הורדת תמונת דיסק של Windows 10 (קובץ ISO)

לפני העדכון, עיין במידע על המצב של מהדורות Windows כדי לראות את רשימת הבעיות הידועות ולוודא שהמכשיר שלך אינו מושפע.

נותבת לדף זה מכיון שמערכת ההפעלה שבה אתה משתמש אינה תומכת בכלי ליצירת מדיה של Windows 10 וברצוננו לוודא שאתה יכול להוריד את Windows 10. כדי להשתמש בכלי ליצירת מדיה, בקר בדף ההורדות של תוכנות Microsoft עבור Windows 10 מהתקן שפועל באמצעות Windows 7, Windows 8.1 או Windows 10.

באפשרותך להשתמש בדף זה כדי להוריד תמונת דיסק (קובץ ISO) שיכולה לשמש להתקנה או להתקנה מחדש של Windows 10. התמונה יכולה לשמש גם ליצירת מדיית התקנה באמצעות כונן הבזק מסוג USB או באמצעות DVD.

מהדורות Windows 10 המפורטות להלן מתאימות הן ל- Windows 10 Home והן ל- Windows 10 Pro.

בחר מהדורה מהתפריט הנפתח.

*השימוש שלך בכלי ליצירת מדיה באתר זה כפוף לתנאי השימוש של Microsoft עבור אתר אינטרנט זה.

Windows10