Mahala
Iimfuno Zenkqubo

Ingcaciso

Browser Pro+ is a lightweight, free internet browser with integrated search function. Search the internet directly from homepage or customize the shortcuts with your favorite sites. - Free - Integrated search - Bookmarks - Light and Dark theme - For desktop, laptop or mobile device

I-screenshots

Additional information

Umpapashi

Monty Inc.

Umhla wokukhupha

2020-05-14

Approximate size

5.71 MB

Ukalisho lweminyaka

Yeminyaka emi-3 nangaphezulu

Ikhathegori

Ukusebenza

This app can

Fikelela uqhagamshelo lwakho lweintanethi

Ufakelo

Fumana le app ngoxa usayine kwiakhawunti yakho ye-Microsoft uze uyifakele kwizixhobo zakho ezilishumi ze-Windows 10

Ulwimi luyaxhaswa

English (United States)


Report this product

Sayina ungene ukuze unikele ingxelo yolu setyenziso kwi-Microsoft