Microsoft Academic Open License

Academic Open License – multilicenčný program pre malé a stredne veľké vzdelávacie inštitúcie

Multilicenčný program Open License pre akademických zákazníkov dovoľuje organizácii flexibilne objednávať licencie produktov.

Podmienkou vstupu do tohto programu je objednanie minimálne 5 licencií pri prvom nákupe. Na základe prvej objednávky zákazník získa Licenčnú zmluvu, ktorá umožňuje zákazníkovi (s registračným číslom tejto zmluvy) počas nasledujúcich 2 rokov objednávať ďalšie licencie produktov, aj po jednej licencii.

Inštalačné médiá produktov sa získavajú prevzatím (downloadom) zo stránky VLSC (Volume Licensing Service Center).

Objednávky produktov v tomto multilicenčnom programe môžete realizovať u AER (Autorizovaných predajcov akademických licencií) alebo priamo prostredníctvom LAR predajcov, ktorí sú pravidelne oboznamovaní so všetkými novinkami a zmenami v predajných modeloch.