Project

ניהול משאבים

Resource management

Microsoft Project עוזר לארגונים לנהל את ניצול המשאבים באופן יזום, לזהות צווארי בקבוק מוקדם, לחזות בדיוק את צרכי המשאבים ולשפר את בחירת הפרוייקטים ומסירתם במועד שנקבע.


Device with Project file open titled Resource Request

בקשות משאבים שיטתיות

השתמש בהתקשרויות משאבים כדי לבקש ולשריין משאבים, כך שהפרוייקטים שלך יהיו תמיד מאוישים כראוי.

מפות חום חזותיות

הצג את אופן השימוש במשאבים בעזרת מפות חום של קיבולת. זהה במהירות את המשאבים שנעשה בהם שימוש רב מדי או מועט מדי כדי למטב את ההקצאות.
Device with Project file open titled Capacity and Engagements Heatmap with a chart of color-coded information
Device showing Power BI open with a series of data visualizations

ניתוח משאבים יציב

השווה משאבים באמצעות נתונים סטנדרטיים וצור תחזיות לשימוש מתוכנן. הדוחות המוכללים מאפשרים לך לנטר את ההתקדמות ולטפל בבעיות.

עקוב אחר Project

עקוב אחר Project ב- LinkedIn

עקוב אחר Project ב- Twitter

עקוב אחר Project ב- Facebook

הבלוג של Project