Преминаване към основното съдържание
Поправка за защита
Windows 8.1 Update е кумулативен набор от актуализации за защитата, критични актуализации и актуализации.
БЕЗПЛАТНО
Компонент за редистрибуция
Microsoft Access 2010 Runtime ви дава възможност да разпространявате приложения на Access 2010 към потребители, които не разполагат с инсталирана на компютрите им пълна версия на Access 2010.
БЕЗПЛАТНО
Приложение
Пакетът с мултимедийни функции за N и KN версии на Windows 8.1 ще инсталира Windows Media Player и свързани с него технологии на компютри, работещи с Windows 8.1 N или Windows 8.1 KN изданията. За допълнителна информация, моля, вижте http://support.micros...
БЕЗПЛАТНО
Сервизен пакет
Сервизен пакет 2 (SP2) за Microsoft Office 2010 Proofing Tools Kit 32-битово издание съдържа нови актуализации, които подобряват защитата, производителността и стабилността. Освен това сервизният пакет е сборен пакет от всички вече издадени актуализации.
БЕЗПЛАТНО
Актуализация
Microsoft публикува актуализация за Microsoft PowerPoint 2016 64-битово издание. Тази актуализация предлага най-новите поправки за Microsoft PowerPoint 2016 64-битово издание. Освен това тази актуализация съдържа подобрения в стабилността и производително...
БЕЗПЛАТНО
Документ
Визуално, интерактивно справочно ръководство, с което можете да намерите командите в Excel 2010.
БЕЗПЛАТНО
Компонент за редистрибуция
Microsoft Access 2013 Runtime ви дава възможност да разпространявате приложения на Access 2013 към потребители, които не разполагат с инсталирана на компютрите им пълна версия на Access 2013.
БЕЗПЛАТНО
Сервизен пакет
Service Pack 1 за Microsoft Office 2013 Language Pack 64-битово издание съдържа нови актуализации, които подобряват защитата, бързодействието и стабилността. Освен това сервизният пакет е сборна актуализация от всички предишни издадени актуализации.
БЕЗПЛАТНО
Сервизен пакет
Сервизен пакет 2 (SP2) за Microsoft Office 2010 32-битово издание съдържа нови актуализации, които подобряват защитата, производителността и стабилността. Освен това сервизният пакет е сборен пакет от всички вече издадени актуализации.
БЕЗПЛАТНО
Сервизен пакет
Service Pack 1 за Microsoft Office 2013 Language Pack 32-битово издание съдържа нови актуализации, които подобряват защитата, бързодействието и стабилността. Освен това сервизният пакет е сборна актуализация от всички предишни издадени актуализации.
БЕЗПЛАТНО