Сравняване на решенията за управление на проекти и цените им

Решения, базирани на облака Локални решения

Търсите повече?

 

Project Online Essentials1


Изпробвайте сега с партньор

Project (план 1)

Project (план 1) €8.40
потребител/месец
Цената е без ДДС.

Стартирайте бързо и управлявайте лесно проектите от уеб браузъра.

Project (план 3)

Project (план 3) €25.30
потребител/месец
Цената е без ДДС.

Изпълнявайте проекти с лекота с познатите инструменти за планиране, като изберете уеб браузър или настолен клиент.

Project (план 5)

Project (план 5) €46.40
потребител/месец
Цената е без ДДС.

Оптимизирайте портфолиото на своя проект, за да дадете приоритет на определени инициативи и да получите желаните резултати, като изберете уеб браузър или настолен клиент.

Сравняване на функциите на продуктите на Microsoft Office
Име на функция Project (план 1) Project (план 3) Project (план 5)
Функции на продукта      

Начална страница на Project

Започвайки от централизиран изглед, можете лесно да създавате нови проекти, да имате бърз достъп до важни проекти с приоритет или да отваряте проектите, по които сте последно работили.

Включено
Включено
Включено

Изглед на мрежа

Планирайте и управлявайте проекти с помощта на подреден списък със задачи.

Включено
Включено
Включено

Изглед на табло

Визуално проследявайте задачи от проект за по-добри работни потоци и състояние, като използвате готови и по избор табла на задачите.

Включено
Включено
Включено

Изглед на времева линия (Гант)

Проследявайте и разбирайте датите, задачите и връзките между задачите от проект във визуален изглед на времева линия.

Включено
Включено
Включено

Сътрудничество и комуникация

Работете заедно по проекти, като използвате Microsoft Teams.

Включено
Включено
Включено

Съавторство

Работете съвместно със заинтересованите лица и членовете на екипа, за да редактирате и актуализирате едновременно списъците със задачи, графиците за проекти и други.

Включено
Включено
Включено

Планиране и създаване на график на проект

Включва познатите инструменти за планиране, за да възлагате задачи от проект на членовете на екипа и да използвате различни изгледи, като например мрежа, табло и времева линия (диаграма на Гант), за да наблюдавате графика.

Включено
Включено
Включено

Отчитане

Използвайте предварително създадени отчети, за да проследявате напредъка по вашите проекти, ресурси, програми и портфолиа.

Включено
Включено
Включено

Пътна карта

Създавайте визуални интерактивни пътни карти чрез обобщаване на различни типове проекти в цялата ви организация за видимост.

Достъп „само за четене“

Включено
Включено

Подаване на график3

Следете времето, свързано и несвързано с даден проект, за целите на определянето на заплати, фактурирането и други бизнес задачи.

  Включено

Включено
Включено

Управление на ресурси

Дефинирайте екипа по проекта, поискайте ресурси за проекта и възложете задачи по проекта на тези ресурси.

Не е включено

Включено
Включено

Настолен клиент

Използвайте напълно инсталираното, актуално настолно приложение на Project. Един лиценз покрива до пет компютъра PC на човек.

не е включено

Included

На до 5 компютъра PC

Included

На до 5 компютъра PC

Избор и оптимизиране на портфолио

Моделирайте различни сценарии за портфолио, за да определите най-добрия път, като претеглите предложенията за проекта спрямо стратегическите фактори, които задвижват бизнеса.

не е включено

не е включено

Включено

Управление на търсенето

Събирайте и оценявайте идеи за проект от всяко място в организацията чрез стандартизиран процес.

не е включено

не е включено

Включено

Корпоративно планиране и управление на ресурси

Преглеждайте и сравнявайте как се използват ресурсите в различните проекти за оптимизиране на възложените задачи.

не е включено

не е включено

Включено

Включени приложения*4

Изберете плана, който най-добре отговаря на нуждите на вашата организация за управление на проекти.

Project за уеб

Project Online Essentials3

Included

Project за уеб

Project Online

Настолен клиент на Project Online

Included

Project за уеб

Project Online

Настолен клиент на Project Online

Търсите повече?

 

Project Online Essentials1


Изпробвайте сега с партньор

* Показаните цени са за месец. Ако сте глобален администратор или администратор на фактуриране, ви е необходим годишен ангажимент за закупуване онлайн. Можете да изберете да плащате ежемесечно или годишно. В центъра за администриране на Microsoft 365 глобалните администратори и администраторите на фактуриране могат да избират планове за годишен или месечен ангажимент. Всички други хора могат да закупят месечен абонамент онлайн.
1. За често задавани въпроси относно Project, включително Project Online Essentials, посетете страницата с често задавани въпроси.
2. Изисква се кредитна карта, за да се започне едномесечно изпробване. Продължителността на изпробването варира в зависимост от месеца, в който се записвате. Датата на изтичане ще се появи на страницата с подробни данни за пробния абонамент в центъра за администриране на Microsoft 365. След изтичането на вашето едномесечно изпробване ще бъдете таксувани с приложимата абонаментна такса. Можете да отмените по всяко време, за да спрете бъдещите такси.
3. План 1 включва възможностите на Project Online Essentials в допълнение към Project за уеб. Вижте раздела за Project Online в описанието на услугите на Project.
4. За по-подробна информация относно абонаментите вж. описанието на услугите на Project.