MICROSOFT MYYNTIEHDOT

Kuluttajamyynti, Euroopan talousalueen kuluttajakauppa

Päivitetty helmikuussa 2017

Tervetuloa Microsoftin verkko- ja vähittäiskauppoihin, joita operoi Microsoft Ireland Operations Limited (”Microsoft”) osoitteesta One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland.

”Kauppa” viittaa verkko- ja vähittäismyymälöihimme, joissa asiakas voi selata, katsella, saada käyttöönsä, ostaa ja arvioida tuotteita ja palveluita, kuten laitteita, pelikonsoleita, digitaalista sisältöä, sovelluksia, pelejä ym. Nämä Myyntiehdot (”Myyntiehdot”) kattavat Microsoft-kaupan, Office-kaupan, Xbox-kaupan, Windows-kaupan ja muita Microsoft-palveluita, joissa viitataan näihin Myyntiehtoihin (yhdessä ”Kauppa”). Kaupassa Microsoft tarjoaa pääsyn erilaisiin resursseihin, kuten latausalueille, ohjelmistoihin, työkaluihin ja ohjelmistoja, palveluita ja muita kauppatavaroita koskeviin tietoihin (yhdessä ”Palvelut”, tai kun viitataan myös Kauppaan, ”Kauppa”).

Termillä ”tuote” tai ”tuotteet” tarkoitetaan Kaupassa tarjottuja tuotteita. Monia Kaupassa saatavilla olevia tuotteita tarjoaa muu taho kuin Microsoft.

Käyttämällä Kauppaa tai ostamalla tuotteita ja palveluita Kaupasta asiakas hyväksyy nämä Myyntiehdot, Microsoftin tietosuojalausekkeen (ks. jäljempänä kohta Tietosuoja ja henkilökohtaisten tietojen suojaaminen) ja muut soveltuvat ehdot ja määräykset, käytännöt tai vastuuvapausilmoitukset (yhdessä ”Kaupan käytännöt”), jotka esitetään Kaupassa tai joihin näissä Myyntiehdoissa viitataan. Asiakasta kehotetaan lukemaan Kaupan käytännöt huolella. JOS ASIAKAS EI HYVÄKSY KAUPAN KÄYTÄNTÖJÄ, HÄNEN EI TULE KÄYTTÄÄ KAUPPAA TAI PALVELUITA.

Jos asiakkaan asuinmaassa tai alueella on Microsoftin jälleenmyyntiliike, sillä saattaa olla erilaiset käytännöt tai lisäkäytäntöjä. Microsoft voi päivittää tai muuttaa käytäntöjä milloin tahansa ilmoittamatta tästä asiakkaalle.

Asiakkaan Kaupan käyttämistä koskevat ehdot

1. Jäsentili. Jos Kauppa tai Palvelu edellyttää tilin avaamista, asiakkaan on rekisteröidyttävä toimittamalla Microsoftille rekisteröintilomakkeella vaaditut ajantasaiset, täydelliset ja paikkansapitävät tiedot. Lisäksi asiakasta voidaan vaatia hyväksymään palvelusopimus tai erilliset käyttöehdot, ennen kuin hän voi avata tiliä. Kaikki Microsoft-tilin ehdot ovat voimassa Asiakkaan käyttäessä tiliä päästäkseen käsiksi Kauppaan ja Kaupasta hankittuun sisältöön. Lisätietoja on Microsoftin palvelusopimuksessa. Asiakas on itse vastuussa tilitietojensa ja salasanansa pitämisestä luottamuksellisina, ja hän on myös vastuussa kaikesta tilinsä kautta tapahtuvasta toiminnasta.

2. Lainvastaisen tai luvattoman käytön kielto. Asiakas saa käyttää Kauppaa ja Palveluja sillä ehdolla, että hän vakuuttaa Microsoftille, ettei käytä Kauppaa mihinkään laittomaan tarkoitukseen tai tarkoitukseen, jonka nämä Myyntiehdot, Kaupan käytännöt tai muut Kaupan käyttöön sovellettavat ehdot kieltävät. Asiakas ei saa käyttää Kauppaa tavalla, joka voi vahingoittaa, ylikuormittaa tai heikentää jotakin Microsoftin palvelinta tai Microsoftin palvelimeen liitettyjä verkkoja tai tehdä niistä toimintakyvyttömiä tai häiritä Kauppaa käyttäviä muita tahoja. Asiakas ei saa yrittää käyttää Kauppaa, muiden käyttäjätilejä tai Microsoftin palvelimeen tai Kauppaan liitettyjä tietokonejärjestelmiä tai verkkoja luvattomasti hakkeroimalla, murtamalla salasanan tai muulla tavoin. Asiakas ei saa hankkia tai yrittää hankkia aineistoa tai tietoja keinoin, joita ei ole asiakkaalle nimenomaisesti tarjottu Kaupan kautta. Kauppaa ei saa käyttää kolmansien osapuolten oikeuksia rikkovalla tavalla, kuten yksityishenkilön tai yhtiön, kuten Microsoftin, tahalliseen vahingoittamiseen. Asiakas ei saa kaupallisesti levittää, julkaista tai myydä mitään Kaupasta saamiaan tuotteita, tietoja tai palveluja eikä myöntää niihin käyttöoikeuksia.

3. Microsoftille toimitettu tai Kauppaan lähetetty aineisto. Microsoft ei esitä omistavansa asiakkaan Microsoftille toimittamaa tai Kauppaan tai siihen liittyviin Microsoft-palveluihin muiden nähtäväksi lähettämää, lataamaa tai toimittamaa aineistoa, kuten palautetta, arvioita ja ehdotuksia (yksittäin ”Kommentti” ja yhteisesti ”Kommentit”). Asiakas kuitenkin myöntää Microsoftille oikeuden käyttää, muokata, kopioida, levittää ja näyttää Kommenttia (esimerkiksi myynninedistämistarkoituksiin) ja näyttää asiakkaan nimen sen yhteydessä maailmanlaajuisesti. Jos asiakas julkaisee Kommenttinsa Kaupan sellaisella alueella, jossa se on laajalti verkossa rajoituksetta saatavana, Kommentti voi näkyä Kauppaa markkinoivissa esittelyissä tai materiaaleissa. Asiakas vakuuttaa, että hänellä on (ja tulee olemaan) oikeudet Kommentin lähettämiseen ja näiden oikeuksien myöntämiseen Microsoftille maailmanlaajuisesti oikeuksien kestoajaksi.

Asiakkaan Kommenttien käytöstä ei makseta mitään korvausta. Microsoftilla ei ole velvollisuutta julkaista tai käyttää asiakkaan Kommenttia, ja Microsoftilla on oikeus poistaa Kommentteja milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Microsoft ei vastaa asiakkaan Kommenteista tai toisten Kaupassa julkaisemasta tai sinne lataamasta tai syöttämästä materiaalista.

Jos asiakas arvioi tai arvostelee sovelluksen Kaupassa, hän voi saada Microsoftilta sähköpostiviestin, jossa on sisältöä sovelluksen julkaisijalta.

4. Linkit kolmansien osapuolten sivustoihin. Kaupassa voi olla linkkejä sellaisiin kolmansien osapuolten sivustoihin, joiden kautta voi poistua Kaupasta. Tällaiset linkitetyt sivustot eivät ole Microsoftin hallinnassa eikä Microsoft ole vastuussa minkään linkitetyn sivuston sisällöstä tai linkeistä. Microsoft julkaisee mahdollisia linkkejä vain asiakkaan avuksi, eikä linkin sisältyminen tuotteeseen tarkoita sitä, että Microsoft suosittelisi kyseistä sivustoa. Asiakkaan käynteihin kolmansien osapuolten sivustoissa sovelletaan mahdollisesti kolmannen osapuolen ehtoja ja määräyksiä.

Tuotteiden JA PALVELUJEN myyntiä asiakkaalle koskevat ehdot

5. Maantieteellinen saatavuus. Tuotteiden saatavuus saattaa vaihdella alueittain tai laitteittain. Lisäksi saattaa olla tuotteiden tai digitaalisten palvelujen toimitusalueita koskevia rajoituksia. Jotta asiakas voi suorittaa ostoksen, joissakin tapauksissa hänellä on oltava laskutus- ja toimitusosoite ostopaikkana toimivan Kaupan toimintamaassa.

6. Vain loppukäyttäjille. Asiakkaan on oltava loppukäyttäjä, jotta hän voi ostaa tuotteita Kaupasta. Jälleenmyyjillä ei ole osto-oikeutta.

7. Vientirajoitukset. Kaupasta ostettuihin tuotteisiin sovellettaan mahdollisesti tulli- ja vientivalvontalakeja ja -säännöksiä. Asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia sovellettavia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säännöksiä.

8. Laskutus. Ilmoittamalla Microsoftille maksutavan asiakas (i) vakuuttaa, että hänellä on valtuudet käyttää ilmoittamaansa maksutapaa ja että kaikki hänen ilmoittamansa maksutiedot ovat tosia ja paikkansapitäviä, (ii) valtuuttaa Microsoftin veloittamaan ostetuista tuotteista, palveluista tai saatavilla olevasta sisällöstä ilmoitettua maksutapaa käyttämällä ja (iii) valtuuttaa Microsoftin veloittamaan kaikista Kaupan maksullisista ominaisuuksista, joiden käyttäjäksi hän on rekisteröitynyt tai joita hän käyttää. Asiakas suostuu päivittämään välittömästi tili- ja muut tietonsa, mukaan lukien sähköpostiosoite ja luottokorttien numerot ja niiden voimassaolon päättymisajat, jotta Microsoft voi toteuttaa asiakkaan tapahtumat ja ottaa asiakkaaseen yhteyttä asiakastapahtumien yhteydessä, mikäli se on tarpeen. Microsoft voi laskuttaa asiakasta (a) etukäteen, (b) ostohetkellä, (c) ostotapahtuman jälkeen tai (d) toistuvana tilausveloituksena. Lisäksi Microsoft voi veloittaa enintään asiakkaan hyväksymän summan, ja se ilmoittaa asiakkaalle etukäteen jatkuvan tilauksen veloituksen muutoksista. Microsoft voi laskuttaa asiakkaalta kerrallaan aiemmin käsittelemättömän summan useammalta kuin yhdeltä edeltävältä laskutuskaudelta. Lisätietoa jäljempänä kohdassa Automaattinen uusiminen.

Jos asiakas osallistuu kokeilujaksolliseen tarjoukseen ja haluaa välttyä veloituksilta, palvelu on irtisanottava ennen kokeilujakson päättymistä, jollei Microsoft toisin ilmoita. Jos asiakas ei irtisano palvelua kokeilujakson päätyttyä, hän valtuuttaa Microsoftin veloittamaan tuotteesta tai palvelusta ilmoitettua maksutapaa käyttämällä.

9. Toistuvat maksut. Kun asiakas ostaa tuotteita, palveluita tai digitaalista sisältöä tilauspohjalta (esimerkiksi viikko-, kuukausi-, 3 kuukauden tai vuositilauksena), hän valtuuttaa tilauksellaan toistuvan maksun ja maksut suoritetaan Microsoftille asiakkaan valitsemalla tavalla asiakkaan valitsemin välein, kunnes asiakas tai Microsoft irtisanoo tilauksen. Hyväksymällä toistuvat maksut asiakas valtuuttaa Microsoftin veloittamaan kyseiset maksut elektronisina nostoina sovitulta tililtä (Yhdysvaltain Automated Clearing House ‑menettelyllä tai vastaavana suoraveloituksena) tai sovitun tilin veloituksina (luottokorttimaksuna tai vastaavana) (yhdessä ”Elektroniset maksut”). Tilausmaksu laskutetaan tai veloitetaan yleensä ennen tilausjaksoa, johon maksu kohdistuu. Jos veloitus ei onnistu, Microsoft tai sen palveluntuottajat pidättävät oikeuden periä tuotteen takaisin tai periä epäämisestä tai riittämättömästä katteesta aiheutuvat maksut ja käsitellä tällaiset maksut elektronisina maksuina.

10. Tuotteen saatavuus ja määrä- ja tilausrajoitukset. Kaupan tuotteiden, palvelujen tai digitaalisen sisällön hintoja ja saatavuutta voidaan muuttaa milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Microsoft voi asettaa tilaus-, tili-, luottokortti-, henkilö- tai talouskohtaisia rajoituksia ostettavien tuotteiden kappalemäärille. Jos asiakkaan tilaama tuote, palvelu tai digitaalinen sisältö ei ole saatavilla, Microsoft voi tarjota tilalle vaihtoehtoista tuotetta. Jos asiakas ei halua ostaa vaihtoehtoista tuotetta, Microsoft peruu asiakkaan tilauksen.

Microsoft voi kieltäytyä mistä tahansa tilauksesta tai hylätä tilauksen milloin tahansa, ja tällöin asiakkaalle palautetaan hänen tilauksesta mahdollisesti maksamansa summat. Tilauksesta voidaan kieltäytyä tai se voidaan hylätä esimerkiksi siksi, että asiakas ei täytä tilaushetkellä määriteltyjä ehtoja, asiakkaan tekemää maksusuoritusta ei voida käsitellä, tilattuja tuotteita, palveluja tai digitaalista sisältöä ei ole saatavilla tai siksi, että on tapahtunut ilmeinen hinnoitteluvirhe tai muu virhe. Jos on tapahtunut hinnoitteluvirhe tai muu virhe, Microsoft pidättää itsellään oikeuden joko (a) perua tilaus tai osto tai (b) ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja tarjota vaihtoehtoja. Jos tilaus perutaan, tilaukseen kuuluva sisältö lakkaa olemasta asiakkaan käytettävissä.

Microsoft voi poistaa asiakkaan laitteella olevia pelejä, sovelluksia, sisältöä tai palveluita suojatakseen asiakasta, Kauppaa tai muita tahoja, joille voisi koitua haittaa. Pääsy johonkin sisältöön tai joihinkin sovelluksiin saattaa olla aika ajoin estetty tai sitä saatetaan tarjota vain rajoitetun ajan. Saatavuus saattaa vaihdella alueittain. Jos asiakas vaihtaa tilinsä tai laitteensa sijaintimaata, hän ei välttämättä voi enää ladata sisältöä tai sovelluksia tai suoratoistaa sisältöä, jonka on aiemmin ostanut. Tässä tapauksessa asiakas saattaa joutua ostamaan sisällön tai sovellukset uudestaan, vaikka niistä on jo maksettu toisella alueella. Jollei sovellettava laki toisin määrää, Microsoftilla ei ole velvollisuutta tarjota uudelleenlatausmahdollisuutta tai korvata kertaalleen ostettua sisältöä tai sovellusta.

11. Päivitykset. Tarvittaessa Microsoft tarkistaa ja lataa asiakkaan sovellusten päivitykset automaattisesti, vaikkei asiakas olisi kirjautuneena Kauppaan. Asiakas voi vaihtaa asetuksia, jos hän ei halua Kaupasta hankittujen sovellusten automaattisia päivityksiä. Tiettyjen kokonaan tai osittain verkossa isännöityjen Office-kaupan sovellusten sovelluskehittäjät voivat kuitenkin päivittää kyseisiä sovelluksia pyytämättä asiakkaan lupaa. Jotkin toiset sovellukset eivät ole käytettävissä ennen päivityksen hyväksymistä.

12. Ohjelmistolisenssit ja käyttöoikeudet. Kaupan kautta tarjottuja sovelluksia ja muuta digitaalista sisältöä ei myydä, vaan asiakkaalle myönnetään niihin käyttöoikeus. Suoraan Kaupasta ladattuihin sovelluksiin sovelletaan Sovelluksia koskevia peruskäyttöoikeusehtoja, jotka ovat osoitteessa [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x040b], ellei sovelluksen mukana toimiteta erillisiä käyttöoikeusehtoja (Office-kaupasta ladatuille sovelluksille on erilliset käyttöoikeusehdot). Microsoftin jälleenmyyntiliikkeestä ostettujen Ohjelmistojen käyttöoikeuksiin sovelletaan ohjelmiston mukana tulevaa käyttöoikeussopimusta, ja asiakkaan on sitouduttava käyttöoikeussopimukseen ohjelmiston ostaessaan, ladatessaan ja/tai asentaessaan. Lisäksi Kaupan kautta saatavilla oleviin ohjelmistoihin ja muuhun digitaaliseen sisältöön sovelletaan käyttösääntöjä, jotka ovat osoitteessa http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Asianmukaisten käyttöoikeusehtojen, käyttösääntöjen ja sovellettavan lain vastainen ohjelmiston tai kauppatavaran kopiointi tai levittäminen on nimenomaisesti kielletty ja voi johtaa vakavaan rikos- ja siviilioikeudelliseen rangaistukseen. Näiden rikkominen voi johtaa raskaisiin syytteisiin.

JOS ASIAKAS HALUAA SAADA PAKKAUKSESSA MYYTÄVÄN OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN KOPION VELOITUKSETTA ENNEN OHJELMISTOPAKKAUKSEN AVAAMISTA, HÄN VOI PYYTÄÄ SEN OTTAMALLA YHTEYTTÄ MICROSOFTIN JÄLLEENMYYNTILIIKKEESEEN (JÄLJEMPÄNÄ KOHDASSA ILMOITUKSET JA VIESTINTÄ KUVATULLA TAVALLA).

MUUT EHDOT JA MÄÄRÄYKSET. Ohjelmiston ja muiden ladattavien tuotteiden lisäksi asiakkaalle voidaan tarjota Kaupassa muita tuotteita ja palveluja, joita koskevat erilliset käyttöoikeussopimukset, käyttöehdot, palveluehdot tai muut ehdot ja määräykset. Jos asiakas ostaa, lataa tai käyttää tällaisia tuotteita, häntä voidaan myös vaatia hyväksymään kyseiset ehdot, ennen kuin hän voi ostaa, ladata tai asentaa kyseisen tuotteen tai käyttää sitä.

MICROSOFT SAATTAA OSANA KAUPPAA TAI PALVELUJA TAI OHJELMISTOSSAAN TAI KAUPPATAVARASSAAN TARJOTA ASIAKKAAN KÄYTTÖÖN JA/TAI LADATTAVAKSI SELLAISIA TYÖKALUJA JA APUOHJELMIA, JOTKA EIVÄT OLE OSA MYYTYÄ TUOTETTA TAI PALVELUA. MICROSOFT EI ANNA TÄLLAISIA TYÖKALUJA TAI APUOHJELMIA KÄYTTÄEN SAATUJEN TULOSTEN VIRHEETTÖMYYDESTÄ MUITA TAKUITA KUIN NE, JOTKA ON ILMOITETTU KOHDASSA TUOTETAKUU.

Kaupassa saatavilla olevia tai ohjelmistoissa tai kauppatavaroissa olevia työkaluja ja apuohjelmia käyttävien on kunnioitettava muiden immateriaalioikeuksia.

13. Koodit Ohjelmistojen ja Sisällön lataamiseen. Eräät ohjelmistot ja sisällöt toimitetaan asiakkaalle lähettämällä tuotteen ostamiseen käytetylle Microsoft-tilille latauslinkki. Microsoft säilyttää ostoihin liittyvän latauslinkin ja siihen liittyvän digitaalisen avaimen asiakkaan Microsoft-tilillä yleensä kolmen (3) vuoden ajan ostopäivästä lukien jäljempänä olevan kappaleen ehtojen mukaisesti, mutta takuita säilytysajan kestosta ei anneta. Latauslinkin välityksellä toimitettuja tilaustuotteita saattavat koskea erilaiset ehdot ja säilytysoikeudet, joihin asiakas voi tutustua ja jotka hän voi hyväksyä tilauksen tekohetkellä.

Asiakas suostuu siihen, että Microsoft voi perua tai muokata digitaalisten avainten säilytyskäytäntöään milloin tahansa. Asiakas suostuu myös siihen, että Microsoft voi lopettaa avainten tallentamisen yhden tai useamman tuotteen osalta milloin tahansa ja mistä tahansa syystä, esimerkiksi tuotetuen päättyessä. Tämän jälkeen asiakas ei enää pääse käsiksi latauslinkkiin tai digitaaliseen avaimeen. Jos Microsoft peruu ohjelmansa tai muokkaa sitä niin, että asiakas ei enää voi käyttää tilillään olevia latauslinkkejä tai digitaalisia avaimia, Microsoft lähettää tästä ilmoituksen vähintään 90 päivää etukäteen käyttämällä asiakkaan Microsoft-tilin yhteystietoja.

14. Hinnoittelu. Jos asiakkaan asuinmaassa on oma Microsoft-jälleenmyyntiliike, siellä tarjotut hinnat, tuotevalikoima ja kampanjat voivat poiketa verkkokaupassa tarjotuista. Microsoft ei takaa, että verkossa tarjottu hinta, tuote tai kampanja on saatavissa tai voimassa myös Microsoftin jälleenmyyntiliikkeessä tai päinvastoin.

Kaupassa ei ole halvimman hinnan takuuta. Se ei tarjoa samoja alennushintoja, joita muut jälleenmyyjät tarjoavat samoista tuotteista.

Microsoft voi tarjota mahdollisuutta joidenkin tuotteiden ennakkotilaukseen ennen niiden markkinoille tuloa. Ennakkotilauskäytännöistä voi lukea Microsoftin ennakkotilaussivulta https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x040b.

Jollei toisin ilmoiteta, Kaupassa näytetyt hinnat sisältävät asiaankuuluvat verot tai maksut (”Verot”). Kaupassa esitetyt hinnat eivät sisällä toimituskuluja. Verot ja toimituskulut (mikäli sellaisia muodostuu) lisätään ostoksen summaan ja näytetään maksusivulla ennen tilauksen viimeistelyä. Asiakas vastaa itse tällaisista veroista ja kuluista.

Sen mukaan, missä asiakas sijaitsee, eräissä tapahtumissa vieraan valuutan vaihto voi olla tarpeen tai tapahtumat käsitellään toisessa maassa. Asiakkaan pankki voi veloittaa asiakkaalta lisämaksuja tällaisista palveluista, kun asiakas käyttää luotto- tai pankkikorttia. Lisätietojen saamiseksi asiakkaan tulee ottaa yhteys pankkiin.

15. Automaattinen uusiminen. Jos automaattinen uusiminen on sallittu asiakkaan maassa tai asuinalueella, asiakas voi valita tuotteen tai palvelun tilauksen automaattisen uusimisen määrätyn palvelujakson päättyessä. Microsoft muistuttaa asiakasta sähköpostitse ennen tuotteen tai palvelun tilauksen automaattista uusimista. Kun Microsoft on muistuttanut asiakasta siitä, että tämän valinnan mukaisesti tuotteen tai palvelun tilaus uusitaan automaattisesti, Microsoftilla on oikeus uusia tilaus automaattisesti nykyisen palvelujakson päättyessä ja veloittaa uudelta kaudelta voimassa oleva maksu, ellei asiakas ole peruuttanut tuotteen tai palvelun tilausta alla esitetyn mukaisesti. Lisäksi Microsoft ilmoittaa asiakkaalle, että uusimisveloitus tehdään käyttäjän valitseman maksutavan mukaan, olipa kyseinen maksutapa tallennettu asiakkaan tietoihin uusimispäivänä tai vasta sen jälkeen. Microsoft lähettää asiakkaalle myös ohjeet siitä, kuinka tämä voi perua tuotteiden tai palvelujen tilauksen. Asiakkaan on peruttava tilaus ennen uusimispäivää välttyäkseen uusimisveloitukselta.

16. Palautuskäytäntö. Tämä palautuskäytäntö tarjotaan asiakkaalle lain nojalla syntyvien takuiden ja palautusoikeuksien lisäksi (katso jäljempänä kohta Tuotetakuut). Microsoftin palautusehtojen puitteissa asiakas voi ehtojen alaisen tuotteen ostettuaan perua ostosopimuksen ja pyytää hinnanpalautusta ilmoittamatta syytä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa. Peruutusoikeus päättyy kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa toimituksesta.

Jos asiakkaan asuinmaassa tai -alueella sovellettava laki takaa asiakkaalle pidemmän peruutusajan, sovelletaan lain määräämää rajaa.

Jos asiakas haluaa käyttää peruutusoikeuttaan, hänen tulee ilmoittaa tästä Microsoftille ennen peruutusajan päättymistä. Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Microsoftin myynti- ja tukisivuston https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x040b kautta, jotta peruutus voitaisiin tehdä ja palautusprosessi käynnistää. Asiakas voi myös käyttää tätä peruutuslomaketta https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866214&clcid=0x40b, mutta se ei ole pakollista.

Jos asiakas käyttää peruutusoikeuttaan, Microsoft hyvittää asiakkaan tuotteista ja niiden toimituksesta maksaman summan (paitsi lisäkulut, jotka aiheutuvat asiakkaan valitsemasta toimitustavasta, joka poikkeaa edullisimmasta Microsoftin tarjoamasta toimituksesta). Hyvitys on tavallisesti tehtävä alkuperäistä maksutapaa käyttäen. Asiakkaan on palautettava tuotteet Microsoftille viivytyksettä (enintään 14 päivän kuluessa palautuspyynnön päivästä) ja omalla kustannuksellaan.

Ellei lain pakottavista säännöksistä muuta johdu, palauttamiseen sovelletaan seuraavassa kuvattuja vaatimuksia. Kaikki tuotteet tulee palauttaa riittävän huolellisesti käsiteltyinä (niissä ei esimerkiksi saa olla kulumia tai vaurioita ja niiden tulee olla jälleenmyyntikelpoisessa kunnossa). Pakkauksissa myytävät ohjelmistot ja pelit tulee palauttaa sinetti ehjänä.

Microsoft voi pidentää peruutusaikaa lomakaudella tai muina aikoina. Mikäli Kaupassa ilmoitetaan tuotekohtaisesti pidempi peruutusaika, ilmoitettua aikaa sovelletaan.

Kaikkien palautusten mukana tulee toimittaa alkuperäinen osto- tai lahjakorttikuitti, alkuperäiset tuoteasiakirjat, ohjekirjat, rekisteröintilomake, osat ja komponentit (mukaan lukien johdot, ohjaimet ja lisävarusteet) sekä valmistajan alkuperäinen pakkaus. Kulloinkin sovellettavan lain puitteissa osakomponenttien palauttamatta jättäminen voi johtaa hyvityksen maksamisen tai tuotteen vaihdon estymiseen tai viivästymiseen, jos Microsoftin palautusehdot eivät täyty.

Jotkin tuotteet eivät ole palautuskelpoisia. Jollei tuotetarjouksessa toisin ilmoiteta, osto on lopullinen, ostosummaa ei palauteta eikä asiakkaalla ole oikeutta kaupan purkuun seuraavien ostosten osalta:

digisovellukset, pelit, sovelluksen sisältö ja siihen sisältyvät tilaukset, musiikki, elokuvat, TV-ohjelmat ja niihin liittyvä sisältö

palvelu-/tilauskortit (esim. Skype, Xbox Live, Groove Music Pass)

digitaaliset lahjakortit, jotka on lunastettu

tuotteet, jotka on mukautettu käyttäjälleen

palvelut, jotka on jo suoritettu tai kulutettu.

Tarkempia tietoja palautuskelpoisten tuotteiden palauttamisesta on sivulla Palautukset ja hyvitykset https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x040b.

17. Maksut asiakkaalle. Jos Microsoft on asiakkaalle velkaa jonkin maksun, asiakas suostuu ilmoittamaan kaikki maksua varten tarvittavat tiedot hyvissä ajoin ja oikein. Edellä selostetun palautuskäytännön mukaiset maksut pois lukien asiakas vastaa veroista ja maksuista, joita maksun vastaanottamisesta mahdollisesti aiheutuu. Asiakkaan täytyy myös täyttää muut Microsoftin maksulle mahdollisesti asettamat ehdot. Jos asiakkaalle maksetaan jokin maksu virheellisesti, Microsoft voi perua maksun tai vaatia summan takaisinmaksua. Asiakas suostuu tekemään Microsoftin kanssa yhteistyötä tässä asiassa. Microsoft voi myös pienentää asiakkaalle suoritettavaa maksua ilman erillistä ilmoitusta kuitatakseen aiempia liikamaksuja.

18. Lahjakortit. Microsoftin jälleenmyyntiliikkeestä ostettuihin lahjakortteihin sovelletaan Jälleenmyynnin lahjakorttisopimusta, joka on osoitteessa

https://www.microsoft.com/fi-fi/store/b/gift-cards.

Muiden Microsoftin lahjakorttien lunastamiseen ja käyttöön sovelletaan Microsoftin lahjakortteja koskevia ehtoja ja määräyksiä (https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62).

19. Asiakaspalvelu. Asiakastuen yhteystiedot löytyvät Kaupan myynti- ja tukisivulta. Mikäli asiakas asuu Euroopassa eikä pysty ratkaisemaan ongelmaa Microsoftin asiakastuen kanavien kautta, hän voi pyytää apua EU:n verkkovälitteiseltä riidanratkaisulta osoitteessa https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. Hakemuksessa ilmoitettava Microsoftin yhteyssähköposti on MSODR@microsoft.com. Tämä sähköpostiosoite on tarkoitettu vain EU:n verkkovälitteisessä riidanratkaisufoorumissa käyttöä varten eikä se ole yhteystieto yleistä tukea tai kysymyksiä varten.

20. Kierrätys. Tietoja Microsoftin jätteen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiston palauttamiskäytännöstä asiakkaan oikeustoimialueella on kohdassa Kierrätys https://www.microsoft.com/fi-fi/store/b/recycling.

Yleiset ehdot

21. Ehtojen muutokset. Microsoft voi muuttaa Myyntiehtoja milloin tahansa ja asiakkaalle ilmoittamatta. Hankintaan sovelletaan Myyntiehtoja, jotka ovat voimassa asiakkaan tehdessä tilauksen (tai maksuttomien sovellusten ja pelien osalta asiakkaan asentaessa sovelluksen tai pelin), ja ne toimivat asiakkaan ja Microsoftin välisenä ostosopimuksena. Microsoft on voinut muuttaa Myyntiehtoja ilmoittamatta asiakkaalle ennen asiakkaan seuraavaa ostosta. Asiakkaan tulee tarkistaa Myyntiehdot joka kerta Kaupassa asioidessaan. Microsoft suosittelee, että asiakas tallentaa tai tulostaa Myyntiehtojen kopion myöhempää tarvetta varten ostoksen tehdessään.

22. Luvallinen käyttö; Ikärajat. Asiakas vakuuttaa, että hänellä on oikeudet tilauksen tekoon ja muiden näiden Myyntiehtojen nojalla vaadittujen oikeustoimien suorittamiseen. Kaupan käytölle ja ostosten teolle voidaan asettaa ikärajoja.

23. Tietosuoja ja henkilökohtaisten tietojen suojaaminen. Asiakkaan tietosuoja on tärkeää Microsoftille. Microsoft kerää tiettyjä käyttäjää koskevia tietoja Kaupan ylläpitoa ja tarjoamista varten. Asiakkaan tulee lukea Microsoftin tietosuojalauseke https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839, koska siinä esitetään, mitä tietoja asiakkaalta ja asiakkaan laitteista (”Tiedot”) kerätään ja miten Tietoja käytetään. Tietosuojalausekkeessa esitetään myös, miten Microsoft käyttää asiakkaan viestintää muiden kanssa, asiakkaan julkaisuja tai asiakkaan Kaupan kautta Microsoftille lähettämää palautetta sekä asiakkaan laitteilleen lataamia, tallentamia tai laitteillaan tai Kaupan välityksellä jakamia tiedostoja, valokuvia, asiakirjoja, äänitiedostoja, digitaalisia teoksia ja videoita (”Asiakkaan sisältö”).

24. Tuotteen näyttäminen ja värit. Microsoft pyrkii esittämään tuotteen värit ja kuvat todenmukaisina, mutta se ei voi taata, että asiakkaan laitteen näytöllä näkyvä väri vastaa täsmälleen tuotteen väriä.

25. Virheet Kaupan esillepanossa. Microsoft pyrkii kaikin keinoin takaamaan, että se julkaisee paikkansapitäviä tietoja, päivittää Kauppaa säännöllisesti ja korjaa virheet sellaisia havaitessaan. Kaupassa tarjolla oleva tieto voi kuitenkin olla virheellistä tai vanhentunutta. Microsoft pidättää oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia Kauppaan, mukaan lukien tuotteiden hintoihin, teknisiin tietoihin, tarjouksiin ja saatavuuteen.

26. Käyttöoikeuden irtisanominen. Microsoft voi sulkea asiakkaan tilin tai päättää asiakkaan oikeuden käyttää Kauppaa milloin tahansa perustellusta syystä, esimerkiksi siksi, että asiakas rikkoo näitä Myyntiehtoja tai Kaupan sääntöjä tai että Microsoft ei enää ylläpidä Kauppaa. Kauppaa käyttämällä asiakas sitoutuu vastaamaan (näiden ehtojen mukaisesti) kaikista ennen irtisanomista tekemistään tilauksista tai aiheuttamistaan kuluista. Microsoft voi tehdä muutoksia Kauppaan tai lopettaa sen tai muutoin keskeyttää sen tarjoamisen milloin tahansa, mistä tahansa syystä ja ilman etukäteisilmoitusta. Jos tällainen muutos, lopettaminen tai keskeytys vaikuttaa asiakkaan mahdollisuuteen käyttää Palvelua tai tuotetta tai jollakin muulla tavoin keskeyttää asiakkaan tilauksen, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä myyntiin ja tukeen.

27. Tuotetakuut. Monissa Kaupassa saatavilla olevissa tuotteissa (sekä Microsoftin että kolmansien osapuolten tuotteissa) on valmistajan takuu. Valmistajan tuotekohtaisissa takuissa on yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten käsitellään ongelmia, jotka eivät kuulu takuun piiriin. Joidenkin tuotteiden osalta asiakas voi hankkia laajennetun palvelusuunnitelman lisähintaan. Lisätietoja on kyseisissä suunnitelmissa.

Lisäksi Kaupassa myytyihin tai tarjottuihin tuotteisiin (sekä palveluihin ja digitaaliseen sisältöön) voi liittyä oikeuksia ja sitoumuksia, joita ei lain nojalla voi evätä, kuten lakisääteinen kuluttajansuoja, joka kattaa vialliset tai virheellisesti kuvaillut tuotteet, digitaalisen sisällön tai palvelut. Valmistajan, palveluntarjoajan tai kehittäjän tarjoamat kaupalliset takuut tulevat tämän pakollisen kuluttajansuojan lisäksi. Lue lisää kaupallisista takuista ja kuluttajan oikeuksista https://www.microsoft.com/fi-fi/store/b/aboutwarranties.

MICROSOFT TAI SEN TOIMITTAJAT, JAKELIJAT, JÄLLEENMYYJÄT JA SISÄLLÖNTUOTTAJAT EIVÄT MYÖNNÄ NÄIDEN MYYNTIEHTOJEN NOJALLA MITÄÄN LISÄTAKUITA, SITOUMUKSIA TAI EHTOJA, KUTEN TAKUITA SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, TAKUITA LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

MICROSOFT EI TAKAA KAUPAN TAI PALVELUJEN KAUTTA SAATAVILLA OLEVIEN TIETOJEN TÄSMÄLLISYYTTÄ TAI AJANTASAISUUTTA. ASIAKAS HYVÄKSYY, ETTÄ TIETOKONE- JA TIETOLIIKENNEJÄRJESTELMÄT EIVÄT OLE VIRHEETTÖMIÄ JA ETTÄ SATUNNAISIA KÄYTTÖKATKOKSIA ILMENEE. MICROSOFT EI TAKAA, ETTÄ KAUPPAAN TAI PALVELUIHIN PÄÄSEE KESKEYTYKSETTÄ JA AJALLAAN, ETTÄ PÄÄSY ON SUOJATTU JA VIRHEETÖN TAI ETTEI SISÄLTÖÄ VOIDA MENETTÄÄ.

28. Vastuun rajoitus. Mikään tässä vastuunrajoituksessa ei kumoa tai rajoita asiakkaan alueella voimassa olevaa lakisääteistä kuluttajansuojaa tai muuta sellaista vastuuta, jota ei lain nojalla voida kumota. Sama koskee Microsoftin, sen puolesta välillisesti toimivien asiamiesten ja/tai laillisten edustajien vastuuta petoksessa tai tilanteessa, jossa laiminlyönti johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

a. Microsoft, sen asiamiehet ja/tai lailliset edustajat eivät ole vastuussa välillisestä vahingosta, kuten taloudellisista menetyksistä, elleivät Microsoft, sen asiamiehet ja/tai laillinen edustaja ole syyllistyneet laiminlyönteihin tai tahallisiin väärinkäytöksiin.

b. Microsoft ei ole vastuussa asiakkaan Kommenteista, sisällöstä, aineistosta tai käyttäjien toimista. Tällainen sisältö ja toiminnot eivät ole Microsoftin syyksi luettavia eivätkä ne edusta Microsoftin näkemystä.

c. Monia Kaupassa tarjottuja sovelluksia, palveluita ja muuta digitaalista sisältöä tarjoavat muut tahot kuin Microsoft (”Kolmansien osapuolten sisältö”). Microsoft ei vastaa Kolmansien osapuolten sisällöstä tai niihin liittyvistä valituksista muutoin kuin asiakkaan maan tai alueen lakisääteisen kuluttajansuojan vaatimin osin. Katso edeltä kohta Tuotetakuut.

d. Microsoft ei vastaa näiden Myyntiehtojen mukaisten velvoitteidensa laiminlyönnistä tai viivästyksestä siltä osin, kuin laiminlyönti tai viivästys johtuu olosuhteista, jotka eivät kohtuudella ole Microsoftin hallittavissa (kuten työtaistelusta, luonnonkatastrofista, sodasta tai terroriteosta, ilkivallasta, tapaturmasta tai sovellettavan lain tai viranomaismääräyksen noudattamisesta). Microsoft pyrkii minimoimaan näiden tapahtumien vaikutukset ja suorittamaan ne velvoitteet, joihin tapahtuma ei vaikuta.

29. Sopimuksen siirto. Microsoft voi milloin tahansa siirtää tai muutoin luovuttaa näiden Myyntiehtojen mukaisia oikeuksiaan ja velvoitteitaan kokonaisuudessaan tai osittain ilmoittamatta siitä erikseen asiakkaalle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää näiden Myyntiehtojen mukaisia oikeuksia.

30. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisupaikka. Jos asiakas asuu (tai, jos asiakas on yritys, jos sen päätoimipaikka sijaitsee) Euroopassa, kaikkiin maksuttomiin Palveluihin ja Kaupasta tehtyihin maksuttomiin hankintoihin liittyviin vaateisiin sovelletaan Yhdysvaltain Washingtonin osavaltion lakia, tämän kuitenkaan vaikuttamatta pakottaviin säännöksiin, joita sovelletaan asiakkaan asuinmaassa. Asiakkaan asuinmaan lakeja sovelletaan kaikkiin Kaupasta tehtyihin maksettuihin ostoksiin ja maksullisiin Palveluihin liittyviin vaateisiin. Näihin Myyntiehtoihin liittyvien riitojen ratkaisupaikaksi asiakas ja Microsoft voivat valita asiakkaan asuinmaan tuomioistuimet tai Yhdysvaltain Washingtonin osavaltion asianmukaisen tuomioistuimen.

31. Ilmoitukset.

a. Immateriaalioikeusrikkomusten ilmoitukset ja korvausmenettely. Microsoft kunnioittaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia. Jos asiakas haluaa tehdä ilmoituksen immateriaalioikeusrikkomuksesta, tekijänoikeusrikkomukset mukaan lukien, hänen tulee noudattaa rikkomusilmoitusmenettelyä (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). ASIAANKUULUMATTOMIIN YHTEYDENOTTOIHIN EI VASTATA. Microsoft käyttää Yhdysvaltain tekijänoikeuslaissa (Title 17, Section 512) määrättyjä menettelyjä tekijänoikeusrikkomusilmoituksiin vastaamiseen.Mikäli tarpeen, Microsoft voi myös poistaa käytöstä tai lakkauttaa sellaisten Microsoftin palvelujen käyttäjien tilit, jotka rikkovat tekijänoikeuksia toistuvasti.

b. Tekijänoikeutta ja tavaramerkkejä koskevat ilmoitukset. Kaupan ja Palvelujen koko sisältö on tekijänoikeuksin suojattu: Copyright © 2016 Microsoft Corporation ja/tai sen toimittajat tai palveluita tarjoavat kolmannet osapuolet, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki Kaupan, Palvelujen ja sisällön omistus- ja tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat joko Microsoftille tai sen toimittajille ja palveluja tarjoaville kolmansille osapuolille. Microsoft ja kaikkien Microsoftin tuotteiden ja palvelujen nimet, logot ja kuvakkeet voivat olla joko Microsoftin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa, Kanadassa ja/tai muissa maissa.

Luettelo Microsoftin tavaramerkeistä on luettavissa seuraavassa verkko-osoitteessa: https://www.microsoft.com/trademarks. Muut muiden yritysten ja tuotteiden nimet voivat olla näiden yritysten tavaramerkkejä. Microsoft pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei ole näissä Myyntiehdoissa nimenomaisesti myönnetty toiselle.

32. Turvallisuusvaroitus. Asiakkaan tulee vammojen, vaivojen tai silmien rasittumisen välttämiseksi pitää säännöllisiä taukoja pelien ja muiden sovellusten käytössä etenkin, jos hän tuntee käytön aiheuttamaa kipua tai väsymystä. Jos asiakas tuntee olonsa epämiellyttäväksi, hänen tulee pitää tauko. Epämiellyttävä olo voi olla muun muassa pahoinvointia, matkapahoinvointia, pyörrytystä, hämmennystä, päänsärkyä, väsymystä, silmien rasittumista tai silmien kuivumista. Sovellusten käyttäminen voi haitata asiakkaan keskittymistä ja ympäristön havainnointia. Asiakkaan tulee välttää kompastumisvaaroja, rappusia, matalia kattoja sekä särkyviä tai arvokkaita esineitä, jotka voivat vahingoittua. Hyvin pieni osa ihmisistä voi saada kohtauksia altistuessaan tietyille visuaalisille kuville, kuten vilkkuville valoille tai kuvioille, joita voi olla sovelluksissa. Jopa ihmisillä, joilla ei ole aiemmin ollut kohtauksia, voi olla diagnosoimaton sairaus, joka aiheuttaa näitä kohtauksia. Oireisiin voi kuulua huimausta, muuntunutta näkökykyä, raajojen nykimistä, värähtelyä tai tärinää, suuntavaiston menetystä, hämmennystä, tajunnan menetystä tai kouristuksia. Asiakkaan tulee lopettaa käyttö heti ja ottaa yhteyttä lääkäriin, jos hän kokee jonkin näistä oireista, tai ottaa yhteyttä lääkäriin ennen sovellusten käyttöä, jos hän on aiemmin kokenut kohtauksiin liittyviä oireita. Vanhempien tulee valvoa lastensa sovellusten käyttöä näiden oireiden varalta.

Onko sinulla kysyttävää? Puhu asiantuntijalle