મુખ્ય સામગ્રી પર જાઓ
સાઇન ઇન કરો
Windows

Update for Windows 8.1 (KB2994290)

ભાષા બદલો :
Install this update to resolve issues in Windows.

પ્રચલિત ડાઉનલોડ

Loading your results, please wait...

વિના મૂલ્યે PC અપડેટ્સ

  • સુરક્ષા પેચિસ
  • સૉફ્ટવેર અપડેટ્સ
  • સર્વિસ પૅક્સ
  • હાર્ડવેર ડ્રાઇવર્સ