Windows

Windows 8.1 লেংগুৱেজ ইণ্টাৰফেচ পেক (LIP)

ভাষা সলনি কৰক:
Windows 8.1-ৰ লেংগুৱেজ ইণ্টাৰফেচ পেকে (LIP) Windows 8.1-ৰ সৰ্বাধিক ব্যৱহৃত ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে আংশিকভাৱে অনুবাদিত ব্যৱহাৰকৰ্তা ইণ্টাৰফেচ প্ৰদান কৰে৷

জনপ্রিয় ডাউনলোড

Loading your results, please wait...

বিনামূলীয়া PC আপডেটসমূহ

  • নিৰাপত্তা পেটচ্
  • ছফ্‌টৱেৰ আপডেটসমূহ
  • সেৱা পেকসমূহ
  • হাৰ্ডৱেৰ ড্ৰাইভাৰসমূহ