MICROSOFT YAZILIM LİSANSI KOŞULLARI

MICROSOFT ASP.NET MODEL VIEW CONTROLLER 4

Bu lisans koşulları, Microsoft Corporation (veya yaşadığınız yere göre bir bağlı şirketi) ile sizin aranızda yapılan sözleşmeyi oluşturur. Lütfen bunları okuyun. Olması halinde yazılımı aldığınız ortamı içeren yukarıda adı geçen yazılım için geçerlidir. Bu koşullar, yazılıma ve çevrimiçi hizmete yönelik her türlü Microsoft;

·        güncelleştirmeleri,

·        Ekleri,

·        Internet tabanlı hizmetleri ve

·        Destek hizmetleri

için de (bu öğelere başka koşullar eşlik etmediği sürece) geçerlidir. Başka koşulların eşlik etmesi halinde ilgili koşullar geçerli olacaktır.

Yazılımı kullanmanız bu koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu koşulları kabul etmiyorsanız, yazılımı kullanmayın.

Bu lisans koşullarına uyduğunuz takdirde aşağıdaki kalıcı haklara sahip olursunuz.

1.    KURULUM VE KULLANIM HAKLARI. Yazılımın herhangi bir sayıda kopyasını ASP.NET programlarınızla kullanmak üzere aygıtlarınıza yükleyebilir ve kullanabilirsiniz. ASP.NET programlarınızın bir parçası olarak yazılımda yer alan tüm .js dosyalarını modifiye edebilir, kopyalayabilir, dağıtabilir veya yayabilirsiniz.

2.    EK LİSANS GEREKSİNİMLERİ VE/VEYA KULLANIM HAKLARI.

a.    Dağıtılabilir Kod. Yukarıda tanımlanan js. dosyalarına ek olarak yazılım, aşağıdaki koşullara uymanız durumunda, geliştirdiğiniz ASP.NET programlarında dağıtımını yapmanıza izin verilen kod içerir.

i.     Yeniden Dağıtılabilir DLL dosyaları. Aşağıdaki dosyaların nesne kodu biçimini kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz.

·   System.Net.Http.dll

·   System.Net.Http.Formatting.dll

·   System.Web.Http.SelfHost.dll

·   System.Web.Http.WebHost.dll

·   System.Web.Http.dll

·   System.Net.Http.WebRequest.dll

·   System.Web.Mvc.dll

·        Üçüncü Taraf Dağıtım. Programlarınızın dağıtımcılarının, söz konusu programların bir parçası olarak Dağıtılabilir Kodu kopyalamalarına ve dağıtmalarına izin verebilirsiniz.

ii.    Dağıtım Gereksinimleri. Dağıttığınız herhangi bir Dağıtılabilir Kod için:

·        Ona programlarınızda önemli yeni işlevler eklemiş olmanız,

·        Dağıtımcıların ve dışarıdan son kullanıcıların kodları en azından bu sözleşme kadar koruyan koşulları kabul etmelerini zorunlu tutmanız,

·        Programlarınızda geçerli telif hakkı bildirimini görüntülemeniz ve

·        Programlarınızın dağıtımı veya kullanımıyla ilgili olarak ortaya çıkan, avukatlık masrafları dahil her türlü hak talebi karşısında Microsoft’u ibra edip masun tutmanız gerekir.

iii.   Dağıtım Sınırlamaları. Şunları yapamazsınız:

·        Dağıtılabilir Koddaki telif hakkı, ticari marka veya patent uyarısını değiştirmek;

·        Microsoft'un ticari markalarını programlarınızın adlarında kullanmak veya Microsoft kaynaklı olduğunu veya Microsoft tarafından desteklendiğini düşündürecek şekilde kullanmak;

·        Dağıtılabilir Kod dağıtımını Windows dışındaki bir platformda çalıştırmak üzere yapmak;

·        Dağıtılabilir Kodu zararlı, aldatıcı ve yasadışı programlarda kullanmak veya

·        Herhangi bir bölümü bir Kapsam Dışı Lisansa konu olacak şekilde Dağıtılabilir Kodun kaynak kodunu değiştirmek veya dağıtmak. Kapsam Dışı Lisans kullanım, değişiklik veya dağıtım koşulu olarak,

·        kodun kaynak kodu biçiminde açıklanması veya dağıtılmasını veya

·        başkalarının bunu değiştirme hakkına sahip olmasını gerektirir.

3.    INTERNET TABANLI HİZMETLER. Microsoft yazılımla birlikte Internet tabanlı hizmetler sunar. Microsoft bu hizmetleri istediği zaman değiştirebilir veya iptal edebilir.

4.    ÜÇÜNCÜ TARAF BİLDİRİMLERİ. Yazılım üçüncü taraf tarafından yazılmış ancak üçüncü taraf tarafından değil, Microsoft tarafından lisanslanan kod içerebilir. Üçüncü taraf kod için bildirim, varsa, sadece bilgilendirilmeniz için dahil edilmiştir.

5.    LİSANS KAPSAMI. Yazılımın satışı yapılmamakta, lisansı verilmektedir. Bu sözleşme yalnızca yazılımı kullanımınızla ilgili bazı haklar vermektedir. Microsoft diğer hakların tümünü saklı tutar. Bu sınırlamalara rağmen ilgili yasalar ilave haklar sağlamıyorsa yazılımı yalnızca bu sözleşmede açıkça izin verildiği şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, yazılımda size yazılımı yalnızca belirli şekillerde kullanma izni veren her türlü teknik sınırlamaya uymanız gerekir. Şunları yapamazsınız:

·        Yazılım üzerinde yapılan hiçbir güç ölçüm testlerinin sonuçlarını, önceden Microsoft'un yazılı onayı olmadan üçüncü taraflara açıklamak,

·        Yazılımın teknik sınırlamalarını aşacak çözümler üretmek,

·        Bu sınırlamaya rağmen ilgili yasa hükümlerince açıkça izin verilen durumlar dışında, yazılım üzerinde tersine mühendislik işlemi yapmak, yazılımı kaynak koda dönüştürmek ve derlemesini açmak,

·        Yazılımın bu sözleşmede belirtilenden veya ilgili yasaların bu sözleşmede öngörülenden fazla kopyaya emredici hükümle izin vermesi halinde yasalarla izin verilenden fazla kopyasını oluşturmak,

·        Yazılımı başkalarının kopyalaması için yayımlamak,

·        Yazılımı kiralamak, finansal kiralamayla satmak, ödünç vermek veya

·        yazılımı veya bu sözleşmeyi herhangi bir üçüncü tarafa devretmek.

6.    YEDEK KOPYA. Yazılımın tek bir yedek kopyasını oluşturabilirsiniz. Bunu yalnızca yazılımı yeniden yüklemek için kullanabilirsiniz.

7.    BELGELER. Bilgisayarınıza veya iç ağınıza geçerli erişimi olan herhangi bir kişi, belgeleri kuruluşunuz içinde yararlanmak amacıyla kopyalayabilir ve kullanabilir.

8.    İHRACAT SINIRLAMALARI. Yazılım, ABD ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabidir. Yazılım konusunda geçerli olan tüm yurtiçi ve uluslararası ihracat yasalarına ve düzenlemelerine uygun şekilde davranmanız gerekir. Bu yasalar, ürünün gönderileceği yeri, son kullanıcılar ve son kullanıma ilişkin sınırlamaları içerir. Daha fazla bilgi için, bkz. www.microsoft.com/exporting.

9.    DESTEK HİZMETLERİ. Bu yazılım “olduğu gibi” sağlandığından, yazılım için destek hizmeti veremeyebiliriz.

10. ANLAŞMANIN TAMAMI. Bu sözleşme eklerin, güncelleştirmelerin, Internet tabanlı hizmetlerin ve kullandığınız destek hizmetlerinin koşulları, yazılım ve destek hizmetlerine yönelik sözleşmenin tamamını oluşturur.

11. UYGULANACAK HUKUK.

a.    Amerika Birleşik Devletleri. Yazılımı Amerika Birleşik Devletleri'nde aldıysanız, bu anlaşmanın yorumlanması ve ihlali iddiaları, milletlerarası bağlama kuralları hesaba katılmadan, Washington eyaleti kanunlarına tabi olacaktır. Tüketici koruma kanunları, haksız rekabet ve haksız fiil kapsamındakiler de dahil diğer tüm talepler bakımından yaşadığınız eyaletin kanunları geçerli olacaktır.

b.    Amerika Birleşik Devletleri dışında. Bu yazılımı başka bir ülkede satın aldıysanız, o ülkenin yasaları geçerli olacaktır.

12. YASAL ETKİSİ. Bu sözleşme belirli yasal hakları açıklamaktadır. Yaşadığınız ülkenin kanunlarına göre başka haklara sahip olabilirsiniz. Ayrıca, yazılımı aldığınız tarafla ilgili başka haklara da sahip olabilirsiniz. Bu sözleşme, ülkenizin yasalarının izin vermediği durumlarda, ülkenizin yasaları uyarınca sahip olduğunuz hakları değiştirmez.

13. GARANTİ REDDİ BEYANI. Yazılımın lisansı “olduğu gibi” verilmektedir. Yazılımın kullanımına ilişkin riskler tarafınızdan üstlenilir. Microsoft tarafından hiçbir açık garanti verilmemekte veya koşul ileri sürülmemektedir. Yerel yasalara göre bu anlaşmanın değiştiremeyeceği ek tüketici haklarına veya kanuni garantilere sahip olabilirsiniz. Microsoft, bölgenizdeki yasalar çerçevesinde izin verilen ölçüde, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal bulunmaması ile ilgili zımni garantileri kapsam dışında bırakır.

AVUSTRALYA İÇİN – Avustralya Tüketici Yasası kapsamında kanuni garantileriniz bulunmaktadır ve bu koşullardaki hiç bir şey bu hakları etkilemeyi amaçlamaz.

14. TELAFİLER VE ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI VE HARİÇ TUTULMASI. Microsoft ve tedarikçilerinden, 5,00 ABD Doları’na kadar doğrudan zararları geri alabilirsiniz. Neticede oluşan, kar kaybı, özel, dolaylı veya arızi zararlar dahil diğer zararları talep edemezsiniz.

Bu sınırlama aşağıdaki haller için geçerlidir:

·        Üçüncü tarafların Internet sitelerindeki yazılım, hizmetler, (kod dahil) içerik veya üçüncü tarafların programları ile ilgili konular ve

·        ilgili yasalar çerçevesinde izin verilen azami ölçüde sözleşmenin ihlalinden, bir garantinin, taahhüdün veya koşulun ihlalinden, kusursuz sorumluluktan, ihmal veya diğer haksız fiillerden kaynaklanan talepler.

Bu sınırlama, Microsoft'un zararın oluşma olasılığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi halinde de geçerlidir. Yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma, ülkeniz arızi, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermediği takdirde sizin için geçerli olmayabilir.