Trace Id is missing
דלג לתוכן הראשי
Dynamics 365

מחירי Dynamics 365 Customer Insights 

התחל בפלטפורמת נתונים של לקוחות או בתיאום מסעות והוסף את מה שאתה צריך.
תמחור

מחירי ‘Customer Insights‘

גרסת ניסיון ללא תשלום של Dynamics 365 Customer Insights

ללא תשלום

 

 

ספק מסעות לקוח רלוונטיים בזמן אמת באמצעות גרסת ניסיון ללא תשלום.

Dynamics 365 Customer Insights

לדייר לחודש

 

ספק מסעות לקוח וקמפיינים מחוברים עם נתונים מאוחדים של לקוחות.

המחיר אינו כולל מס.
  • משתמשים ללא הגבלה
  • 100,000 יחידות איחוד אנשים1
  • אינטראקציה עם 10,000 אנשים2

Dynamics 365 Customer Insights Attach

לדייר לחודש

 

הוסף מסעות לקוח וקמפיינים מחוברים עם נתונים מאוחדים של לקוחות לערכת Microsoft העומדת בדרישות שלך. 

המחיר אינו כולל מס.
  • משתמשים ללא הגבלה
  • 100,000 יחידות איחוד אנשים1
  • אינטראקציה עם 10,000 אנשים2
  • לארגונים עם יישום Dynamics 365 העומד בדרישות3
חזרה לכרטיסיות
שני אנשי מקצוע, אישה ממושקפת וגבר, משתמשים במחשבים נישאים ודנים בעבודה בסביבה משרדית.
מדריך רישוי

מדריך הרישוי של Dynamics 365

קרא מדריך זה כדי לקבל מידע על רישוי יישומים עסקיים של Microsoft Dynamics 365.
רבע עיגול כחול בהיר וחצי עיגול סגול על רקע אפור בהיר

התקדם לשלב הבא

בקש שיחזרו אליך

בקש שמומחה Dynamics 365 ייצור איתך קשר.

המחירים המוצגים מיועדים למטרות מידע בלבד וייתכן שהם אינם משקפים מחיר המחירון בפועל עקב הגורמים המשתנים מטבע, מדינה ואזור. המחיר בפועל יבוא לידי ביטוי במעמד התשלום.

 

[1]

יחידות איחוד אנשים מציינות אדם פרטי עם זיהוי ייחודי שנוצר באמצעות איסוף של ערכות מקורות נתונים מוגדרות ממערכות רבות, המיוצג על-ידי פרופיל.

 

[2]

הביטוי ’אנשים שקיימו אינטראקציה’ מתייחס לכל ישות של Microsoft Dataverse (כגון איש קשר, הפניה, חשבון או פרופיל) שהתקיימה איתה אינטראקציה. אדם נחשב למי שקיים אינטראקציה כאשר הוא מקיים אינטראקציה עם אינטראקציה יוצאת או אינטראקציה נכנסת, כגון מילוי טופס באמצעות אתר אינטרנט שיווקי. ניתן לשלוח את האינטראקציה דרך הערוצים הזמינים ב- Customer Insights (כגון הודעות דואר אלקטרוני, הודעות טקסט או הודעות דחיפה), ערוצים אחרים של Microsoft (כגון שירותי תקשורת של Azure) או מערכות חיצוניות (כגון ספקי העברת הודעות טקסט אחרים).

 

[3]

נדרשים לפחות 10 משתמשים של Dynamics 365 Customer Service Professional,‏ Dynamics 365 Customer Service Enterprise, ‏Dynamics 365 Sales Professional, ‏Dynamics 365 Sales Enterprise, ‏Dynamics 365 Sales Premium, ‏Dynamics 365 Field Service, ‏Dynamics 365 Finance, ‏Dynamics 365 Supply Chain Management או Dynamics 365 Commerce.

עקוב אחר Dynamics 365