Vi har en målsætning om at opkvalificere 200.000 danskere inden udgangen af 2024. Med initiativet støtter Microsoft en inkluderende og bæredygtig genopretning af dansk økonomi ved at styrke danskernes digitale kompetencer, der er nødvendige for at udfylde fremtidens jobs i Danmark.

Microsoft forpligter sig til at samarbejde tæt med partnere i den offentlige sektor, erhvervslivet, civilsamfund og uddannelses- og forskningsinstitutioner for at understøtte den digitale opkvalificering i det danske samfund.

Microsofts indsats indenfor opkvalificering strækker sig over uddannelsesaktiviteter for børn og unge, digitale kurser og opkvalificering til for jobsøgende og den brede arbejdsstyrke til fremtidens jobs, og udvikling af IT-ekspertise hos kunder og partnere i det private og offentlige, og uddannelsesaktiviteter for børn og unge.

Blandt de nye tiltag, lanceret i december 2020, er forøgede investeringer i teknisk træning af IT-eksperter, gratis udbud af LinkedIn Learning- og Microsoft Learn kurser, karriereværktøjer til alle danskere og et nyt nye partnerskaber med Dansk Erhverv og Digital Dogme, der vil styrke opkvalificeringen i dansk erhvervsliv og forbedre datagrundlaget over det digitale kompetence-landskab i Danmark.

På denne side kan du læse mere om Microsofts fokusområder for digital opkvalificering i Danmark.

Fokusområder for digital opkvalificering i Danmark

 

 

Danmark er fortsat et af de mest digitaliserede samfund i verden. Men vi kan også se, at vores digitale førerposition udfordres af andre lande. Særligt inden for digitale kompetencer er danskerne blevet overhalet de sidste fem år.

 

Derfor er digital opkvalificering afgørende, hvis Danmark skal indfri digitaliseringens utallige muligheder. En målrettet og koordineret indsat for at styrke danskernes digitale kompetencer er derfor afgørende for at løse samfundets udfordringer, samtidig med at man kan høste digitale gevinster for vækst, velfærd og grøn omstilling.

 

Derfor har vi i Microsoft forpligtiget os til at opkvalificere 200,000 danskere. Men det er ikke en opgave, som vi kan løse alene. Derfor er det vigtigt med offentlige-private partnerskaber, som sikrer os at erhvervslivet, offentlige myndigheder, kommuner, forskningsverdenen og civilsamfundet spiller en vigtig rolle.

Læs mere her