Informácie o komerčných zárukách a zákonných právach


1. Komerčné záruky


Záruky výrobcu
Mnohé z produktov, ktoré sú dostupné v obchode Microsoft Store, sa dodávajú zo zárukami výrobcu. Tieto záruky poskytuje priamo výrobca produktu. Spoločnosť Microsoft nie je zodpovedná za záruky výrobcu okrem tých, ktoré sa týkajú jej vlastných produktov. Záruky výrobcu sa môžu vzťahovať na opravu alebo výmenu poškodených produktov a na technickú podporu počas určitého časového obdobia, ale každá záruka je iná. Niektorí výrobcovia vymedzujú krajiny alebo regióny, v ktorých poskytujú záruky, alebo spôsob a miesto použitia produktu tak, aby sa naň vzťahovala záruka. Ak sa na produkt poskytujú záruky výrobcu, informácie o záruke nájdete na stránke s podrobnými údajmi o produkte v obchode Microsoft Store. Pred zakúpením produktu si prečítajte tieto informácie. Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na oddelenie predaja a podpory.


Plány rozšírených služieb alebo plány v prípade náhodného poškodenia
Spoločnosť Microsoft môže pre niektoré produkty poskytovať rozšírenú záruku (zvyčajne ide o plán rozšírených služieb alebo plán v prípade náhodného poškodenia), ktorú si možno za poplatok zakúpiť. Rozšírené záruky sú voliteľné. Tieto plány zvyčajne rozširujú záruku výrobcu na dlhšie časové obdobie, ale každý plán je iný. Plány rozšírenej záruky môžu poskytovať iní poskytovatelia, aj keď si produkt zakúpite v obchode Microsoft Store. Plán rozšírenej záruky si niekedy môžete zakúpiť aj po dátume zakúpenia súvisiaceho produktu. Na zakúpený produkt sa môže vzťahovať aj vaše poistenie domácnosti. Informácie o pláne nájdete na stránke s podrobnými údajmi o produkte v obchode Microsoft Store. Pred zakúpením plánu rozšírenej záruky si pozorne prečítajte podmienky plánu.

2. Zákonné práva spotrebiteľov týkajúce sa záruky


Ako na spotrebiteľa sa na vás môžu vzťahovať zákonné práva spotrebiteľov alebo zákonné záruky. Všetky komerčné záruky dopĺňajú tieto práva, teda ich nenahrádzajú ani neobmedzujú.Vo vašej krajine alebo regióne pôsobia skupiny alebo agentúry na ochranu spotrebiteľov, ktoré poskytujú webové lokality a iné informácie o vašich spotrebiteľských právach. Spoločnosť Microsoft nie je nijako spojená s týmito lokalitami a nie je zodpovedná za ich obsah. Spoločnosť Microsoft vám môže niekedy poskytnúť určité prepojenia ako pomôcku. Informácie môžete čerpať z týchto zdrojov a webových lokalít:Ak budete mať nejaký problém so svojím produktom, obráťte sa na oddelenie predaja a podpory.