Microsoft National Language Support Downlevel APIs 1.0 - IsiZulu
  Redistributable component
  NIziyalezo zokulanda (ukuphaka) amafayela zizotholakala maduze nje ngolimi lwakho. Okwamanje, sikuhlinzeka ngeziyalezo ngesiNgisi.
  MAHHALA
  Usuku Akhululwa Ngalo
  30-06-2006
  Update for Microsoft Office Word 2007 (KB974561) - IsiZulu
  Update
  NIziyalezo zokulanda (ukuphaka) amafayela zizotholakala maduze nje ngolimi lwakho. Okwamanje, sikuhlinzeka ngeziyalezo ngesiNgisi.
  MAHHALA
  Usuku Akhululwa Ngalo
  09-11-2009
  I-Office 2003 Ipaki Lokusebenza 2 Izixhumano Zolimi Lwepaki
  Service Pack
  I-Office 2003 Sevisi Paki yeZixhumani zePaki yoLimi inikeza okulungisiwe ku-Microsoft Office 2003 Ulimi Izixhumani Ipaki.
  MAHHALA
  Usuku Akhululwa Ngalo
  10-10-2006
  Iphakethe lesi-3 LeziNsizakalo le- Office Language Interface Pack yango-2007 (KB2526307)
  Service Pack
  Iphakethe lesi-3 LeziNsizakalo le- Office Language Interface Pack yango- 2007
  MAHHALA
  Usuku Akhululwa Ngalo
  25-10-2011
  Bing API Web Page Error Toolkit - IsiZulu
  Tool
  NIziyalezo zokulanda (ukuphaka) amafayela zizotholakala maduze nje ngolimi lwakho. Okwamanje, sikuhlinzeka ngeziyalezo ngesiNgisi.
  MAHHALA
  Usuku Akhululwa Ngalo
  19-06-2009
  Security Update for Microsoft Office Excel 2007 (KB982308) - IsiZulu
  Security Patch
  NIziyalezo zokulanda (ukuphaka) amafayela zizotholakala maduze nje ngolimi lwakho. Okwamanje, sikuhlinzeka ngeziyalezo ngesiNgisi.
  MAHHALA
  Usuku Akhululwa Ngalo
  04-06-2010
  Ulimi Lwethiphu Yeskrini yeMicrosoft Office
  Application
  Sebenzisa okuhunyushiwe kweThiphu Yeskrini ukuveza umbhalo wezici ezivezwayo – njengamabhathini, amamenyu namabhokisi engxoxo – ngolunye ulimi.
  MAHHALA
  Usuku Akhululwa Ngalo
  14-03-2013
  Windows Phone 7 Connector (for Mac) Welcome Video - IsiZulu
  Document
  NIziyalezo zokulanda (ukuphaka) amafayela zizotholakala maduze nje ngolimi lwakho. Okwamanje, sikuhlinzeka ngeziyalezo ngesiNgisi.
  MAHHALA
  Usuku Akhululwa Ngalo
  20-10-2010
  Security Update for Microsoft Office Publisher 2007 (KB982124) - IsiZulu
  Security Patch
  NIziyalezo zokulanda (ukuphaka) amafayela zizotholakala maduze nje ngolimi lwakho. Okwamanje, sikuhlinzeka ngeziyalezo ngesiNgisi.
  MAHHALA
  Usuku Akhululwa Ngalo
  04-06-2010
  Update for Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB975960) - IsiZulu
  Security Patch
  NIziyalezo zokulanda (ukuphaka) amafayela zizotholakala maduze nje ngolimi lwakho. Okwamanje, sikuhlinzeka ngeziyalezo ngesiNgisi.
  MAHHALA
  Usuku Akhululwa Ngalo
  09-11-2009