Grupa ljudi koristi Microsoft Teams

Microsoft Teams

Ćaskanje, sastanak, poziv i saradnja

iOS telefon i Android telefon sa Outlook aplikacijom prikazan na ekranu

Outlook za iOS i Android

Povežite. Organizirajte. Obavite sve zadatke.