Projektiportfelli haldus

Projekte saate soovitud tulemuste saamiseks optimeerida.

Kasutage projektiportfelli halduse (PPM) funktsioone, mis võimaldavad projekti- ja portfelliinvesteeringuid tõhusalt kavandada, tähtsuse järjekorda seada ja hallata.


Portfellide tõhusam optimeerimine

Saate parima strateegia määratlemiseks hõlpsalt modelleerida mitmesuguseid portfellistsenaariume. Saate projektiettepanekuid kaaluda strateegilistest ärimõjuritest lähtuvalt ning hinnata kulu- ja ressursipiiranguid.

Device with Project file open showing reports and graphs
Device showing Project Roadmap timelines

Võimalus saada programmidest ja projektidest laiem ülevaade

Oma ettevõtte portfellid, programmid ja projektid saate koondada visuaalsesse ja interaktiivsesse tegevuskavase, mis pakub laiemat ülevaadet.1

Projektiandmete teisendamine praktiliseks teabeks

Jagage sisseehitatud aruandeid (nt edenemistrendid või Power BI andmelauad), et kõik oleks kõigega kursis. Kohalik OData võimaldab teil portfelliandmeid täpsemaks aruandluseks koondada.2

Device screen showing a portfolio dashboard in Power BI
Device screen showing Project Center in Microsoft Project

Ettepanekute süsteemne hindamine

Saate projektiideid hankida ja hinnata kogu ettevõtte raames. Standarditud protsess võimaldab edastada üksikasjalikud ärijuhtumid ja projektipõhikirjad juhtkonnale ülevaatamiseks.

Äritegevuse juhtimine

Oma portfellihalduse võimalusi saate kohandada, et need vastaksid teie ettevõtte vajadustele ning aitaksid lühendada toodete turulejõudmise aega.

Two people look at the screen of a Surface Book in Studio Mode. The seated person is holding a stylus, and the person standing is pointing at the screen while holding a closed Surface.

Projecti jälgimine

Project Twitteris

Lugege Projecti ajaveebi

1 Tegevuskava on saadaval ainult Projecti lepingus 3 ja Projecti lepingus 5.
2 Teatud stsenaariumite jaoks võib olla vaja eraldi hankida Power BI litsents. Lisateavet leiate Project Online’i teenusekirjeldusest. Müügil eraldi.