy cập vào dữ liệu trong thời gian thực và cung cấp cho khách hàng và đồng nghiệp thông tin và dịch vụ được cập nhật.


Các thiết bị nổi bật dành cho doanh nghiệp của bạn

Yếu tố biểu mẫu