Mahala
Iimfuno Zenkqubo

Ingcaciso

Flash is a lightweight browser with focus on simplicity. Enjoy what matters without distractions.

I-screenshots

Additional information

Umpapashi

FreshJuice

Umhla wokukhupha

2019-07-02

Approximate size

5.6 MB

Ukalisho lweminyaka

Yeminyaka emi-3 nangaphezulu

Ikhathegori

Ukusebenza

This app can

Fikelela uqhagamshelo lwakho lweintanethi

Ufakelo

Fumana le app ngoxa usayine kwiakhawunti yakho ye-Microsoft uze uyifakele kwizixhobo zakho ezilishumi ze-Windows 10

Ulwimi luyaxhaswa

English (United States)


Report this product

Sayina ungene ukuze unikele ingxelo yolu setyenziso kwi-Microsoft