Microsoft може да ви помогне да разберете текущото положение на лицензите за вашата организация, включително да ви посочи лесни решения, ако откриете, че организацията ви не разполага с нужните лицензи или неволно сте придобили фалшив софтуер.
Има голяма разлика в това да използвате оригинален софтуер.
Компютрите, работещи с оригинален софтуер, са по-бързи, по-защитени и по-надеждни от тези, които работят с фалшив софтуер.
Правилното лицензиране ви помага да пестите.
Microsoft предлага решения за корпоративно лицензиране, които, ако се приложат правилно, ще ви позволят по-лесно и на по-достъпни цени да използвате софтуер на повече от един компютър във вашата фирма или организация.
Следващият път, когато закупувате домашен или фирмен компютър или сървър, най-добрият и икономичен вариант за придобиване на оригинален и правилно лицензиран софтуер на Microsoft е да купите компютър с предварително инсталиран Windows и Office или сървър с предварително инсталиран Windows Server.
Как да разберете дали разполагате с нужните лицензи
Важно е да разберете дали софтуерът на Microsoft, инсталиран на вашия компютър, е правилно лицензиран. Ето няколко примера за най-често срещаните грешки в лицензирането:
Корпоративните лицензи за Windows са само за надстройка и е задължително на компютрите, на които ще се използват, вече да има инсталирана отговаряща на изискванията пълна версия на операционна система. Компаниите често закупуват споразумения за корпоративно лицензиране на Windows и погрешно ги прилагат на компютри, на които не е инсталирана пълна версия на операционна система. Корпоративните лицензи за Windows предоставят възможността за удължаване на валидността на по-рано придобити пълни лицензи за настолни системи Windows или други лицензи с право на надстройка, чрез надстройка към по-нова версия на Windows.
Ако смятате, че е възможно това да се е случило във вашата фирма или организация, Microsoft и нашите доверени партньори предлагат лесни и изгодни начини за гарантиране на правилното лицензиране на инсталирания на вашите компютри софтуер.
Понякога компаниите използват корпоративен лиценз за Windows, за да инсталират софтуерното издание Windows Professional на повече компютри, отколкото е разрешено. Например, като предварително условие на всеки компютър, на който ще се използва корпоративен лиценз за Windows, трябва преди това да има инсталирана отговаряща на изискванията операционна система. В повечето случаи това означава, че е задължително наличието на операционна система с ниво Professional. Microsoft и нашите доверени партньори предлагат лесни и изгодни начини за гарантиране на правилното лицензиране на инсталирания на вашите компютри софтуер.
Понякога, както компании, така и отделни лица, откриват, че неволно използват фалшив софтуер. Това често се получава при компютри, които са придобити чрез надежден производител на компютри, без Windows или други операционни системи да са предварително инсталирани или доставени в пълния комплект за продажба на дребно.
Как се отстраняват грешки с лицензирането
Microsoft предлага няколко лесни и достъпни решения, чрез които да се гарантира че вие и вашата фирма или организация разполагате с оригинален софтуер на Microsoft. За начало попитайте местния представител на Microsoft или оторизиран риселър на Microsoft за корпоративно лицензиране как да получите оригинални продукти. Можете също да получите допълнителна информация за оферти за оригинален Windows за бизнес потребители.
Ако получавате известия на домашния си компютър или на компютъра във вашата малка фирма, че софтуерът на Microsoft, който използвате, е възможно да не е оригинален или да не е активиран, следвайте предоставените инструкции или връзката, за да отстраните проблема или за да закупите оригинален софтуер.

Share this page