Относно търговските гаранции и законните права


1. Търговски гаранции


Гаранции на производителя
Много от наличните продукти в Microsoft Store се предлагат с гаранции от производителя. Тези гаранции се предоставят пряко от производителя на продукта. Microsoft не носи отговорност за гаранциите на производителя, които не се отнасят за продукти с марката на Microsoft. Гаранциите на производителя могат да обхващат ремонт или замяна при дефекти на продуктите и техническа поддръжка за определен период от време, но всяка гаранция е различна. Някои производители ограничават покритието на гаранциите си до определени страни и региони или налагат ограничения за това как и къде може да се използва продукта, за да подлежи на гаранционно обслужване. Когато се предлагат гаранции от производителя, информация за тях може да се намери на страницата с детайлно описание на продукта на сайта на Microsoft Store. Моля, прочетете тази информация преди закупуване на продукта. Ако имате въпроси, се свържете с отделПродажби и поддръжка.

Удължени гаранционни планове или планове при инцидентни повреди
За някои продукти Microsoft може да удължи гаранциите (обикновено удължени гаранционни планове или планове при инцидентни повреди), като тези планове могат да се закупят допълнително. Удължените гаранционни планове не са задължителни. Тези планове обикновено удължават гаранцията на производителя за допълнителен период от време, но всеки план е различен. Удължени гаранционни планове могат да бъдат закупени и чрез други доставчици дори ако закупите продукт чрез Microsoft Store. Вие можете да закупите удължен гаранционен план след датата, на която сте закупили продукта. Вашата домашна застраховка също може да осигури подходящо покритие за Вашия продукт. Информация за този план може да се намери на страницата с подробна информация за продукта на сайта на Microsoft Store. Моля, преди да закупите удължен гаранционен план, прочетете внимателно условията по него.

2. Законово определени гаранционни права за потребителите


Като потребител Вие имате законните права на потребителите и гаранциите, предоставени от закона. Всички търговски гаранции са допълнение към законовите права, които имате и не ги заместват или ограничат.Във Вашата страна или регион има организации за защита на потребителите или агенции, които предлагат уеб сайтове и друга информация за правата на потребителите, която може да Ви бъде полезна. Microsoft няма никакви връзки с тези сайтове и не носи отговорност за съдържанието им. Microsoft може, от време на време и за Ваше удобство, да прави някои връзки достъпни. Следните източници и уеб сайтове може да Ви бъдат полезни:

Потребителски центрове: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm

Ако имате проблем с Вашия продукт, моля свържете се с отдел Продажби и поддръжка.