הורד את Windows 10

לפני העדכון, עיין במידע על המצב של מהדורות Windows כדי לראות את רשימת הבעיות הידועות ולוודא שהמכשיר שלך אינו מושפע.

רוצה להתקין את Windows 10 במחשב?

כדי להתחיל, ראשית עליך להחזיק ברשיון להתקנת Windows 10. לאחר מכן, באפשרותך להוריד ולהפעיל את הכלי ליצירת מדיה. לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש בכלי, עיין בהוראות שלהלן.

Windows 10

*השימוש שלך בכלי ליצירת מדיה באתר זה כפוף לתנאי השימוש של Microsoft עבור אתר אינטרנט זה.