Visie Microsoft op toegankelijkheid

Microsoft streeft ernaar dat iedereen optimaal gebruik kan maken van de mogelijkheden die ICT biedt om te communiceren, participeren en ambities te verwezenlijken. Thuis, onderweg en op het werk.

"Our vision is to create innovative technology that is accessible to everyone and that adapts to each person's needs. Accessible technology eliminates barriers for people with disabilities and it enables individuals to take full advantage of their capabilities"

- Bill Gates

Microsoft besteedt al jaren veel aandacht aan toegankelijkheid in producten als Windows, Office en Internet Explorer. En ook in de nieuwste versies van bv. SharePoint en Silverlight is ondersteuning voor toegankelijkheid ingebouwd. Veel toegankelijkheidsvoorzieningen zijn echter onbekend bij een grote groep gebruikers en ontwikkelaars en worden dan ook onvoldoende benut.

Daarom wil Microsoft in Nederland de komende tijd:
  • laten zien hoe Microsoft-producten op ieders situatie aangepast kunnen worden, zodat iedereen, ongeacht leeftijd of beperking, de software optimaal kan gebruiken
  • web- en softwareontwikkelaars helpen toegankelijke eindproducten creëren, door best practices te delen en kennis te vergroten over toegankelijkheidsvoorzieningen in Microsoft-technologie
  • samen met onze Nederlandse partners te werken aan toegankelijkere ICT

Deze website speelt hierin een centrale rol, door het bieden van voorlichting, hulp en praktische tips aan gebruikers, ontwikkelaars en partners.

Heeft de informatie in dit artikel u geholpen?

Heeft u een vraag, opmerking of tip? Mail toegang@microsoft.com