Отчет за цифровата защита на Microsoft

Получавате най-новите прозрения за ландшафта на разузнаването на заплахите и указания от експерти, практици и защитници в Microsoft.

Информиран от над 8 трилиона ежедневни сигнали за защита и наблюдения от нашите експерти по сигурността и разузнаването за заплахи, нашият отчет за цифровата защита на Microsoft представя телеметрия и прозрения за текущото състояние на киберсигурността.


Изтегляне на архивираните отчети за аналитична информация за защита

От 2005 г. сме публикували повече от 12 000 страници с прозрения, стотици публикации в блог и хиляди инструктажи. Тъй като технологиите се развиват, проследяваме новите заплахи и предоставяме анализ, за да помогнем на специалистите по CISO и защитата.

3D graph illustration with many points.

Том 24: януари – декември 2018 г.

Two people lean over a desk to look at something.

Том 23: февруари – декември 2017 г.

Том 23 с регионални отчети