Фирмена информацияMicrosoft Store, който обслужва вашата държава или регион, е уеб сайт, който се управлява от компанията Microsoft Ireland Operations Limited.
Моля, погледнете по-долу за допълнителна информация относно Microsoft Store:Microsoft Ireland Operations Limited (оператор на уеб сайта и официален търговец)Упълномощен представител: Бенджамин Орндорф (Benjamin Orndorff), директорMicrosoft Ireland Operations Limited
The Atrium Building
Block B, Carmanhall Road
Sandyford Business Estate
Dublin 18

Седалище:
70 Sir Rogerson's Quay
Dublin 2
Ирландия

Номер в Търговския регистър: 256796
ДДС № IE8256796U
www.microsoftstore.com
Тел.: 1800710200