Trace Id is missing
Преминаване към основното съдържание
Microsoft 365
Влизане

Сравняване на решенията за управление на проекти и цените им

  • Иконите на частична отметка указват, че дадена функция е частично включена Иконите с частична отметка указват, че дадена функция е частично включена
  • Иконите с отметка указват, че дадена функция е включена Иконите с отметка указват, че дадена функция е включена

Project (план 1)

Originally starting from €9.40 now starting from €9.40

€9.40 €9.40

потребител/месец

Project (план 3)

Originally starting from €28.10 now starting from €28.10

€28.10 €28.10

потребител/месец

Project (план 5)

Originally starting from €51.50 now starting from €51.50

€51.50 €51.50

потребител/месец

Начална страница на Project

Започвайки от централизиран изглед, можете лесно да създавате нови проекти, да имате бърз достъп до важни проекти с приоритет или да отваряте проектите, по които сте последно работили.

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Изглед на мрежа

Планирайте и управлявайте проекти с помощта на подреден списък със задачи.

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Изглед на табло

Визуално проследявайте задачи от проект за по-добри работни потоци и състояние, като използвате готови и по избор табла на задачите.

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Изглед на времева линия (Гант)

Проследявайте и разбирайте датите, задачите и връзките между задачите от проект във визуален изглед на времева линия.

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Сътрудничество и комуникация

Работете заедно по проекти, като използвате Microsoft Teams.

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Съавторство

Работете съвместно със заинтересованите лица и членовете на екипа, за да редактирате и актуализирате едновременно списъците със задачи, графиците за проекти и други.

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Планиране и създаване на график на проект

Включва познатите инструменти за планиране, за да възлагате задачи от проект на членовете на екипа и да използвате различни изгледи, като например мрежа, табло и времева линия (диаграма на Гант), за да наблюдавате графика.

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Отчитане

Използвайте предварително създадени отчети, за да проследявате напредъка по вашите проекти, ресурси, програми и портфолиа.

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Пътна карта

Създавайте визуални интерактивни пътни карти чрез обобщаване на различни типове проекти в цялата ви организация за видимост.

Достъп „само за четене“

This feature is included
This feature is included

Подаване на график3

Следете времето, свързано и несвързано с даден проект, за целите на определянето на заплати, фактурирането и други бизнес задачи.

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Управление на ресурси

Дефинирайте екипа по проекта, поискайте ресурси за проекта и възложете задачи по проекта на тези ресурси.

This feature is included
This feature is included

Настолен клиент

Използвайте напълно инсталираното, актуално настолно приложение на Project. Един лиценз покрива до пет компютъра PC на човек.

This feature is included

На до 5 компютъра PC

This feature is included

На до 5 компютъра PC

Избор и оптимизиране на портфолио

Моделирайте различни сценарии за портфолио, за да определите най-добрия път, като претеглите предложенията за проекта спрямо стратегическите фактори, които задвижват бизнеса.

не е включено

This feature is included

Управление на търсенето

Събирайте и оценявайте идеи за проект от всяко място в организацията чрез стандартизиран процес.

не е включено

не е включено

This feature is included

Корпоративно планиране и управление на ресурси

Преглеждайте и сравнявайте как се използват ресурсите в различните проекти за оптимизиране на възложените задачи.

не е включено

This feature is included

Включени приложения*4

Изберете плана, който най-добре отговаря на нуждите на вашата организация за управление на проекти.

Project за уеб
Project Online Essentials3

This feature is included

Project за уеб
Project Online
Настолен клиент на Project Online

This feature is included

Project за уеб
Project Online
Настолен клиент на Project Online

Project (план 1)

Originally starting from €9.40 now starting from €9.40

€9.40 €9.40

потребител/месец

Project (план 3)

Originally starting from €28.10 now starting from €28.10

€28.10 €28.10

потребител/месец

Project (план 5)

Originally starting from €51.50 now starting from €51.50

€51.50 €51.50

потребител/месец

  • [*] Показаните цени са за месец. Ако сте глобален администратор или администратор на фактуриране, ви е необходим годишен ангажимент за закупуване онлайн. Можете да изберете да плащате ежемесечно или годишно. В центъра за администриране на Microsoft 365 глобалните администратори и администраторите на фактуриране могат да избират планове за годишен или месечен ангажимент. Всички други хора могат да закупят месечен абонамент онлайн.
  • [1] За често задавани въпроси относно Project, включително Project Online Essentials, посетете страницата с често задавани въпроси.
  • [2] Изисква се кредитна карта, за да се започне едномесечно изпробване. Продължителността на изпробването варира в зависимост от месеца, в който се записвате. Датата на изтичане ще се появи на страницата с подробни данни за пробния абонамент в центъра за администриране на Microsoft 365. След изтичането на вашето едномесечно изпробване ще бъдете таксувани с приложимата абонаментна такса. Можете да отмените по всяко време, за да спрете бъдещите такси.
  • [3] План 1 включва възможностите на Project Online Essentials в допълнение към Project за уеб. Вижте раздела Project Online в описанието на услугите на Project.
  • [4] За по-подробна информация относно абонаментите вижте описание на услугите на Project.
Назад към разделите

Следвайте Microsoft 365