Digitálny darčekový poukaz Xbox 50,00 €
50,00 €
50,00 €
*Funguje s obchodom Microsoft Store online, systémom Windows 10, konzolami Xbox One a Xbox 360 (vyžaduje sa služba Xbox Live). Nefunguje vo fyzických obchodoch Microsoft Stores. Po pripísaní na vaše konto Microsoft Slovensko sa použije celá hodnota kódu a budete ju môcť využiť na nákup oprávnených produktov (uplatňujú sa výnimky) priamo vo vybraných digitálnych predajniach spoločnosti Microsoft. Oprávnené produkty a ich ceny sa líšia v závislosti od oblasti a zariadenia a môžu sa časom meniť. Môžu sa naň vzťahovať geografické obmedzenia, obmedzenia krajiny a zostatku, dane a poplatky za internetové pripojenie. V prípade niektorého obsahu sa vyžaduje platené predplatné. Na ponuku sa vzťahujú vekové obmedzenia. Pokiaľ to nevyžadujú miestne právne predpisy, kredit nie je možné vymeniť za peňažnú hotovosť ani ho refundovať. AK si chcete prečítať celé podmienky a požiadavky (ktoré sa môžu zmeniť bez upozornenia), prejdite na lokalitu microsoft.com/cardterms. Neplatí v krajinách so zákazom alebo s obmedzením na základe platných zákonov. Vydané karty a kódy a ©/™/® Microsoft Corp, spoločnosť so sídlom v štáte Washington, alebo jej pridružené spoločnosti.
Dostupnosť aplikácií a obsahu sa líši v závislosti od krajiny a časom sa môže zmeniť.