Person wearing headphones and using a laptop while seated at a private table in an open area of a large building with a central glass-enclosed atrium

אחסון בארכיון של Exchange Online

ספק מענה לאתגרים של אחסון בארכיון, תאימות, תקינה וגילוי אלקטרוני.

דבר עם מומחה

כדי לדבר עם מומחה מכירות, התקשר אל 1809-440-923.Available Monday to Friday from 6AM to 6PM PT

USD$3.00 למשתמש/לחודש
התחייבות שנתית
המחיר אינו כולל מס.

פתרון מבוסס ענן ברמה ארגונית לאחסון בארכיון

ספק מענה לאתגרים של אחסון בארכיון, תאימות, תקינה וגילוי אלקטרוני. האחסון בארכיון של Exchange Online מתארח בשרתים של Microsoft ברחבי העולם המספקים יתירות, עם תמיכה טלפונית ברמת IT בכל שעות היממה, והוא תואם למהדורות 2019, 2016, 2013 ו- 2010 של Exchange Server. הוא זמין גם כשירות הרחבה עבור תיבות דואר אלקטרוני באירוח מקוון.

התכונות הכלולות

 • ארכיון מקומי

  שמור את כל המידע החשוב שלך במקום אחד על-ידי ארגון ארכיון מקומי עבור המשתמשים עם חוויית שימוש מקורית ומשולבת היטב.

 • אמצעי הגנה על נתונים

  הגן על הנתונים שלך על-ידי אירוח במרכזי נתונים המפוזרים ברחבי העולם, עם גיבוי נתונים רציף ויכולות מתקדמות לשחזור מאסון.

 • הישאר בשליטה

  ממשק ניהול משולב מאפשר לך לנהל ארכיונים מבוססי-ענן מתוך מרכז הניהול של Exchange.

 • גילוי אלקטרוני

  תכונות גילוי אלקטרוני עוזרות לך למצוא, להפיק ולנהל נתונים ברחבי הארגון בעזרת ממשק אינטרנט נוח לשימוש.

 • קל לשימוש

  המשתמשים שלך יוכלו לגשת לדואר האלקטרוני המאוחסן בארכיון מתוך Outlook ו- 'Outlook באינטרנט' מבלי ללמוד להשתמש בממשק משתמש או בכלים חדשים, וכך תוכל להבטיח עמידה בצרכי התאימות של הארגון.

 • גישה מכל מקום

  גישה עקבית מכל מקום למידע שלך באמצעות Outlook ו- 'Outlook באינטרנט'.

 • מדיניות שמירה

  מדיניות שמירה עוזרת למשתמשים לארגן את המידע שלהם על-ידי מתן אפשרות לאחסן פריטים בארכיון או למחוק פריטים לפי שיקול דעתם.

 • החזקה מקומית

  שמר את המידע של המשתמשים ללא שינוי ואחסן אותו לצורך גילוי במועדים מאוחרים יותר בעזרת החזקה מקומית.

 • מהימנות

  ספק מהימנות, זמינות וביצועים בעזרת הסכם רמת שירות עם גיבוי פיננסי המספק התחייבות לזמן פעולה תקינה של 99.9%.

 • אחסון בארכיון

  אחסון בארכיון מספק לכל מנוי שטח אחסון של ‎50 GB בתיבת הדואר של הארכיון וכן גישה למידע היסטורי. תוספת אוטומטית של שטח אחסון זמינה עבור תוכניות מנוי נבחרות.*

 • תמיכה טלפונית ברמת IT

  תמיכה טלפונית ברמת IT זמינה עבורך 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

 • ביצוע תיקונים אוטומטי

  ביצוע תיקונים אוטומטי חוסך את הזמן והמאמץ הנדרשים לתחזוקה ולטיפול במערכת ארכיון הדואר האלקטרוני.

 • ביצועים משופרים

  ביצועים משופרים של משתמשי הקצה על-ידי סיוע למשתמשים בניהול הדואר האלקטרוני המאוחסן בארכיון מתוך תיבת הדואר הנכנס שלהם, תוך ביטול הצורך בקבצי ‎.pst מקומיים.


משאבים של Exchange

מידע למומחי IT

מידע לשותפי Microsoft

דרישות נוספות

*כל מנוי מקבל בתחילה שטח אחסון של ‎50 GB עבור Exchange Online (תוכנית 1) ושטח אחסון של ‎100 GB עבור Exchange Online (תוכנית 2), בתיבת הדואר של הארכיון. אם תגיע לקיבולת זו, בהתאם לתוכנית המנוי שלך, תקבל באופן אוטומטי שטח אחסון נוסף עבור תיבות דואר המאוחסנות בארכיון, כולל תיבות דואר משותפות. עיין במאמר TechNet זה לקבלת פרטים.