Mi az az SIEM?

A Biztonsági információk és események kezelése (SIEM) egy biztonsági megoldás, amely segít a szervezeteknek észlelni a fenyegetéseket, mielőtt azok megzavarnák az üzletmenet működését.

Az SIEM definíciója

A Biztonsági információk és események kezelése, azaz az SIEM röviden megfogalmazva egy olyan megoldás, amely segít a szervezeteknek észlelni és elemezni a fenyegetéseket, valamint reagálni rájuk, mielőtt még negatívan befolyásolnák az üzletmenet működését.
 

Az SIEM (kiejtése: eszieem, angolul: szim) egyetlen biztonságkezelő rendszerben egyesíti a biztonsági információk kezelését (SIM) és a biztonsági események kezelését (SEM). Az SIEM technológia számos különböző forrásból gyűjti az eseménynapló-adatokat, valós idejű elemzéssel azonosítja a szokatlan tevékenységeket, majd végrehajtja a megfelelő műveleteket.
 

Röviden megfogalmazva, az SIEM betekintést nyújt a szervezeteknek a hálózatukon belüli tevékenységekbe, így a szervezetek gyorsan reagálhatnak a lehetséges kibertámadásokra, és eleget tehetnek a megfelelőségi követelményeknek.
 

Az elmúlt évtizedben az SIEM technológia a mesterséges intelligencia segítségével intelligensebbé és gyorsabbá tette a veszélyforrások észlelését és az incidensekre való reagálást.

Hogyan működnek az SIEM-eszközök?

Az SIEM-eszközök valós időben gyűjtik, összesítik és elemzik a szervezet alkalmazásainak, eszközeinek, kiszolgálóinak és felhasználóinak számos adatát, hogy a biztonsági csapatok észlelhessék és blokkolhassák a támadásokat. Az SIEM-eszközök előre meghatározott szabályokkal segítenek a biztonsági csapatoknak a veszélyforrások azonosításában és a riasztások létrehozásában.

Az SIEM képességei és használati esetei

Az SIEM-rendszerek képességei eltérők, de általában ezeket az alapvető funkciókat kínálják:
 

• Naplókezelés: Az SIEM-rendszerek hatalmas mennyiségű adatot gyűjtenek össze egyetlen helyen, rendszerezik őket, majd megállapítják, hogy találhatók-e bennük veszélyforrásra, támadásra vagy biztonsági incidensre utaló jelek.
• Eseménykorreláció: A rendszer ezután az adatokat rendezve azonosítja a köztük lévő kapcsolatokat és mintázatokat annak érdekében, hogy gyorsan észlelhesse és megválaszolhassa a potenciális veszélyforrásokat.
• Incidensfigyelés és -reagálás: Az SIEM technológia figyeli a biztonsági incidenseket a szervezet hálózatán, és riasztásokat küld, illetve auditálást végez az incidensekre vonatkozó összes tevékenységgel kapcsolatban.
 

Az SIEM-rendszerek a számos különféle használati eset – például a gyanús felhasználói tevékenységek észlelése, a felhasználói viselkedés figyelése, a hozzáférési kísérletek korlátozása és a megfelelőségi jelentések létrehozása – révén mérsékelhetik a kibertámadásokat.

Az SIEM használatának előnyei

Az SIEM-eszközök számos olyan előnyt biztosítanak, amelyek segíthetnek a szervezetek általános biztonsági állapotának megerősítésében, beleértve a következőket:

• Központi rálátás a potenciális fenyegetésekre

• Valós idejű fenyegetésazonosítás és -reagálás
• Speciális intelligens veszélyforrás-felderítés
• Jogszabályi megfelelés auditálása és jelentéskészítés
• Nagyobb átláthatóság a felhasználók, alkalmazások és eszközök figyelése révén

SIEM-megoldások implementálása

A kisebb és a nagyobb szervezetek is SIEM-megoldásokat használnak a kiberbiztonsági kockázatok mérséklése, valamint a jogszabályi megfelelőségi szabványoknak való megfelelés érdekében. Egy SIEM-rendszer implementálásának ajánlott eljárásai a következők:

• Az SIEM üzembe helyezési követelményeinek meghatározása
• Tesztfuttatás
• Elegendő adat összegyűjtése
• Incidensmegoldási terv készítése
• Az SIEM folyamatos továbbfejlesztése

Az SIEM szerepe a vállalkozásoknál

Az SIEM a szervezetek kiberbiztonsági ökoszisztémájának fontos része. Az SIEM központi helyet biztosít a biztonsági csapatok számára rengeteg vállalati adat összegyűjtéséhez, összesítéséhez és elemzéséhez, hatékonyan zökkenőmentesítve ezzel a biztonsági munkafolyamatokat. Emellett olyan lehetőségeket is biztosít, mint amilyen például a megfelelőségi jelentések készítése, az incidenskezelés és a fenyegetésekkel kapcsolatos tevékenységeket priorizáló irányítópultok.

További információ az SIEM védelemről

Gyakori kérdések

|

Az SIEM-megoldások olyan biztonsági szoftverek, amelyek rálátást biztosítanak a szervezetek számára a hálózaton végzett tevékenységekkel kapcsolatban, így a szervezetek még azt megelőzően reagálhatnak a fenyegetésekre, mielőtt megzavarnák az üzletmenet működését.

 

Az SIEM szoftverei, eszközei és szolgáltatásai valós idejű elemzések segítségével észlelik és blokkolják a biztonsági fenyegetéseket. Számos különböző forrásból begyűjtik az adatokat, azonosítják a szokatlan tevékenységeket, majd végrehajtják a megfelelő műveleteket.

A biztonsági információk kezelése (SIM) az esemény- és tevékenységnapló-adatok elemzés céljából történő gyűjtésének, tárolásának és megfigyelésének a folyamata. Ez egy szélesebb körű, hosszabb távú folyamat.

 

A biztonsági események kezelése (SEM) a biztonsági események és riasztások valós idejű megfigyelésének és elemzésének folyamata a fenyegetések kezelése, a mintázatok azonosítása és az incidensekre való megfelelő reagálás érdekében. Az SIM-mel ellentétben ez a megoldás alaposan megvizsgálja azokat az eseményeket, amelyek valós veszélyt jelenthetnek.

 

Az SIEM-ek ezt a két megközelítést egyetlen megoldásban egyesítik.

Az SIEM-megoldások úgy lettek kialakítva, hogy lépést tartsanak a folyamatosan fejlődő kibertámadásokkal. Amikor több mint 15 évvel ezelőtt megjelentek, az SIEM-eszközöket arra használták, hogy segítsenek a szervezeteknek megfelelni a különféle megfelelőségi előírásoknak, többek között például a fizetőkártya-ipari adatbiztonsági szabványoknak (PCI DSS). Napjainkban a hatékony SIEM-megoldások felhőalapúak, és mesterséges intelligenciát használnak a fenyegetések észlelésének, keresésének és megválaszolásának felgyorsításához.

Az SIEM és az SOAR technológia egyaránt jelentős szerepet játszik a kiberbiztonság terén.

 

Egyszerűen megfogalmazva, az SIEM segít a szervezeteknek értelmezni az alkalmazásokból, eszközökről, hálózatokból és kiszolgálókról gyűjtött adatokat az incidensek és események azonosításával, kategorizálásával és elemzésével.

 

Az SOAR a Biztonsági vezénylés, automatizálás és reagálás rövidítése. Az elnevezés azon szoftvereket takarja, amelyek a fenyegetések és sebezhetőségek kezelését, a biztonsági incidensekre való reagálást és a biztonsági műveletek (SecOps) automatizálását célozzák meg.

 

Az SOAR az incidensekre való reagálások munkafolyamatainak automatizálásával segít a biztonsági csapatoknak az SIEM által létrehozott fenyegetések és riasztások rangsorolásában. Emellett széles körű, az összes tartományra kiterjedő automatizálás révén segít gyorsabban megtalálni és elhárítani a kritikus fenyegetéseket. Az SOAR rengeteg adatból szűri ki és jeleníti meg a valós fenyegetéseket, és gyorsabban reagál az incidensekre.

A kiterjesztett észlelés és reagálás, azaz az XDR röviden megfogalmazva a kiberbiztonság egy teljesen új megközelítése a fenyegetések észlelésének és a rájuk való reagálásoknak a tökéletesítése érdekében, adott erőforrásokba való mély betekintések révén.

Az XDR platform a következőkben nyújt segítséget:

  • A támadásokat meghatározott erőforrásokba betekintve vizsgálja meg a platformokon és a felhőkben, minden végpontra, felhasználóra, alkalmazásra, IoT-re és felhőbeli számítási feladatra vonatkozóan egységesített módon.

Megvédi az erőforrásokat, és megerősíti a biztonsági állapotukat a fenyegetések – például a zsarolóprogramok és az adathalászat – elleni védelem érdekében. Automatikus szervizeléssel gyorsabban reagál a fenyegetésekre. Az SIEM-megoldások a biztonsági műveletekhez kapcsolódó, átfogó parancs- és vezérlőfelületet biztosítanak a teljes vállalatra kiterjedően.

Az SIEM platform a következőkben nyújt segítséget:

  • A biztonsági műveleteket az eszközökre biztosított rálátással kezeli.
  • Összegyűjti és elemezi a szervezet minden adatát a több silóra kiterjedő incidensek észleléséhez, kivizsgálásához és az azokra való reagáláshoz.
  • Testre szabható észlelésekkel, elemzésekkel, valamint beépített automatizálással növeli a biztonsági műveletek hatékonyságát.

Ez egy olyan stratégia, amely magában foglalja a teljes digitális eszközpark széles körű láthatóságát, valamint az adott fenyegetésekbe való részletes betekintést az SIEM és az XDR megoldások kombinálásával, és segít a SecOps-csapatoknak a napi kihívások leküzdésében.