УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА MICROSOFT
Магазин за потребители – Европейско икономическо пространство
Актуализирани септември 2019 г.
 
Добре дошли в онлайн Магазините и търговските обекти на Microsoft, управлявани от Microsoft Ireland Operations Limited, located at One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ирландия.
 
„Магазин“ означава нашите онлайн магазини и търговски обекти, които Ви позволяват да разглеждате, преглеждате, придобивате, закупувате, оценявате и рецензирате стоки и услуги, включително устройства, игрови конзоли, цифрово съдържание, приложения, игри и други. Тези Условия за продажба („Условия за продажба“) обхващат използването на Microsoft Store, Office Store, Xbox Store, Windows Store и други услуги на Microsoft, които се отнасят до настоящите Условия за продажба (наричани събирателно „Магазин“). Чрез Магазина Microsoft предоставя достъп до различни ресурси, включително до области за изтегляне, софтуер, инструменти и информация за софтуер, услуги и други стоки (наричани събирателно „Услуги“, а заедно с Магазин, „Магазин“).
С термина „продукт“ или „продукти“ имаме предвид артикулите, предлагани в Магазина. Много от продуктите в Магазина се предлагат от организации, различни от Microsoft.
 
Като използвате Магазина или придобивате продукти и услуги от Магазина, Вие приемате и се съгласявате с тези Условия за продажба, Декларацията за поверителност на Microsoft (вижте раздела „Поверителност и защита на личната информация“ по-долу), както и с приложимите условия, правила или откази от отговорност, които се срещат в Магазина или са посочени в настоящите Условия за продажба (наричани събирателно „Правила на магазина“). Съветваме Ви да прочетете внимателно Правилата на магазина. НЯМАТЕ ПРАВО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ МАГАЗИНА ИЛИ УСЛУГИТЕ, АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ПРАВИЛАТА НА МАГАЗИНА.
 
Ако имаме търговски обект на Microsoft, разположен във Вашата държава или регион, той може да има различни или допълнителни правила. Microsoft може по всяко време да актуализира или изменя правилата без предизвестие.
 
Условия, свързани с използването на Магазина от Ваша страна
1. Членски акаунт. Ако Магазин или Услуга изисква да създадете акаунт, трябва да извършите процеса на регистрация, като ни предоставите актуална, пълна и точна информация, изисквана от приложимия формуляр за регистрация. Може да се наложи също да приемете договор за услуга или отделни условия за използване като предпоставка за създаване на акаунта. Вашето използване на акаунта за достъп до Магазина и съдържанието, което сте придобили от Магазина, е предмет на всички условия, уреждащи акаунта в Microsoft. За повече информация вижте Споразумението за услуги на Microsoft. Вие носите отговорност за запазване на поверителността на информацията и паролата на Вашия акаунт, както и за всички дейности, които се извършват в него.
 
2. Без незаконна или забранена употреба. Като условие за използване на Магазина и Услугите от Ваша страна Вие гарантирате пред нас, че няма да използвате Магазина за каквато и да е цел, която е незаконна или забранена от тези Условия за продажба, Правилата на магазина или други условия, които се отнасят до Вашето използване на Магазина. Нямате право да използвате Магазина по начин, който може да повреди, деактивира, претовари или влоши работата на сървър на Microsoft или мрежите, свързани към който и да е сървър на Microsoft, или да пречи на използването на Магазина от други лица. Нямате право да се опитвате да получите неупълномощен достъп до Магазина, други акаунти, компютърни системи или мрежи, свързани с който и да е сървър на Microsoft или с Магазина, чрез хакване, извличане на пароли или други средства. Нямате право да получавате или да се опитвате да получите материали или информация чрез средства, които не са предоставени нарочно посредством Магазина. Нямате право да използвате Магазина по начин, който нарушава правата на трети страни, включително умишлено нанасяне на вреда на физическо или юридическо лице, включително на Microsoft. Нямате право да разпространявате с търговска цел, да публикувате, лицензирате или продавате продукти, информация или услуги, получени от Магазина.
 
3. Материали, които предоставяте на Microsoft или публикувате в Магазина. Microsoft не претендира за собственост върху материалите, които предоставяте на Microsoft (включително отзиви, оценки и предложения) или публикувате, качвате, въвеждате или изпращате до Магазина или свързаните Услуги на Microsoft за преглед от други лица (наричани всяко поотделно „Подаване“ и събирателно „Подавания“). Вие обаче предоставяте на Microsoft правото да използва, променя, адаптира, възпроизвежда, разпространява и показва Вашето Подаване (например за промоционални цели), включително Вашето име, в целия свят. Ако публикувате Вашето Подаване в райони на Магазина, където той е широкодостъпен онлайн без ограничения, Вашето Подаване може да се показва в демонстрации или материали, които популяризират Магазина. Вие гарантирате и заявявате, че имате (и ще имате) всички права, необходими за извършване на всяко Подаване, което предоставяте, и че давате тези права на Microsoft за целия свят и за срока на тяхната валидност.
 
Няма да се изплаща обезщетение по отношение на използването на Вашето Подаване. Microsoft няма задължение да публикува или използва което и да е Подаване и може да премахне Подаване по всяко време по свое усмотрение. Microsoft не носи отговорност за Вашите Подавания или за материалите, които другите публикуват, качват, въвеждат или изпращат, като използват Магазина.
 
Ако оценявате или рецензирате приложение в Магазин, може да получите имейл от Microsoft със съдържание от издателя на приложението.
 
4. Връзки към уеб сайтове на трети страни. Магазинът може да включва връзки към уеб сайтове на трети страни, които Ви карат да напуснете Магазина. Тези свързани сайтове не са под контрола на Microsoft и Microsoft не носи отговорност за съдържанието на който и да е свързан сайт или връзка, съдържаща се в свързан сайт. Microsoft предоставя тези връзки за Вас само като удобство и включването на която и да е връзка не предполага одобрение на сайта от страна на Microsoft. Вашето използване на уеб сайта на трета страна може да бъде предмет на правила и условия на тази трета страна.
 
Условия, свързани с продажбата на продукти и услуги на Вас
 
5. Географска наличност. Наличността на продуктите може да се различава в зависимост от Вашия регион или устройство. Освен това може да има ограничения относно това къде можем да изпращаме стоки или да предоставяме услуги или цифрово съдържание. За да завършите покупката си, може да е необходимо да имате валиден адрес за фактуриране и доставка в рамките на държавата или региона на Магазина, от който купувате.
 
6. Само за крайни потребители. Трябва да сте краен потребител, за да купувате продукти от Магазина. Прекупвачите нямат право да купуват.
 
7. Ограничения за износ. Продуктите, придобити от Магазина, може да бъдат предмет на закони и разпоредби за митниците и контрол на износа. Вие се съгласявате да спазвате всички приложими международни и национални закони и разпоредби.
 
8. Плащане. Като предоставяте на Microsoft метод на плащане, Вие: (i) потвърждавате, че сте упълномощени да използвате метода на плащане, който сте предоставили, и че всяка посочена от Вас информация за плащане е вярна и точна; (ii) упълномощавате Microsoft да Ви таксува за закупени продукти, услуги или налично съдържание чрез Вашия метод на плащане; и (iii) упълномощавате Microsoft да Ви таксува за платена функция на Магазина, за която решите да се регистрирате или да използвате. Вие се съгласявате незабавно да актуализирате своя акаунт и друга информация, включително своя имейл адрес и номера и срокове на валидност на кредитни карти, за да можем да изпълним трансакциите Ви и да се свържем с Вас по този въпрос при необходимост. Може да Ви таксуваме (а) предварително; (б) в момента на покупката; (в) малко след покупката; или (г) на периодична основа за абонаменти. Също така може да Ви таксуваме до одобрената от Вас сума и ще Ви уведомим предварително за всяка промяна в сумата, с която ще Ви таксуваме за периодични абонаменти. Може да Ви таксуваме едновременно за повече от един от предходните Ви периоди на плащане за суми, които преди това не са били обработени. Вижте раздела „Избор на автоматично подновяване“ по-долу.
 
Ако участвате в оферта за пробен период, трябва да анулирате услугата до края на пробния период, за да избегнете възникване на нови такси, освен ако не Ви уведомим друго. Ако не анулирате услугата в края на пробния период, ни упълномощавате да Ви таксуваме чрез Вашия метод на плащане за продукта или услугата.
 
9. Периодични плащания. Когато купувате стоки, услуги или цифрово съдържание на база абонамент (например седмичен, месечен, на всеки 3 месеца или годишен (според случая)), Вие потвърждавате и се съгласявате, че разрешавате периодично плащане, като плащанията се извършват към Microsoft чрез избрания от Вас метод на избраните от Вас периодични интервали, докато абонаментът не бъде прекратен от Вас или от Microsoft. Чрез разрешаване на периодични плащания Вие упълномощавате Microsoft да обработва такива плащания като електронни дебити или преводи на средства или като електронни тегления от посочената от Вас сметка (в случай на автоматизирана клирингова къща или подобни плащания) или като таксувания на посочена от Вас сметка (в случай на кредитна карта или подобни плащания) (наричани събирателно „Електронни плащания“). Абонаментните такси обикновено се начисляват или таксуват преди съответния абонаментен период. Ако някое плащане се върне неплатено или някоя кредитна карта или подобна трансакция бъде отхвърлена или отказана, Microsoft или нейните доставчици на услуги запазват правото си да събират приложима такса за връщане на артикул, отказ или недостатъчни средства и да обработват всяко такова плащане като Електронно плащане.
 
10. Ограничения за наличност, количество и поръчка. Цените и наличността на стоки, услуги и цифрово съдържание в Магазина подлежат на промяна по всяко време и без предизвестие. Microsoft може да постави ограничение за количествата, които може да бъдат закупени, за поръчка, акаунт, кредитна карта, лице или домакинство. Ако стоките, услугите или цифровото съдържание или услугите, които поръчате, не са налични или станат такива след Вашата поръчка, може да се свържем с Вас, за да Ви предложим алтернативен продукт. Ако не решите да закупите предлаганата алтернатива, ще анулираме поръчката Ви.
 
Microsoft може да откаже или отхвърли поръчка по всяко време, като Ви върне всички суми, които сте платили за нея, по законни причини, които включват, но не се ограничават до, неизпълнение от Ваша страна на условията, посочени към момента на поръчката, невъзможност за обработване на плащането Ви, ако поръчаните продукти, цифрово съдържание или услуги не са налични или в случай на очевидна грешка в цените или други грешки. В случай на такива грешки в цените или други грешки си запазваме правото (а) да анулираме Вашата поръчка или покупка или (б) да се свържем с Вас с алтернативни опции. В случай на анулиране достъпът Ви до всяко свързано съдържание ще бъде деактивиран.
 
Може да премахнем или деактивираме игри, приложения, съдържание или услуги на Вашето устройство, за да защитим Вас, Магазина или потенциално засегнатите страни. Определено съдържание и някои приложения може да не са достъпни от време на време или да се предлагат за ограничен период. Наличието може да се влияе от региона. Затова, ако промените акаунта или устройството си на друг регион, може да не можете да изтеглите отново съдържание или приложения или да предавате поточно определено съдържание, което сте закупили преди това. В такъв случай може да се наложи да закупите отново съдържанието или приложенията, за които сте платили в предишния си регион. Освен в степента, изисквана от приложимото законодателство, ние нямаме задължение да предоставяме възможност за повторно изтегляне или замяна на съдържание или приложение, което сте закупили.
 
11. Актуализации. Ако е приложимо, Microsoft автоматично ще проверява и изтегля актуализации на Вашите приложения дори ако не сте влезли в Магазина. Можете да промените настройките си, ако предпочитате да не получавате автоматични актуализации за приложенията от Магазина. Някои приложения от Office Store обаче, които се хостват изцяло или частично онлайн, може да бъдат актуализирани по всяко време от разработчика на приложението и може да не изискват Вашето разрешение за актуализация. Някои други приложения може да не са достъпни, докато не приемете актуализация.
 
12. Софтуерни лицензи и права за ползване. Софтуерът и другото цифрово съдържание, предоставяно чрез Магазините, се лицензират, а не се продават, на Вас. Приложенията, изтеглени директно от Магазина, са предмет на стандартните лицензионни условия за приложения („SALT“), налични на адрес [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x0809], освен ако с приложението не се предоставят различни лицензионни условия (приложенията, изтеглени от Office Store, не се регулират от SALT и имат отделни лицензионни условия). Софтуерните лицензи, закупени в търговския обект на Microsoft, са обект на лицензионното споразумение, което придружава софтуера, и ще трябва да се съгласите с лицензионното споразумение, когато закупувате, изтегляте и/или инсталирате софтуера. В допълнение софтуерът и другото цифрово съдържание, предоставяно чрез Магазина, са предмет на правилата за използване, които могат да бъдат намерени на адрес: http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Всяко възпроизвеждане или повторно разпространение на софтуер или стоки, което не отговаря на съответните лицензионни условия, правилата за ползване и приложимото законодателство, е изрично забранено и може да доведе до тежки граждански и наказателни санкции. Нарушителите рискуват да бъдат преследвани от закона в максимална степен.
 
СВЪРЖЕТЕ СЕ С ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ НА MICROSOFT (КАКТО Е ОПИСАНО В РАЗДЕЛ „УВЕДОМЛЕНИЯ И КОМУНИКАЦИЯ“ ПО-ДОЛУ), АКО ЖЕЛАЕТЕ БЕЗПЛАТНО КОПИЕ ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОПАКОВАН СОФТУЕР, ПРЕДИ ДА ОТВОРИТЕ ОПАКОВКАТА НА СОФТУЕРА.
 
ДРУГИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ. В допълнение към софтуера и други продукти за изтегляне, може да Ви бъдат предлагани други продукти и услуги, налични в Магазина, които са предмет на отделни лицензионни споразумения с крайни потребители, условия за използване, условия на услугата или други правила и условия. Ако купувате, изтегляте или използвате тези продукти, може да трябва да приемете и тези условия като предпоставка за покупка, изтегляне, инсталиране или използване.
 
ЗА ВАШЕ УДОБСТВО И КАТО ЧАСТ ОТ МАГАЗИНА ИЛИ УСЛУГИТЕ ИЛИ В НЕЙНИЯ СОФТУЕР ИЛИ СТОКИ MICROSOFT МОЖЕ ДА ПРЕДОСТАВИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ИНСТРУМЕНТИ И ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И/ИЛИ ИЗТЕГЛЯНЕ, КОИТО НЕ СА ЧАСТ ОТ ПРОДАВАНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ. MICROSOFT НЕ ДАВА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОЧНОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ИЛИ ПОЛУЧЕНИТЕ КРАЙНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТАКИВА ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ КЪМ ОНЕЗИ, КОИТО СА ПОСОЧЕНИ В РАЗДЕЛА „ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДУКТИТЕ“.
 
Моля, спазвайте правата върху интелектуалната собственост на други лица, когато използвате инструментите и помощните програми, предоставяни чрез Магазина, или в софтуера или стоките.
 
13. Кодове за изтегляне на софтуер и съдържание. Определен софтуер и съдържание Ви се доставят чрез предоставяне на връзка за изтегляне във Вашия акаунт в Microsoft, свързан с покупката Ви. При условията на параграфа по-долу обикновено съхраняваме връзката за изтегляне и свързания цифров ключ за тези покупки във Вашия акаунт в Microsoft в продължение на 3 години след датата на покупката, но не обещаваме да ги съхраняваме за определен период от време. За продуктите с абонамент, които се доставят чрез предоставяне на връзка за изтегляне, може да се прилагат различни условия и права за съхранение, които ще можете да прегледате и да приемете в момента на абониране.
 
Вие се съгласявате, че може да анулираме или променим нашата програма за съхранение на цифрови ключове по всяко време. Също така се съгласявате, че може да спрем да поддържаме съхранението на ключове за един или повече продукти по всяко време и по каквато и да е причина, включително например в края на жизнения цикъл на поддръжката на продуктите, след което вече няма да имате достъп до връзката за изтегляне или цифровия ключ. Ако анулираме или променим нашата програма така, че да нямате вече достъп до връзката за изтегляне или цифровите ключове в акаунта си, ще Ви предоставим уведомление поне 90 дни преди това, като използваме информацията за контакт за свързания акаунт в Microsoft.
 
14. Цени. Ако имаме търговски обект на Microsoft във Вашата държава или регион, предлаганите там цени, избор на продукти и промоции може да са различни от тези в онлайн Магазина. Microsoft не гарантира, че цена, продукт или промоция, предлагани онлайн, ще бъдат налични или изпълнявани в търговски обект на Microsoft или обратното.
 
Магазинът няма гаранция за съответствие на цените. Няма да съгласуваме цената, на която други търговци предлагат същите артикули.
 
Може да предложим опция за предварителна поръчка на някои продукти преди датата на тяхната наличност. За да научите повече за нашите правила за предварителна поръчка, вижте страницата ни за предварителни поръчки https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x0809.
 
Освен ако не е посочено друго, цените, показани в Магазина, включват данъци или такси („Данъци“), които може да се прилагат за Вашата покупка. Цените, показани в магазина, не включват разходи за доставка. Данъците и разходите за доставка (според случая) ще бъдат добавени към сумата на Вашата покупка и ще бъдат показани на страницата за плащане преди финализиране на поръчката. Вие носите пълна отговорност за плащането на такива Данъци и разходи.
 
В зависимост от местоположението Ви някои трансакции може да изискват конвертиране на чуждестранна валута или обработване в друга държава. Вашата банка може да Ви начисли допълнителни такси за тези услуги, когато използвате кредитна или дебитна карта. Моля, свържете се с Вашата банка за подробности.
 
15. Избор на автоматично подновяване. При условие че са разрешени автоматични подновявания във Вашата държава, регион, провинция или щат, може да изберете продуктите или услугите да се подновят автоматично в края на фиксиран период. Ще Ви напомним по имейл преди подновяването на продукт или услуга за нов срок. След като Ви напомним, че сте избрали автоматично да подновите своя продукт или услуга, може автоматично да подновим продукта или услугата в края на текущия период и да Ви таксуваме текущата цена към момента за срока на подновяването, освен ако не сте решили да анулирате продукта или услугата, както е описано по-долу. Също така ще Ви напомним, че ще таксуваме избрания от Вас метод на плащане за подновяването, независимо дали той е бил регистриран на датата на подновяване, или е предоставен по-късно. Също така ще Ви предоставим инструкции как може да анулирате продуктите или услугите. Трябва да анулирате преди датата на подновяване, за да не бъдете таксувани за подновяването.
 
16. Правила за връщане. Тези правила за връщане се предоставят в допълнение към всички законови гаранции или други законови права за връщане, които може да имате според закона (вижте раздел „Гаранции за продуктите“ по-долу). При условията на нашите критерии за връщане, след закупуване на продукт, който отговаря на изискванията, може да се откажете от договора за покупка и да поискате възстановяване на сумата, без да посочвате причина, в рамките на тридесет (30) календарни дни. Срокът за отказ изтича след тридесет (30) календарни дни от доставката.
 
Ако приложимото законодателство на Вашата държава или регион Ви дава по-дълъг срок за отказ, ще се прилага този срок.
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате за своето решение преди изтичането на срока за отказ. Моля, свържете се с нас чрез отдела за продажби и поддръжка https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x0809, за да ни уведомите за своето решение и да започнете процеса на връщане. Може също да използвате този формуляр за отказ https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866214&clcid=0x809, но не е задължително.
 
Ако упражните правото си на отказ, ние ще Ви възстановим сумата, която сте платили за продуктите и доставката им до Вас (с изключение на допълнителните разходи заради избора Ви на тип доставка, различен от най-евтиния тип стандартна доставка, предлагана от нас). Възстановяването обикновено трябва да се извърши чрез първоначалния метод на плащане. Трябва да ни върнете свързаните продукти без ненужно забавяне (не по-късно от 14 дни от датата на иницииране на заявката Ви за връщане) и за Ваша сметка.
 
Като условие за връщане и доколкото е разрешено от закона, се прилагат следните изисквания. Всички продукти трябва да бъдат върнати в достатъчно добро състояние (например не трябва да показват износване или повреда и трябва да са в състояние, което ни позволява да ги препродадем). Опакованият софтуер и игри трябва да бъдат върнати неразпечатани.
 
Може да удължим правото на срок за отказ по време на празнични дни или други периоди. Ако в Магазина се рекламира по-дълъг срок за определен продукт, ще се прилага рекламираният срок.
 
Всички върнати артикули трябва да бъдат придружени от оригиналната разписка или разписката за подарък, оригиналната документация, ръководствата за експлоатация, регистрацията, частите и компонентите (включително кабели, контролери и аксесоари) и опаковката на производителя. В съответствие с приложимото законодателство невключването на тези компоненти може да попречи на или да забави възстановяването на сумата или замяната, ако не отговарят на критериите ни за връщане.
 
Някои артикули не отговарят на изискванията за връщане. Освен ако не е предвидено друго от конкретна продуктова оферта, всички покупки на следните видове продукти са окончателни и не се възстановяват и няма да имате право на отказ от тези покупки:
 
  • цифрови приложения, игри, съдържание и абонаменти в приложения, музика, филми, телевизионни предавания и свързано с тях съдържание;
  • карти за услуги/абонаменти (например Skype, Xbox Live, Groove Music Pass);
  • цифрови ваучери за подарък, които са използвани;
  • продукти, които са персонализирани; и
  • услуги, които са били извършени или консумирани.
За пълни подробности относно това как да върнете отговарящите на изискванията продукти вижте нашата страница за връщане и възстановяване на платени суми https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x0809.
 
17. Плащания към Вас. Ако Ви дължим плащане, Вие се съгласявате своевременно и точно да ни предоставите информацията, от която се нуждаем, за да извършим това плащане. С изключение на плащанията, извършени съгласно раздела „Правила за връщане“ по-горе, Вие носите отговорност за всички данъци и такси, които биха могли да възникнат в резултат на това плащане към Вас. Освен това трябва да спазвате всички други условия, които поставяме по отношение на Вашето право на плащане. Ако получите плащане по погрешка, можем да отменим или поискаме връщане на плащането. Вие се съгласявате да сътрудничите с нас в нашите усилия да направим това. Може също да намалим плащане към Вас без предупреждение, за да коригираме предишно надплащане.
 
18. Ваучери за подарък. Ваучерите за подарък за извършване на покупки във физически магазини на Microsoft Store се управляват от Правилата и условията за ваучери за подарък за физически магазини на Microsoft Store, които можете да намерите на адрес: www.microsoft.com/store/physical-store-card-terms.
 
Осребряването и използването на други ваучери за подарък на Microsoft се уреждат от Правилата и условията на ваучерите за подарък на Microsoft www.microsoft.com/cardterms.
 
19. Обслужване на клиенти. За подробности за контакт за запитвания за поддръжка на клиенти вижте страницата „Продажби и поддръжка“ в Магазина. Ако живеете в Европа и не можете да разрешите проблема си чрез нашите канали за поддръжка на клиенти, може да имате възможност да отнесете проблема до платформата на ЕС за онлайн решаване на спорове на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. Имейлът за връзка с Microsoft, който да включите като част от Вашето подаване, е MSODR@microsoft.com. Моля, имайте предвид, че този имейл адрес е предназначен само за използване с платформата за онлайн решаване на спорове на ЕС, а не е имейл за връзка за обща поддръжка или въпроси.
 
20. Рециклиране. Моля, вижте „Рециклиране“ https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/recycling за подробности относно правилата на Microsoft за връщане на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE) във Вашата юрисдикция.
 
Общи условия
 
21. Промяна на условията. Microsoft може да промени Условията за продажба по всяко време и без да Ви уведомява. Условията за продажба, които са в сила към момента, в който правите поръчката си (или за безплатни приложения и игри – към момента, в който се опитате да инсталирате приложението или играта), ще управляват Вашата трансакция за придобиване и ще служат като договор за трансакцията между нас. Преди следващата Ви трансакция Microsoft може да е променила Условията за продажба, без да Ви уведоми. Моля, преглеждайте Условията за продажба всеки път, когато посещавате Магазина. Препоръчваме Ви да запазите или отпечатате копие на Условията за продажба за бъдеща справка, когато придобиете нещо.
 
22. Разрешено използване; възрастови ограничения. Вие потвърждавате, че сте упълномощени да направите поръчка и да извършите всички други правни действия, изисквани от Вас съгласно настоящите Условия за продажба. Възможно е за използването на магазина от Ваша страна, включително за покупки, да се прилагат възрастови ограничения.
 
23. Поверителност и защита на личната информация. Вашата поверителност е важна за нас. Ние използваме определена информация, която събираме от Вас, за да управляваме и предоставяме Магазина. Моля, прочетете Декларацията за поверителност на Microsoft https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839, тъй като тя описва видовете данни, които събираме от Вас и Вашите устройства („Данни“), и как ги използваме. Декларацията за поверителност освен това описва как Microsoft използва Вашите комуникации с други лица; публикациите или отзивите, предоставени от Вас на Microsoft чрез Магазина; и файловете, снимките, документите, аудиозаписите, цифровите произведения и видеоклиповете, които качвате, съхранявате или споделяте на своите устройства или чрез Магазина („Вашето съдържание“).
 
24. Визуализиране и цветове на продуктите. Microsoft се опитва да визуализира точно цветовете и изображенията на продуктите, но не можем да гарантираме, че цветът, който виждате на екрана или монитора на Вашето устройство, ще съвпада точно с цвета на продукта.
 
25. Грешки в представянето на Магазина. Работим усилено, за да публикуваме точно информацията, редовно да актуализираме Магазина и да коригираме грешки, когато бъдат открити. В Магазина обаче може има неправилно или неактуално съдържание към даден момент. Запазваме си правото да правим промени в Магазина по всяко време, включително в цените, спецификациите, офертите и наличността на продуктите.
 
26. Прекратяване на използването или достъпа. Microsoft може да прекрати Вашия акаунт или използването на Магазина от Ваша страна по всяко време по законна причина, включително, но не само, ако нарушите настоящите Условия за продажба или Правилата на магазина или ако Магазинът вече не се управлява от Microsoft. Като използвате Магазина, Вие се съгласявате да носите отговорност (в съответствие с тези условия) за направените от Вас поръчки или таксите, които са Ви начислени преди такова прекратяване. Microsoft може да промени, преустанови или прекрати по друг начин Магазина по всяко време, по каквато и да е причина и без предизвестие до Вас. Ако подобна промяна, преустановяване или прекратяване засяга използването на Услугата или продукта от Ваша страна или нарушава по друг начин Вашата поръчка, се свържете с отдела за продажби и поддръжка.
 
27. Гаранции за продуктите. Много продукти, налични в Магазина (включително някои продукти на Microsoft и продукти на трети страни), се доставят с гаранции от производителя. Моля, вижте съответните гаранции от производителя, предоставени с тези продукти, за конкретни подробности относно решаването на проблеми, които са обхванати от тези гаранции. За някои продукти ще имате възможност да закупите план за разширено обслужване срещу допълнително заплащане. Моля, вижте конкретните планове за подробности.
 
В допълнение продуктите, продавани или предлагани чрез Магазина (включително стоки, услуги и цифрово съдържание), може да се доставят с права и гаранции, които не могат да бъдат отхвърлени по закон, като например законова защита на потребителите във връзка с дефектни, повредени или неправилно описани стоки, цифрово съдържание или услуги. Всички търговски гаранции, предлагани от производител, доставчик на услуги или разработчик, са в допълнение към тези задължителни права на потребителите. Научете повече за търговските гаранции и законните права на адрес https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/aboutwarranties.
 
MICROSOFT И НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ, ДИСТРИБУТОРИ, ПРЕПРОДАВАЧИ И ДОСТАВЧИЦИ НА СЪДЪРЖАНИЕ НЕ ДАВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЕ ПО ТЕЗИ УСЛОВИЯ НА ПРОДАЖБА.
 
MICROSOFT НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА ИЛИ СВОЕВРЕМЕННОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, НАЛИЧНА ОТ МАГАЗИНА ИЛИ УСЛУГИТЕ. ВИЕ ПРИЕМАТЕ, ЧЕ КОМПЮТЪРНИТЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НЕ СА БЕЗОТКАЗНИ И ПОНЯКОГА СЕ СЛУЧВА ДА НЕ РАБОТЯТ. MICROSOFT НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ДОСТЪПЪТ ДО МАГАЗИНА ИЛИ УСЛУГИТЕ ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТ, НАВРЕМЕНЕН, ЗАЩИТЕН ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ ЧЕ НЯМА ДА ИМА ЗАГУБА НА СЪДЪРЖАНИЕ.
 
28. Ограничаване на отговорността. Нищо в това ограничаване на отговорността не изключва и не ограничава задължителните защити на потребителите, с които разполагате на Вашата територия, или всяка друга отговорност, която не може да бъде изключена по закон. Същото се отнася за отговорността на Microsoft, нейните делегирани и/или законни представители в случай на измама или тяхна небрежност, довела до телесна повреда или смърт.
 
а. Microsoft, нейните делегирани и/или законни представители не носят отговорност за никакви косвени щети, включително финансови загуби, като загуба на печалба, освен ако Microsoft, нейните делегирани и/или законни представители най-малкото са действали небрежно или са навредили умишлено.
 
б. Microsoft не носи отговорност за Вашите Подавания, съдържание или материали или дейности, предоставени от потребителите. Такова съдържание и дейности не могат да се припишат на Microsoft, нито представляват мнението на Microsoft.
 
в. Много от приложенията, услугите и другото цифрово съдържание в Магазина Ви се предлагат от организации, различни от Microsoft („Съдържание на трети страни“). Освен всички задължителни защити на потребителите, на които имате право по закон във Вашата държава или територия, Microsoft не носи отговорност за Съдържание на трети страни или претенции, свързани с него. Вижте раздела „Гаранции за продуктите“ по-горе.
 
г. Microsoft не носи отговорност за неизпълнение или забавяне на изпълнението на задълженията си по тези Условия, доколкото неизпълнението или забавянето се дължат на обстоятелства извън разумния контрол на Microsoft (като трудови спорове, стихийни бедствия, война или терористична дейност, злонамерени щети, злополуки или спазване на приложимия закон или държавно постановление). Microsoft ще се стреми да минимизира последиците от всяко от тези събития и да изпълнява задълженията, които не са засегнати.
 
29. Преотстъпване на права. Може да преотстъпваме, прехвърляме или по друг начин да се разпореждаме с правата и задълженията си съгласно настоящите Условия за продажба, изцяло или частично, по всяко време, без да Ви уведомяваме. Вие нямате право да преотстъпвате или прехвърляте права по тези Условия за продажба.
 
30. Избор на закон и място за решаване на спорове. Ако живеете (или ако сте фирма, основното Ви място на дейност) в Европа, законите на щата Вашингтон, САЩ, уреждат всички искове, свързани с безплатни Услуги и безплатни придобивания от Магазина, без да се засягат задължителните законови разпоредби, които се прилагат в държавата, където е обичайното Ви местопребиваване. Законите на държавата, където е обичайното Ви местопребиваване, уреждат всички искове, свързани с платени покупки от Магазините и платените Услуги. Що се отнася до юрисдикцията, Вие и Microsoft се съгласявате да избирате съдилищата на държавата, където е обичайното Ви местопребиваване, за всички спорове, произтичащи от или свързани с тези Условия за продажба, или като алтернатива може да изберете компетентния съд във Вашингтон, САЩ.
 
31. Уведомления.
а. Уведомления и процедура за предявяване на искове за нарушаване на интелектуалната собственост. Microsoft зачита правата на интелектуална собственост на трети страни. Ако искате да изпратите уведомление за нарушаване на интелектуалната собственост, включително искове за нарушаване на авторски права, използвайте нашите процедури за подаване на Уведомления за нарушение (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). ВСИЧКИ ЗАПИТВАНИЯ, КОИТО НЕ СА СВЪРЗАНИ С ТАЗИ ПРОЦЕДУРА, НЯМА ДА ПОЛУЧАТ ОТГОВОР. Microsoft използва процесите, посочени в дял 17, Кодекс на Съединените щати, раздел 512, за да отговори на уведомления за нарушаване на авторски права. При подходящи обстоятелства Microsoft може също да деактивира или прекрати акаунти на потребители на услуги на Microsoft, които може да бъдат повторни нарушители.
 
б. Уведомления за авторски права и търговски марки. Цялото съдържание на Магазина и Услугите е защитено с авторско право ©2016 на Microsoft Corporation и/или нейните доставчици и доставчици трети страни, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, САЩ. Всички права запазени. Ние или нашите доставчици и други доставчици трети страни притежаваме правото на собственост, авторските права и други права на интелектуална собственост върху Магазина, Услугите и съдържанието. Microsoft и имената, логотипите и иконите на всички продукти и услуги на Microsoft може да бъдат търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft в Съединените щати, Канада и/или други държави.
 
Списък с търговските марки на Microsoft може да намерите на адрес: https://www.microsoft.com/trademarks. Имената на действителните компании и продукти може да бъдат търговските марки на съответните им собственици. Всички права, които не са изрично предоставени в настоящите Условия за продажба, са запазени.
 
32. Предупреждение за безопасност. За да избегнете евентуални наранявания, дискомфорт или напрежение на очите, трябва да правите периодични почивки при използването на игри или други приложения, особено ако чувствате болка или умора в резултат на това използване. Ако изпитвате дискомфорт, починете си. Дискомфортът може да включва усещане за гадене, морска болест, замаяност, дезориентация, главоболие, умора, напрежение на очите или сухота в очите. Използването на приложения може да Ви разсее и да възпрепятства заобикалящата Ви среда. Избягвайте опасности от спъване, стълби, ниски тавани, чупливи или ценни предмети, които могат да бъдат повредени. Много малък процент от хората може да получат припадъци, когато са изложени на определени визуални изображения, като мигащи светлини или шарки, които може да се появят в приложенията. Дори хора без анамнеза за припадъци може да имат недиагностицирано състояние, което може да причини такива припадъци. Симптомите може да включват световъртеж, променено зрение, спазми, потрепване или треперене на крайниците, дезориентация, объркване, загуба на съзнание или гърчове. Незабавно прекратете използването и се консултирайте с лекар, ако усетите някой от тези симптоми, или се консултирайте с лекар, преди да използвате приложенията, ако някога сте имали симптоми, свързани с припадъци. Родителите трябва да наблюдават децата си за такива признаци или симптоми при използване на приложения.