Инстумент
Отваряне, редактиране и запаметяване на документи, работни книги и презентации във файловите формати Open XML, които навлязоха за Microsoft Office Word, Excel и PowerPoint със започването на Office 2007 и продължиха в Office 2010.
БЕЗПЛАТНО
Приложение
Microsoft Office Proofing Tools позволява редактиране на допълнителни езици.
БЕЗПЛАТНО
Документ
Визуално, интерактивно справочно ръководство, с което можете да намерите командите в PowerPoint 2010.
БЕЗПЛАТНО
Сервизен пакет
Service Pack 2 осигурява последните актуализации на пакета 2007 Microsoft Office.
БЕЗПЛАТНО
Актуализация
Windows 7 и Windows Server 2008 R2 SP1 поддържат вашите компютри и сървъри на най-актуалното ниво на поддръжка.
БЕЗПЛАТНО
Инстумент
Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 ви позволява да разглеждате презентации, създадени на PowerPoint 97 и по-нови версии, като виждате всички използвани функции на програмата.
БЕЗПЛАТНО
Актуализация
Актуализацията на платформата за Windows 7 предоставя подобрени функции и производителност на Windows 7 SP1 и Windows Server 2008 R2 SP1.
БЕЗПЛАТНО
Актуализация
Изтеглете бързия и плавен браузър, препоръчван за Windows 7.
БЕЗПЛАТНО
Документ
Инструкции за този файл за изтегляне скоро ще бъдат дадени в български. За да ви предложим тази информация колкото е възможно по-скоро, прилагаме инструкциите на английски.
БЕЗПЛАТНО
Документ
Визуално, интерактивно справочно ръководство, с което можете да намерите командите в Word 2010.
БЕЗПЛАТНО