Trace Id is missing
Preskoči na glavni sadržaj
Microsoft Security

Azure Active Directory (Azure AD) sada je Microsoft Entra ID.

Saznajte više

Otkrivanje, ograničavanje i nadzor prava pristupa

Zaštitite administratorske račune tako da ograničite pristup ključnim operacijama uz pomoć rješenja koja upotrebljavaju Privileged Identity Management (PIM).

Redefinirajte siguran pristup uz platformu Microsoft Entra

Otkrijte najnovije inovacije u području identiteta i pristupa te kako ojačati svoju obranu uz Microsoft Entra.

Što je Privileged Identity Management?

Privileged Identity Management omogućuje aktiviranje uloga na temelju vremena i na temelju odobrenja radi smanjivanja rizika pretjeranog, nepotrebnog ili pogrešno korištenog pristupa važnim resursima u tvrtki ili ustanovi.

Privileged Identity Management na servisu Microsoft Entra ID

Privileged Identity Management na servisu Microsoft Entra omogućuje ograničavanje pristupa na uloge s ovlastima, otkrivanje tko ima pristup i pregled pristupa s ovlastima.

Uvod u Privileged Identity Management

Upravljajte pristupom važnim resursima u tvrtki ili ustanovi i nadzirite ga uz Privileged Identity Management na servisu Microsoft Entra ID.

Upravljanje pristupom uz najnižu razinu ovlasti

Primjenjujte načelo najniže razine ovlasti redovitim pregledavanjem, obnavljanjem i proširivanjem pristupa resursima.

Korištenje pravovremenog pristupa s ovlastima

Uklonite trajni pristup i primijenite vremenski ograničeni pristup za ključne uloge u komponenti Privileged Identity Management.

Otkrivanje i nadzor pristupa

Doznajte tko ima pristup čemu i primajte obavijesti kada se aktiviraju uloge s ovlastima.

Temeljito proučite Privileged Identity Management na servisu Microsoft Entra.

Dodatni resursi o komponenti Privileged Identity Management

Početak rada s komponentom Privileged Identity Management

Saznajte više o preduvjetima i pripremite se za implementaciju komponente Privileged Identity Management.

Implementacija komponente Privileged Identity Management

Pogledajte detaljne upute za planiranje implementacije komponente Privileged Identity Management u tvrtki ili ustanovi.

Konfiguriranje komponente Privileged Identity Management

Saznajte više o konfiguriranju komponente Privileged Identity Management uz otkrivanje i uvide za uloge servisa Microsoft Entra ID.

Zaštitite tvrtku ili ustanovu besprijekorno integriranim rješenjem za identitete

Pratite Microsoft